Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі
Мета: сформувати в учнів уявлення про козацтво, Запорозьку С іч; визначити причини їх виникнення; засвоїти зміст понять: «козак», «Запорозька С іч», «гетьман», «козацька республіка», «козацька старшина», ознайомити учнів з організацією життя на С ічі, побутом, звичаями козаків; розвивати в учнів уміння складати портрет історичного діяча; викладати зміст історичного джерела, виховувати почуття гордості за героїчне минуле свого народу. Обладнання: Власов В., Данилевська О . Вступ до історії України. — К .: Ґенеза, 2005; Мисан В. Вступ до історії України. — К .: Ґенеза, 2005; історичний атлас « Історія України. 5 клас»; ілюстрації козака, гетьмана, Січі, клейнодів; портрет Д . Вишневецького. Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь. Форма проведення уроку: урок-подорож. Поняття: «козак», «Запорозька С іч», «гетьман», «козацька республіка», «козацька старшина», «клейноди». ХІД УРОКУ І. Організаційний момент ІІ . Актуалізація знань учнів 1. Під владою яких держав перебували українські землі у ХVІ ст.? 2. Складіть розповідь про Люблінську унію. 3. Які зміни сталися в Україні після Люблінської унії? ІІІ . Мотивація знань учнів Повідомлення теми та мети уроку. ІV. Вивчення нового матеріалу У ч и т е л ь. Сьогодні ми здійснимо з вами заочну подорож у південні степи України й дізнаємось, що там діялось у кінці ХV ст. Формуємо просторові уміння У ч и т е л ь (розповідь супроводжується показом на карті). На півдні України існував район, який дістав назву Дике Поле. Він став своєрідною межею між українськими землями та Кримським ханством. У Криму жили татари. У Дикому Полі з давніх-давен жили різні люди. Вони ловили рибу, полювали на звірів і птахів, збирали мед, випасали худобу. Згодом до цих людей приєдналися втікачі із сіл та міст, що потерпали від знущання польської знаті. Так з’явилися козаки. Перші відомості про українських козаків у писемних джерелах датують 1489 р. Козаки селилися за порогами Дніпра, тому отримали назву запорожці. Для безпеки свої поселення — табори — козаки обгороджували укріпленнями з рублених або січених колод. Звідси й пішла назва Січ. Перша Січ виникла у 1556 р. на острові Мала Хортиця. Її засновником вважають Д. Вишневецького. Першу козацьку державу називали козацькою республікою. Працюємо з поняттям Козак — вільна, озброєна людина. Січ — табір козаків, обгороджений укріпленнями з рублених або січених колод. Республіка — у перекладі з латини означає «держава, якою керують люди обрані народом на певний термін». Козацька Рада — вищий орган влади на Січі. Гетьман — головний, старший, командувач військ на Січі. Кіш — козацьке військо. Курені — козацькі загони. Клейноди — козацькі символи — відзнаки. Старшина — вибрана група людей, яка керувала усім життям на Січі. Працюємо з ілюстраціями Учні працюють з ілюстраціями, розміщеними на дошці, виконуючи завдання. 1. Визначити, який вигляд мали клейноди і кому вони належали. 2. На дошці під ілюстраціями клейнодів підписати їх назви. V. Систематизація й узагальнення знань Перше, що постане у нашій уяві при слові «Січ», це буде образ козака. 1. Опишіть, яким ви його бачите. 2. У що він одягнений? 3. Яка в нього зброя? Після виступу 2–3-х учнів показати ілюстрацію козака, зачитати словесний портрет козака. Текст 1. «Мешканці України, які сьогодні називаються всі козаками і які з гордістю носять це ім’я, мають гарну постать, бадьорі, міцні, спритні до всякої роботи, щедрі і мало дбають про нагромадження майна, дуже волелюбні й не здатні терпіти ярма, невтомні, сміливі й хоробрі, але великі п’яниці...» (П’єр Шевальє «Історія війни козаків проти Польщі»). Текст 2. «Вони високі на зріст, кремезні, вправні, щедрі, не цікавляться збагаченням, ревниві до своєї волі й зовсім не придатні носити ярмо. Вони не знають утоми, вперті й хоробрі, але трохи схильні до пиятики. Вони вміють воювати,полювати звіра, ловити рибу й знають усі ремесла, потрібні у житті...» (Жан-Бенуа Шерер. «Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців та козаків України, або Малоросії») Завдання Порівняйте, чи відповідає вашому уявленню зображення козака та запропонований вам його словесний портрет. VI. Перевірка нових знань 1. В якому столітті виникла перша Запорозька Січ? 2. Розтлумачте поняття: «уходники», «Запорозька Січ», «козацька старшина», «Дике Поле», «кіш», «курінь», «гетьман». VII. Домашнє завдання Читати й переповідати текст підручника, відповідаючи на запитання до нього (Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — § 12, С. 89–91; С. 97 (запитання 1–3); Мисан В. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — § 13, С. 81–85 (читати, переповідати); С. 85 (завдання)).

Весна іде, красу несе!
Попа или грудь – что привлекательнее для мужчин?
Узагальнення і систематизація вивченого по темі «Дієслово»
М. Трублаїні «Пустуни на пароплаві»
Избавляемся от волос на теле навсегда
Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово»

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія