Українська козацька держава другої половини ХVII ст. Іван Мазепа

Мета: ознайомити учнів з короткою історією козацької держави др. пол. ХVII ст. після смерті Б. Х мельницького, визначити поняття «Руїна»; уміти складати невелику розповідь про діяльність І . М азепи, стисло характеризувати постать гетьмана; висловлювати ставлення до подій.

Обладнання: Власов В., Данилевська О . Вступ до історії України. — К .: Ґенеза, 2005; Мисан В. Вступ до історії У країни. — К .: Ґенеза, 2005; історичний атлас «Історія України. 5 клас»; портрет І . Мазепи, документи до теми, ілюстрації.

Тип уроку: комбінований.

Поняття: «Руїна».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація знань учнів

1. Дайте визначення поняття Національно-визвольна війна.

2. Проаналізуйте Національно-визвольну війну за таким алгоритмом:

• хронологічні рамки,

• причини війни,

• ватажок.

3. Підкресліть назви битв, які відбулися під час Національно-визвольної війни.

Хотинська, під Пилявцями, під Берестечком, на р. Калка, Корсунська, під Жовтими Водами.

4. Покажіть на карті місця основних битв.

5. Учитель називає визначення, а учні називають поняття.

• Глава козацької держави — __ . (Гетьман)

• Стояв на чолі полку — __. (Полковник)

• Помічники гетьмана, які допомагали йому в управлінні державою,

— це __, __, __. (Генеральна старшина: писар, осавул,суддя)

• Державний орган, який виносив найважливіші ухвали в житті держави й війська — __. (Загальна козацька рада)

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності учнів

Повідомлення теми та мети уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу

У ч и т е л ь. Як ви думаєте, чи дотримався московський цар умов підписаної угоди? Чому? (Вислуховуються декілька відповідей учнів.)

— Після смерті Б. Хмельницького в 1657 р. між козацькою старшиною починається боротьба за владу. Це призвело до братовбивчої війни та поділу козацької України на Лівобережну та Правобережну (показати на карті). Цей період в історії України отримав назву Руїни.

Складаємо схему

 

Працюємо з поняттям

Руїна — це період в історії У країни, коли на її території обирали двох гетьманів, між ними точилися війни, і це призвело до запустіння великої території, розорення України, вторгнення іноземних загарбників.

Складаємо історичний портрет

Прочитати текст скласти опорні слова для розповіді про Івана Мазепу.

«...Володар Мазепа вже поважного віку... Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі і білі, як у жінки, хоча тіло його міцніше, ніж тіло німецького вершника, а їздець з нього знаменитий. Він дуже шанований у козацькій країні, де народ загалом свободолюбивий, гордий, мало любить тих, що ним володіють. Привернув Мазепа козаків до себе твердою владою, великою воєнною відвагою й розкішним прийняттям у своїй резиденції для козацької старшини.

Я був свідком такого прийняття, в якому багато дечого на польський зразок. Розмова з цим володарем дуже приємна, він має великий досвід у політиці й, на противагу до московців, стежить і знає, що діється в чужоземних країнах. Він показував мені свою збірку зброї, одну з найкращих, що бачив у житті, а також добірну бібліотеку, де на кожному кроці видно латинські книжки» (Жан Балюз. Спогади про Івана Мазепу).

Працюємо з текстом підручника

Прочитати текст підручника (Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 113–114; Мисан В. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — С. 99–100) і дати відповіді на запитання.

1. Які плани виношував український гетьман?

2. Як поставився російський цар до вчинку І. Мазепи?

3. Петро І вважав Івана Мазепу зрадником. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням?

V. Перевірка та узагальнення нових знань учнів

1. Що нового дізналися ви про долю козацької держави — Гетьманщини — після смерті

Б. Хмельницького?

2. Аукціон імен та понять.

Кожен учень або парта називають одне ім’я або поняття з теми «Козацька Україна». Той, хто не згадав нічого, вибуває з аукціону.

Перемагає той учень або парта, що згадали найбільше понять та імен з даної теми.

VІ. Домашнє завдання

Прочитати текст підручника і дати відповіді на запитання (Власов В., Данилевська О. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — § 15, С. 112–115, С. 118 (запитання 1–2); Мисан В. Вступ до історії України. — К.: Ґенеза, 2005. — § 16, С. 97–100; С. 102 (запитання 4–6).


Додавання і віднімання круглих десятків. Розв’язування задач
Творчість Лесі Українки
«Волшебные» ингредиенты Афродиты.
Звернення до читача. М. Сингаївський «До школи». Які книги ти читаєш?
Секс под градусом
Загальне поняття про прикметник

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія