Вплив середовища на здоров’я

Мета уроку: розглянути вплив природного та техногенного середовища на здоров’я людини; розвивати вміння учнів аналізувати стан навколишнього середовища за місцем проживання.

Очікувані результати: учні повинні наводити приклади наслідків аварій на підприємствах у тому числі тих, що розміщені поблизу місць проживання; учні повинні розуміти важливість для здоров’я раціонального природокористування; учні повинні пояснювати позитивний та негативний вплив технічного прогресу на здоров’я.

Обладнання:                                                                                                                           

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Люби природу не як символ

Душі своєї,

Люби природу не для себе,

Люби для неї.

                              (М. Рильський)

n    1. Організаційний етап

1.1. Привітання, фізкультхвилинка.

1.2.  Перевірка присутності учнів: кількість за списком _____, кількість присутніх на уроці ________, відсутніх ________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

n    2. Актуалізація опорних знань

2.1. Робота за картками.

Учні працюють з опорною схемою попереднього уроку, в якій слід заповнити «пропущені» ділянки.

2.2. «Ти мені — я тобі» (робота в парах).

Один учень називає неживі компоненти природи, а інший — живі компоненти.

2.3. Фронтальна бесіда.

1.   Назвіть живі та неживі компоненти довкілля.

2.   Як людина пристосовується до шкідливої дії природних чинників?

3.   Наведіть приклади соціальних чинників здоров’я.

4.   Поясніть значення води для людини.

5.   Чи може людина безконтрольно використовувати навколишнє середовище? До чого це може призвести?

2.4. Читання і обговорення віршів про природу.

2.5. «Вернісаж» (індивідуальне домашнє завдання).

Презентація малюнків, що зробили учні. Обговорення.

n    3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Повідомлення теми уроку та формулювання разом з учнями мети та задач вивчення нового матеріалу.

3.2. Показ практичного значення вивчення нового матеріалу.

3.3. Проблемне запитання.

— Як можуть чинники навколишнього середовища впливати на здоров’я людини?

n    4. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1.   Вплив природного середовища на здоров’я людини (складання схеми на дошці).

2.   Вплив людини на природу (пояснення вчителя).

3.   Здоров’я людини та техногенне середовище (пояснення з елементами бесіди).

Запитання до учнів:

— Без яких технічних винаходів ви не уявляєте своє життя?

— Спрогнозуйте позитивні та негативні наслідки технічного прогресу.

— Як можна запобігти негативних наслідків господарчої діяльності людини?

4.   Техногенні аварії та катастрофи (визначення, причини, наслідки, шляхи потрапляння отруйних речовин до організму).

Запитання до учнів:

— Пригадайте та назвіть підприємства, що розміщені поблизу місця проживання.

— До яких галузей господарства вони належать?

n    5. Узагальнення та закріплення знань

5.1. Робота з підручником.

Прочитати параграф та доповнити опорний конспект (якщо це потрібно). Дати відповідь на запитання в кінці параграфа.

5.2. Тестове завдання для контролю знань (тест № 2, роздавальний матеріал).

Відповіді: 1 в; 2 б; 3 г; 4 б, в, г; 5 а, б, в, г; 6 а, б, г.

5.3. Складання завдань для кросворда за поданим макетом.

5.4. Обговорення афоризмів великих людей про природу.

5.5. Відповідь на проблемні запитання.

n    6. Підбиття підсумків уроку

«Закінчи речення»

— Сьогодні на уроці я дізнався...

— Сьогодні на уроці найцікавішим було...

n    7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1.            Завдання для всього класу.

Підручник: ____________________________________________

Робочий зошит: ________________________________________

7.2.            Індивідуальні завдання.

1.   Який твій улюблений одяг і чому?

2.   Що ти бажаєш змінити навколо себе?

 

ДОДАТКИ

 

4.  Техногенні аварії та катастрофи

 

Аварії — несподіваний вихід із ладу виробничого обладнання або транспортних засобів без людських жертв.

Катастрофи — несподіване лихо з великими руйнаціями та людськими жертвами.

 

Наслідки аварій і катастроф:

•     людські жертви;

•     порушення виробничих циклів;

•     вихід з ладу техніки;

•     зараження навколишнього середовища (хімічне, радіаційне, біологічне).

 

Ознаки аварій:

•     дере в горлі;

•     пожежа (вибух);

•     пожвавлені дії на об’єкті.

 

Дії при неможливості термінової евакуації:

•     загерметизувати із середини щілини у вікнах;

•     завісити двері важкими ковдрами;

•     одягти ватно-марлеву пов’язку;

•     повідомити СЕС, чергового виконкому, або зателефонувати 102.

 

Види хімічно небезпечних об’єктів:

•     хімзаводи;

•     холодильники;

•     станції водоочищення;

•     підприємства, що використовують сильнодіючі отруйні речовини;

•     сховища отруйних речовин;

•     спеціальні автопотяги;

•     залізничні цистерни.

 

 

Додаткові чинники, що посилюють хімічну небезпеку

 

 

 

 

 

 

Кліматичні

•     напрям вітру;

•     температура довкілля;

•     наявність опадів

 

Рельєф

•     котловани;

•     низини;

•     підвищення

 

Рослинність

•     дерева;

•     кущі

 

Водойми

(багато отруйних речовин є розчинними у воді)

                         

 

 

n 5. Узагальнення та закріплення знань

5.3. Кросворд

 

 

 

 

1 п

о

в

і

т

р

я

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 р

о

с

л

и

н

и

 

 

 

 

 

 

 

3 з

а

г

а

р

т

о

в

у

в

а

н

н

я

 

 

 

4 с

о

н

ц

е

 

 

 

 

 

 

 

 

5 в

о

д

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 р

а

д

і

с

т

ь

 

 

 

 

 

Скласти завдання до кросворда

 

Приклади завдань:

1.   Джерело кисню для дихання.

2.   Живі організми — виробники кисню.

3.   Укріплення організму за допомогою води, сонця, повітря.

4.   Фактор неживої природи, що сприяє синтезу вітаміну D в організмі людини.

5.   Рідка речовина — основа життя на планеті.

6.   Психологічний стан людини, що позначає задоволення.

 

5.4. Обговорення афоризмів про природу

•     Найкращий лікар — природа, хоча б тому, що виліковує три четверті усіх хвороб... (В. Шербюльс)

•     Природа — лікар хвороби. (Гіппократ)

•     Природа — вічний зразок мистецтва, а найбільший і найшляхетніший предмет у природі — людина. (В. Г. Бєлінський)

•     Природа — це книга, яку необхідно прочитати і правильно зрозуміти… (М. Налбандян)

•     У травах прихована велика сила. (Народна мудрість)

•     Якщо подивитись навколо очима лікаря, який шукає ліки, то можна сказати, що ми живемо в світі ліків, бо немає в природі речовини, яку б не можна було б використати для лікування. (Давньобуддійська заповідь)

•     Ні насиченість, ні голод і ніщо інше не добре, якщо переступити міру природи. (Гіппократ)

•     Успадковуються також і результати пристосувань. (Ф. Енгельс)

•     Так, погано мені, але ж це не причина, щоб спричиняти страждання іншим. (Есхіл)

•     Лікує хвороби лікар, але виліковує природа. (Гіппократ)

•     Якщо в тебе все в нормі зі шлунком, грудьми, ногами, жодні царські скарби не зможуть нічого додати. (Горацій)

•     Розвиток кожного... залежить не лише від стійкого генотипу, але також від нескінченного розмаїття умов довкілля. (М. Кольцов)

•     Найміцніший організм ламається, зношується і стомлюється, коли він занадто розкішно користується дарами природи. (Д. І. Писарєв)

•     Більша частина наших хвороб — це справа наших рук, ми могли б їх майже всіх уникнути, якби зберегли спосіб життя простим, одноманітним і усамітненим, визначеним нам природою. (Ж. Ж. Руссо)

•     Людина вищий продукт земної природи. Людина — найскладніша і найтонша система. Але для того, щоб насолоджуватись скарбами природи, людина повинна бути здоровою, сильною і розумною. (І. П. Павлов)

•     Не варто особливо втішатися нашими перемогами над природою, оскільки кожна з таких перемог має, правда, в першу чергу ті наслідки, на які ми розраховували, але в другу і третю чергу зовсім інші, непередбачені наслідки, які дуже часто знищують значення перших. (Ф. Енгельс)

•     Природа вміє невеликими засобами досягти великих ефектів. (Г. Гейне)

•     Рух пробуджує організм до активної дії на тривалий час. (Ж. Ж. Руссо)

•     Вода — це першооснова живої природи, колиска життя, мати всього живого. Це наша мати і матриця. (А. Сент-Дєрдьї)

•     Природа не знає зупинки в своєму рухові і карає будь-яку бездіяльність. (І. В. Гете)

•     Людина живе природою. Це означає, що природа є її тілом, з яким людина повинна залишатися в процесі постійного спілкування, щоб не вмерти. (К. Маркс)


Чувствуешь ли ты что живешь?
Віднімання виду 600 – 270. Прості задачі на додавання і віднімання
Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100, 1000
М. Слабошпицький «Чудасія на балконі». В. Юрченко «Друзі»
Побудова квадрата на папері в клітинку. Знаходження периметра квадрата
Закріплення знань про спонукальні речення. Виразне читання тексту

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія