Масштаб та його види
 

Мета: поглиблення та розширення знань про масштаб, отриманих на уроках математики та природознавства; формування знань про види масштабу; розвиток первинних практичних умінь користування масштабом.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, картки із зображенням умовних знаків, глобус, креслярське приладдя.

Опорні поняття: план, напрямок, відстань, умовні знаки.

Базові поняття: масштаб числовий, іменований, лінійний.

ЗМІСТ УРОКУ

 1.        Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

1. Прийом «Бліц-опитування»

• Що таке план?

• Що таке умовні знаки?

• Наведіть приклади об’єктів, які зображуються за допомогою контурних, значкових, лінійних умовних знаків.

• Людям яких професій необхідні плани?

• Наведіть приклади ситуацій, коли є необхідність скористатися планом.

2. Прийом «Картографічна розминка»

(Робота в групах)

Учитель називає умовний знак. Та група, яка малювала картку з таким умовним знаком, піднімає її та характеризує знак.

3. Прийом «Міні-мандрівка»

(Продовження роботи в групах)

Завдання. Скласти оповідання-мініатюру (п’ять-шість речень) про мандрівку з використанням підготовлених карток з умовними знаками. Під час відповіді замість назв об’єкта використовувати його зображення.

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Прийом «Відстрочена відгадка»

Одну із загадок картографів ви розгадали під час минулого уроку. Це спосіб зображення об’єктів за допомогою умовних знаків. Тепер настав час зайнятися розгадкою ще однієї головоломки. В який спосіб картографам удається на невеликому аркуші паперу зобразити відстані в десятки, сотні, тисячі кілометрів? Погляньте на карту півкуль. Якщо вірити її назві, тут помістилась уся наша планета, площа якої дорівнює понад 510 млн км2. Крім того, картографи стверджують, що, розгадавши їх другу загадку, ви зможете точно визначати відстань між двома населеними пунктами, не переміщаючись з одного в другий! А поєднавши разом ці дві розгадки, ви зможете не лише вміло користуватися планами місцевості, але й навіть самостійно їх складати.

IV. Вивчення нового матеріалу

Розгорнутий план етапу

1. Формування поняття «масштаб»:

а) що показує масштаб;

б) як можна записати масштаб;

в) як правильно «прочитати» числовий масштаб. Вправи на «читання» масштабу планів і карт атласу;

г) формулювання та запис визначення поняття «масштаб» у зошитах.

2. Види масштабів. Робота з атласом і заповнення таблиці.

Вид масштабу

Спосіб запису

Приклад

Числовий

У вигляді дробу, числівник якого дорівнює 1, а знаменник показує, у скільки разів відстань на плані або карті менша за відстань на місцевості

1 : 1000

Іменований

Словами та цифрами показує, яка відстань на місцевості відповідає 1 см на плані чи карті

В 1 см 10 м

Лінійний

У вигляді лінії, поділеної на рівні відрізки завдовжки 1 см, які відповідають відстані на місцевості

 

3. Переведення масштабів з одного виду в другий.

Приклад 1. Переведіть числовий масштаб 1 : 5000 в іменований.

Щоб перевести числовий масштаб в іменований, необхідно знаменник перевести із сантиметрів у метри (якщо в знаменнику число має більш ніж п’ять нулів, слід перевести його в кілометри, пам’ятаючи, що в 1 км 100 000 см):

5000 : 100 = 50.

Відповідь. В 1 см 50 м.

Приклад 2. Переведіть іменований масштаб «в 1 см 250 м» у числовий.

Щоб перевести іменований масштаб у числовий, потрібно метри (кілометри) перевести в сантиметри та записати у вигляді дробу:

250 * 100 = 25 000.

Відповідь. 1 : 25 000.

4. Визначення дійсних відстаней за планом і картою.

Приклад 1. Визначте відстань на плані в атласі від млина до джерела.

Для визначення дійсної відстані на місцевості між двома об’єктами потрібно лінійкою виміряти відстань між ними в сантиметрах, помножити на величину масштабу та перевести в метри (або кілометри).

Відстань на плані між млином і джерелом становить 3,4 см, а величина масштабу — 10 000 см.

3,4 * 10 000 = 34 000 (см) = 340 (м).

Приклад 2. За фізичною картою України в атласі визначте відстань між Києвом і Харковом.

Відстань на карті між Києвом і Харковом дорівнює 11,7 см. Для обчислення великих відстаней зручно користуватися іменованим масштабом. Масштаб фізичної карти України — в 1 см 35 км.

11,7 * 35 = 409,5 (км).

V. Закріплення вивченого матеріалу

Практичні роботи № 3, 4

Альтернативні варіанти

1. «Картографічний практикум»

(Робота в парах)

Варіант І Переведіть числовий масштаб в іменований.

1 : 200 000.

1 : 500.

1 : 1 000 000.

1 : 1000

Варіант ІІ Переведіть іменований масштаб у числовий.

В 1 см 200 м.

В 1 см 1 км.

В 1 см 5 м.

В 1 см 80 км

2. Взаємоперевірка

3. Визначте масштаб карти, якщо відстань на місцевості:

 •   500 км являє собою на карті відрізок завдовжки 5 см.

Розв’язання: 1) 500 км = 50 000 000 см. 2) 50 000 000 : 5 = 10 000 000.

Відповідь М 1 : 10 000 000, або в 1 см 100 км

 •   100 км являє со-бою на карті відрізок завдовжки 2 см.

Розв’язання: 1) 100 км = 10 000 000 см. 2) 10 000 000 : 2 = 5 000 000.

Відповідь М 1 : 5 000 000, або в 1 см 50 км

 

Прийом «Проблемне питання»

1*. Відстань на місцевості становить 500 м. Зобразіть цю відстань у вигляді відрізків у масштабах 1 : 5000, 1 : 10 000, 1 : 25 000.

Дайте відповіді на запитання:

а) Який із запропонованих масштабів найбільший? Який найдрібніший?

б) В якому масштабі місцевість зображено з більшими подробицями?

Закінчіть формулювання висновку: «Чим більший масштаб, тим місцевість зображена...».

2*. Як визначити масштаб глобуса, якщо він не вказаний?

 • Як за допомогою лінійного масштабу та вимірника можна виміряти довжину не лише прямих, але й кривих ліній?

 

VI. Підсумок уроку

Заключне слово вчителя

• Для того щоб зобразити великі території на аркуші паперу, користуються масштабом. Масштаб показує, у скільки разів відстань на плані менша, ніж на місцевості.

• Розрізняють числовий, іменований і лінійний масштаб.

• За допомогою масштабу, лінійки та вимірника можна визначити дійсну відстань на місцевості.

VII. Домашнє завдання

• Опрацювати текст параграфа.

• Побудувати план своєї кімнати та записати послідовність своїх дій.

• Повторити умовні знаки.

 • Скласти завдання на використання масштабів.

Экстрим по алфавиту
Безпека людини в небезпечних та надзвичайних ситуаціях
Отшелушивание: шаг за шагом
Оставаться стройной-это возможно!
Массаж головы. Как делать массаж
Закріплення вмінь вживати у мовленні прикметники в різних формах з описовою метою

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія