Рідне слово. Літературно-мовна вікторина
На дошці вислів: « Слова росли із грунту, мов жита. Добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб. Вона мені свята» Ліна Костенко.

МЕТА : розвивати пізнавальний інтерес учнів, кмітливість, спостережливість, творчі здібності; виховувати, почуття поваги до історичного минулого нашої країни, почуття національної свідомості та нерозривного зв’язку зі своїми предками, естетичні почуття до української пісенної творчості , патріотичні почуття та усвідомлення української приналежності.

Слово вчителя.
Доброго дня, любі шанувальники українського слова!
Корені українського слова проросли з найдавніших діалектів праслов’янських племен, рясними пагонами розвинулися в часи Давньоруської держави. Древнє слово квітами-перлами розцвітало у найдавніших пам’ятках культури Київської Русі, у полемічних творах, у красному письменстві різних часів. Слово дійшло до наших поколінь. І ми, сучасні українці, повинні знати його і берегти.
(відео - презентація «Рідна мово!»)

Сьогодні за кращих знавців рідного слова позмагаються дві команди:
«Юні філологи» та команда «Один в полі не воїн». Оцінювати їх будуть журі:

1.
2.
3.
Запрошую для привітання команди учнів 7 класу - «Юні філологи» та учнів 9 класу -«Один в полі не воїн».

1 конкурс«Візитка» - знайомство команд

Команда «Юні філологи»

Капітан. Наш девіз: «Чим важче завдання,
Тим дорожче перемога.»

1. Ми зібрались в класі дружно,
Щоб позмагатись
І про мову нашу рідну
Цікаве дізнатись.

2. Дорогенькі суперники,
Щиро вас вітаємо
Від усього серця свого
Успіху бажаємо.

3. Щоб трудились ви сьогодні
До сьомого поту
І дістали нагороду
За свою роботу.

4. Солодке слово «перемога»
Нелегко дається,
Хто любить, знає рідну мову,
Тому вона всміхнеться.

5. Вчіть нашу мову солов’їну
І не зазнавайтесь:
«І чужому научайтесь,
І свого не цурайтесь»…

Команда «Один в полі не воїн»
Капітан. Команда…Всі. Один в полі не воїн.
Капітан. На полі битви…
Всі. З’явилися!
Капітан. Наш девіз:
Всі. Видумуй, пробуй, твори.
Розум-фантазію прояви.
Активним і уважним будь
І про кмітливість не забудь.

1. Сьогодні нас запросили на гру.
Ми багато готувались,
Щоб не потрапити в біду.
2. Ми суперникам бажаємо перемоги і будемо раді.
Але хочемо, щоб ви прийняли наші поради:
3. Сім раз обмір, а раз обріж.
4. Не кажи гоп, доки не перескочиш.
5. А журі ми дуже просимо:
Об’єктивно всіх судити.
І кому бути переможцем,
Справедливо все зробити.
6. А болільників ми просимо:
Дружно нам в долоні плескати.
Коли треба – нас підтримати!
Не шуміти й не кричати.
2.Конкурс «Розминка»
За кожну правильну відповідь 1 бал, за неправильну - бал додається протилежній команді.

Запитання для команди «Юні філологи»
Вчитель: Діти:

1. Державна мова України? (українська)
2. Слова з протилежним значенням. (антоніми)
3. Частина мови про ознаку предмета. (прикметник)
4. Найменша одиниця мови? (звук)
5. Знак у кінці питального речення. (знак питання)
6. Остання частина слова. (закінчення)
7. Перша буква у власній назві. (велика)
8. Наука про звуки мови. (фонетика)
9. Розмальоване яйце. (писанка)
10. Головні члени речення. (підмет і присудок)
11. Частина слова перед коренем. (префікс).
12. Словниковий склад мови. (лексика)
13. Знак у слові В’ячеслав. (апостроф)
14. Символ українців, що оберігає. (оберіг)
15. Займенник з однієї букви. (я)
16. Список літер установленого порядку. (алфавіт)
17. Нема України без верби і … (калини)
18. Розділ науки про правопис. (орфографія)
19. Стиль художньої літератури. (художній)
20. Речення з однією граматичною основою. (просте).

Запитання для команди № 2

1. Народна назва Пасхи. (Великдень)
2. Найбільша одиниця мови. ( текст)
3. У що береться пряма мова? (у лапки)
4. Без якої святині зникає народ? (без мови)
5. Знак у кінці розповідного речення. (крапка)
6. Буква без звука. (м’який знак)
7. Правила спілкування. (етикет)
8. Сьомий відмінок нашої мови. (кличний)
9. Стиль у науці. (науковий)
10. Розмова двох осіб. (діалог)
11. Чим починається діалог? (тире)
12. Частина мови про кількість. (числівник)
13. Опис природи. (пейзаж)
14. Слова з близьким значенням. (синоніми)
15. Слова спільного кореня. (спільнокореневі)
16. Речення з двома і більше граматичними основами. (складне)
17. Зміна букв у корені. (чергування)
18. Другорядні члени речення. (додаток, означення, обставина)
19. Частина мови що діє (дієслово)
20. Документ про середню освіту. (атестат)

Вчитель : А з чого взагалі почалося письмо? (Відповіді дітей) І справді, все почалося, напевно, із печерних малюнків, які потім записувались словами. Після прийняття християнства (988 рік) на території Київської Русі були відомі два типи письма - кирилиця (від імені Костянтина Філософа, в чернецтві Кирила) і глаголиця (від давньослов'янського "глагол", що означає "слово").Згодом, слів, які виражають одне і те ж значення з явилося у мові дуже багато. Українська синоніміка, як і синоніміка будь-якої мови, створювалася впродовж історичного розвитку мови. Насамперед виникнення синонімів пов'язане з ходом пізнання людиною навколишнього світу, з дедалі глибшим осягненням ознак, властивостей, рис предметів і явищ. У процесі пізнання виникає потреба не тільки назвати якесь явище, а й висловити свою думку про нього, виявити ставлення до нього.На цій основі люди почали створювати кросворди. Отже, переходимо до третього конкурсу.

3 Конкурс «Розгадай кросворд»

Кросворд для команди «Юні філологи»
Впишіть у клітинки займенники:

1. Неозначений. (хтозна-який)
2. Особовий. (вона)
3. Відносний. (який)
4. Особовий. (ми)
5. Зворотний. (себе)
6. Заперечний. (ніякий)
7. Присвійний. (їхній)
8. Особовий. (ви або ти)
9. Означальний. (кожний).

Кросворд для команди «Один в полі не воїн»
Впишіть у клітинки синоніми до поданих слів:
1. Повагом, нешвидко. (повільно)
2. Хороше, гарно. (добре)
3. Недалеко, поруч. (близько)
4. Радісно, безжурно. (весело)
5. Нерано. (пізно)
6. Блаженно, безхмарно, солодко. (щасливо)
7. Невисоко. (низько)
8. Нечутно, неголосно. (тихо)
9. Поспіхом. (швидко).

Вчитель: Поки команди розгадують кросворди, ми проведемо конкурс вболівальників, вони нам готували гуморески.
Від того, як ви гарно будете їх розповідати залежить бал, який додається до балів вашої команди

4. Конкурс декламації гуморесок вболівальників.

Декламація гуморесок.

Після декламації відгадані кросворди подаються журі на перевірку.

5. Конкурс «Літературна вікторина»
За кожну правильну відповідь 1 бал, за неправильну - бал додається протилежній команді.
З якого твору рядки:
9 кл.. «Всякому місту - звичай і права,
Всяка тримає свій ум голова;
Всякому серцю - любов і тепло,
Всякеє горло свій смак віднайшло».
(Г. С. Сковорода, «Всякому місту - звичай і права...» )
7 кл.. «Але файно скрипка грає, нікому співати,
Сидить милий за ворітьми, нічим наказати..»
(Народна коломийка)
9 кл. «…,сказав: "Дівчино, прощай!"
Ти, конику вороненький,
Неси та гуляй.» (Народна пісня « Їхав козак за Дунай»)
7 кл. «Як умру то поховайте
мене на могилі, серед степу широкого
на Вкраїні милій.» (Т. Шевченко «Заповіт»)
9 кл. Так само й ті ж слов'яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами,
а інші —деревлянами, бо осіли в лісах; а другі сіли межи Прип'яттю і Двіною іназвалисядреговичами; а інші сіли на Двіні і назвалися полочанами — од річки, яка впадає в Двіну і має назву Полота; од сеї [річки] вони прозвалися полочанами. Слов'яни ж, [що] сіли довкола озера Ільменя, прозвалися своїм іменем — [словенами]; і зробили вони город, і назвали його Новгородом. А другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі і назвалися сіверянами.
(«Повість минулих літ» Нестор чорноризець)
7 кл. Се новий тухольський боярин, Тугар Вовк, справляв великі лови на грубу звірину. Він святкував почин свого нового життя,— бо недавно князь Данило дарував йому в Тухольщині величезні полонини і ціле одно пригір'я Зелеменя; недавно він появився в тих горах і побудував собі гарну хату і оце першу учту справляє, знайомиться з довколичними боярами. По учті рушили на лови в тухольські ліси.
(І. Франко «Захар Беркут»)

6.Конкурс капітанів

Вчитель: Охарактеризуйте прослухану пісню.Гарна характеристика добавить 10 балів до вашої суми.

Юні філологи: Світлана Весна «Рідний край».
Один у полі не воїн : Наталья Май «На нашій Україні».

Вчитель: Переходимо до конкурсу юних поетів і конкурсу юних художників.
Перші спроби письма відносяться приблизно до 35-50 віків до нашої ери. Спочатку це була гілочка пальми – знак миру. Потім – схематичне зображення предмета чи якогось явища. І нарешті – ієрогліфи. Прямим попередником слов’янської мови є алфавіт, створений великими просвітителями слов’ян – братами Кирилом і Мефодієм.
Сила слова безмежна… Словом можна піднести до небес, а можна знищити. Цьому ніхто не заперечить. А які дивовижні художні твори літератури народжуються за допомогою великого, неперевершеного пензля, назва якому – СЛОВО. Тож спробуймо й ми створити диво.

7. Конкурс юних поетів.

Скласти вірш за поданими закінченнями рядків:

…………погоду –
…………воду.
…………чотири,
…………відпочили.
…………на п’ять,
…………погулять.

8. Конкурс юних художників.

Командам треба намалювати прислів’я, які подані на картках.
1.Язик до Києва доведе.
2. За двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш.

Вчитель: А поки учасники будуть створювати шедеври, ми проведемо конкурс глядачів. Вам потрібно правильно відповісти на питання, піднявши руку, коли знаєте правильну відповідь. Кожна правильна відповідь приносить 1 бал вашій команді.
9. Конкурс глядачів «Гонка за лідером».

1. Народні пісні на Різдво (колядки)
2. Додайте: «Мені тринадцятий…» (минало)
3. Вірш без рими (білий)
4. Перша збірка Шевченка (Кобзар)
5. Народне оповідання про фантастичні події (легенда)
6. Прізвище Лесі Українки (Косач)
7. Пісня, що має два 14-складових рядки (коломийка)
8. Віршований твір, який співається (пісня)
9. Розділ, в якому вивчаються частини мови (морфологія)
10. Усна народна творчість одним словом (фольклор)
11. Опис зовнішнього вигляду людини (портрет)
12. Місто, де похований Тарас Шевченко (Канів)
13. Державні символи України (гімн, герб, прапор)
14. Новорічне символічне дерево в Україні (ялинка)
15. Назвіть типи мовлення (розповідь, опис, роздум)
16. Художнє означення в літературі (епітет)
17. Рід іменника путь (жіночого)
18. Розділовий знак, який відображає найбільшу паузу в усному мовленні (крапка)
19. День незалежності України (24 серпня)
20. Назвіть дерева-символи України (верба, калина, тополя)
Вчитель: Поки журі веде підсумки нашої гри прослухаємо українську пісню. Ажде без гарного слова не буває пісень.

Пісня «Нова Україна»- виконують учні 5 класу

Підведення підсумків гри, нагородження переможців.

Заключне слово вчителя:
Вчімося, друзі, слово любити,
Слово до слова – й думка сповита
Люди без думки – птиці безкрилі,
З думкою люди мудрі й щасливі.
Слів у мові мільйон, вибирайте найкращі,
Кожне з них, лиш торкни, – як струна, виграва,
Зрозумілі, вагомі й усі вони ваші –
Мелодійні, дзвінкі, українські слова.
Говоріть про любов і про віру у щастя,
Уникайте мовчання, нудьги і ниття,
Говоріть, хай в розмові слова веселяться,
Говоріть і продовжуйте мові життя!

Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово»
Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток
Літературна вікторина "У казки на гостинах"
Українська народна казка «Колосок»
Весна іде, красу несе!
Вправи на додавання і віднімання в межах 20

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія