Усна і письмова нумерація чисел першої сотні

Мета: повторити лічбу, назви, запис і порівняння чисел у межах 100; роз­глянути випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел, розв’язання задач на знаходження суми, різницеве порівняння та збіль­шення на кілька одиниць.

Обладнання: картки чисел, таблиці для усних обчислень.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Вступна бесіда.

— цього навчального року ми закінчимо вивчати таблицю множен­ня й ділення, вивчатимемо нумерацію чисел та арифметичні дії в меж­ах 1000. А ще будемо розв’язувати нові задачі, що мають практичне зна­чення. Розгляньте підручник.

— Які розділи ми будемо вивчати?

2. Повторення нумерації чисел.

1) Бесіда про усну й письмову нумерацію чисел.

Усна лічба та усні обчислення за малюнками та картками.

Розкласти вантаж на машини.

— Чи всі цеглинки можна покласти на машини? чому?

2) Назвати всі числа від 30 до 42, від 48 до 57, від 86 до 93.

3) Назвати всі числа другого десятка, четвертого десятка, десятого десятка.

4) Математичний диктант: записати числа двадцять один, дванад­цять, шістдесят шість, сімдесят, сорок чотири, сто, тридцять.

5) Вставити пропущені числа ряду.

39 40 42 43 46 47 51 52

6) Записати числа у вигляді суми розрядних доданків.

36, 66, 84, 48, 82.

7) Перевірка виконаної роботи (фронтально).

III. Повторення письмової нумерації та випадківдодавання й віднімання, пов’язаних із нумерацією

1. Бесіда про попереднє й наступне числа. Виконання завдання № 7 (с. 4).

2. Самостійна робота.

Розв’язування прикладів (у зошитах).

26 + 1

50 + 2

64 – 4

100 – 70

56 – 6 – 1

49 – 10 – 1

(56 – 6) – 1

49 – (10 – 1)

2) Самостійне розв’язування задачі № 10 (аналогічно до № 9).

V. Підсумок уроку

— Нумерацію яких чисел повторили на уроці? (Чисел першої сотні)

— Назвіть всі числа п’ятого десятка. Поясніть, що означає кожна цифра у числі.

— Як утворити будь-яке число, якщо відоме попереднє до нього? на­ступне?

VI. Домашнє завдання

С. 4, № 12, скласти два приклади на утворення числа 78 з попереднього та наступного до нього чисел.

Джерела:

1. Федорченко Т. А. Математика. 3 клас. І семестр. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 136 с. – (Початкова школа. Мій конспект).

2. Періодичні видання ВГ «Основа» «Зростаємо разом».


Екологічний калейдоскоп
Примерное поведение
В. Сухомлинський «Як Павлик списав у Зіни задачу»; «Найкраща лінійка»
Экзотические фрукты для красоты
Вікторина «Природознавство»
Женские страшилки или правда нашей жизни

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія