Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Люблінська унія та її наслідки

Мета: показати учням, як литовські князі встановили своє панування на України; як утворилась нова держава Річ Посполита у 1569 році, яких змін зазнало становище українців під пануванням П ольщі; пояснити учням роль Берестейської церковної унії у посиленні гноблення українського народу; розвивати вміння працювати з історичною картою, аналізувати історичну подію.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Власов В., Данилевська О . Вступ до історії У країни. — К .: Ґенеза, 2005; Мисан В. Вступ до історії України. — К .: Ґенеза, 2005; історичний атлас «Історія України. 5 клас».

Поняття: «Люблінська унія», «Берестейська церковна унія», «уніатська церква», «шляхта»; «унія».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація знань учнів

1. Відкласти на лінії часу найвизначніші дати з історії України, з якими ви познайомилися на попередньому уроці.

2. Хто такий Данило Галицький?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності учнів

Повідомлення теми та мети уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Після занепаду Галицько-Волинської держави від середини ХIV ст. наші землі поступово потрапляють під владу сусідніх держав — Польщі та Литви. Галичина разом з Холмщиною відійшла до Польщі, а першим надбанням Литви стала Волинь.

Упродовж одного-двох десятиліть до володінь Великого князівства Литовського було приєднано Київщину з Переяславщиною, Чернігово-Сіверщину та Поділля.

Працюємо з текстом підручника

1. Учні з’ясовують особливості панування литовців (Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 78 (1 абзац); Мисан В. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 72 (1 абзац)).

2. Учні з’ясовують особливості панування литовців (Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 78 (2 абзац); Мисан В. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 72 (2 абзац)).

Завдання

1. Порівняйте владу литовців та поляків на українських землях.

2. Чиє правління було більш прийнятним для українців?

Формування просторових умінь

1. Учні мають скласти схему утворення Литовсько-Руської держави й показати на карті землі, що увійшли до її складу.

2. Учитель розповідає про сусіднє Польське королівство, Люблінську унію. Учні складають текстову таблицю.

Люблінська унія 1569 р.

Польське королівство

+

Велике князівство Литовське

=

Річ Посполита

Після розповіді вчителя учні записують цю формулу в зошити, декілька учнів складають розповідь за формулою.

3. У ч и т е л ь. Поляки намагалися контролювати все життя українців. Прагнули поширити вплив своєї церкви на приєднаних українських землях.

Берестейська унія 1596 р.

католицька церква

+

православна церква

=

 

греко-католицька (уніатська) церква

Оскільки учні вже працювали з текстовими формулами, вчитель записує формулу на дошці, а учні самостійно складають розповідь.

Учитель виправляє, доповнює. Пояснює термін «греко-католицька».

Працюємо з поняттями

Записати у словник визначення терміна.

Унія — союз, об’єднання.

V. Систематизація й узагальнення знань і умінь учнів

1. Складання розповіді за алгоритмом

Учні мають скласти розповідь про утворення Речі Посполитої та греко-католицької церкви, відповідаючи на запитання:

• Коли?

• Що?

• Як?

• Результат.

Орієнтовна відповідь

У 1596 р. відбулась Берестейська унія. Католицька церква об’єдналась з православною, утворилась греко-католицька церква.

2. Заповнити пропуски у текстових формулах.

• Польське королівство + Велике Князівство Литовське =?

• 1596 р. католицька церква +? = греко-католицька церква

V. Домашнє завдання

1. Прочитати й переказувати текст підручника (Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — § 11 С. 77–78; Мисан В. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — § 12, С. 71–74).

2. Опрацювати записи в зошиті.


Во время менструации
Домашний педикюр!
Слоятся ногти?
Как правильно выбрать крем?!
Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 5
А. Малишко «Дощик». Ю. Ярмиш «Дрібний дощ». Акровірші В. Довжика і М. Романченка. В. Сухомлинський «Камінь»

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія