Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Люблінська унія та її наслідки

Мета: показати учням, як литовські князі встановили своє панування на України; як утворилась нова держава Річ Посполита у 1569 році, яких змін зазнало становище українців під пануванням П ольщі; пояснити учням роль Берестейської церковної унії у посиленні гноблення українського народу; розвивати вміння працювати з історичною картою, аналізувати історичну подію.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Власов В., Данилевська О . Вступ до історії У країни. — К .: Ґенеза, 2005; Мисан В. Вступ до історії України. — К .: Ґенеза, 2005; історичний атлас «Історія України. 5 клас».

Поняття: «Люблінська унія», «Берестейська церковна унія», «уніатська церква», «шляхта»; «унія».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація знань учнів

1. Відкласти на лінії часу найвизначніші дати з історії України, з якими ви познайомилися на попередньому уроці.

2. Хто такий Данило Галицький?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності учнів

Повідомлення теми та мети уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Після занепаду Галицько-Волинської держави від середини ХIV ст. наші землі поступово потрапляють під владу сусідніх держав — Польщі та Литви. Галичина разом з Холмщиною відійшла до Польщі, а першим надбанням Литви стала Волинь.

Упродовж одного-двох десятиліть до володінь Великого князівства Литовського було приєднано Київщину з Переяславщиною, Чернігово-Сіверщину та Поділля.

Працюємо з текстом підручника

1. Учні з’ясовують особливості панування литовців (Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 78 (1 абзац); Мисан В. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 72 (1 абзац)).

2. Учні з’ясовують особливості панування литовців (Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 78 (2 абзац); Мисан В. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 72 (2 абзац)).

Завдання

1. Порівняйте владу литовців та поляків на українських землях.

2. Чиє правління було більш прийнятним для українців?

Формування просторових умінь

1. Учні мають скласти схему утворення Литовсько-Руської держави й показати на карті землі, що увійшли до її складу.

2. Учитель розповідає про сусіднє Польське королівство, Люблінську унію. Учні складають текстову таблицю.

Люблінська унія 1569 р.

Польське королівство

+

Велике князівство Литовське

=

Річ Посполита

Після розповіді вчителя учні записують цю формулу в зошити, декілька учнів складають розповідь за формулою.

3. У ч и т е л ь. Поляки намагалися контролювати все життя українців. Прагнули поширити вплив своєї церкви на приєднаних українських землях.

Берестейська унія 1596 р.

католицька церква

+

православна церква

=

 

греко-католицька (уніатська) церква

Оскільки учні вже працювали з текстовими формулами, вчитель записує формулу на дошці, а учні самостійно складають розповідь.

Учитель виправляє, доповнює. Пояснює термін «греко-католицька».

Працюємо з поняттями

Записати у словник визначення терміна.

Унія — союз, об’єднання.

V. Систематизація й узагальнення знань і умінь учнів

1. Складання розповіді за алгоритмом

Учні мають скласти розповідь про утворення Речі Посполитої та греко-католицької церкви, відповідаючи на запитання:

• Коли?

• Що?

• Як?

• Результат.

Орієнтовна відповідь

У 1596 р. відбулась Берестейська унія. Католицька церква об’єдналась з православною, утворилась греко-католицька церква.

2. Заповнити пропуски у текстових формулах.

• Польське королівство + Велике Князівство Литовське =?

• 1596 р. католицька церква +? = греко-католицька церква

V. Домашнє завдання

1. Прочитати й переказувати текст підручника (Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — § 11 С. 77–78; Мисан В. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — § 12, С. 71–74).

2. Опрацювати записи в зошиті.


Буквене позначення геометричних фігур. Табличне додавання з переходом через десяток
Правильный завтрак – ваш помощник в борьбе с лишним весом! Статьи
Галина Демченко «Калина» (казка). Загадки
Несколько летних рецептов красоты
Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток (казка колобок)
Звернення до читача. М. Сингаївський «До школи». Які книги ти читаєш?

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія