Здоров’я та його ознаки
Мета: розширити й поглибити поняття учнів про здоров’я і нездоров’я; сформувати уявлення про те, що здоров’я значною мірою залежить від них самих; роз’яснити учням, чому держава повинна опікуватися їхнім здоров’ям, і допомогти їм з’ясувати відповідальність держави з цього питання; пропагувати здоровий спосіб життя; допомогти учням сформувати співчутливе і активне ставлення до хворих дітей; розвивати уяву, мислення, творчі здібності учнів.

Обладнання: ілюстративний матеріал (малюнок із коробки ві-тамінів «Муль титабс», зображення дітей, які займаються спортом, виснажених голодом дітей
в Африці, переповненої лікарні, аптеки, де можна купити будь-які ліки, тощо; дві «квіточки-семицві-точки», дві газети — два білих аркуші з написа-ми «Право дитини на здоров’я та допомогу ліка-ря порушується» (чорним кольором) та «Право дитини на здорове життя та медичну допомогу виконується» (зеленим кольором); роздавальний матеріал (тести «Що треба робити, щоб бути здо-ровим» і «Чому держава повинна піклуватися про
здоров’я своїх дітей», роздруковані аркуші з кро-свордом).

Коментар: до початку заняття вчитель малює на дошці овал,
а в ньому лише слово «Здоров’я».

Хід заняття
Бесіда.
Що, на вашу думку, означає це слово? (Учитель звер­
тає увагу учнів на дошку, де в овалі написане слово
«Здоров’я».)
Які асоціації воно викликає? (Відповіді учнів записують­
ся на дошці: гарно вчишся, читаєш книжку, граєш у м’яча,
усміхаєшся, прибираєш кімнату тощо. Потім учитель по­
винен поставити запитання, яке узагальнює всі висловлені думки.)
Що ж для людини є найдорожчим? (Найціннішим для
кожної людини є її здоров’я. Коли ти здоровий, легко впо­
раєшся з будь ­якою справою.
Купити здоров’я неможливо, тому його потрібно бере­
гти і зміцнювати.)
А як зберегти здоров’я? (Додержувати розпорядку дня,
правильно харчуватися, виконувати правила особистої гігієни тощо.)
Що спричинює нездоров’я? (Невиконання цих правил,
паління, вживання алкоголю, наркотиків.)
Слово вчителя.
Отже, якщо ви веселі, їсте з апетитом, міцно спите, удень
рухливі й спритні, значить, ви здорові. Добре здоров’я — це
коли у вас нічого не болить, на уроках ви уважні, старанні,
активні. Ви здорові, коли нормально зростаєте, добре себе
почуваєте.
тестування «Що треба робити, щоб бути здоровим».
• Рано лягати спати.
• Дивитися телепередачі про здоров’я.
• Займатися спортом.
• Правильно харчуватися.
• Займатися фізичною працею.
• Мати особисте мило і мочалку.
• Не виходити на вулицю, не запрошувати нікого
в гості.
• Стежити за чистотою свого одягу та взуття.
Слово вчителя.
У Конвенції про права дитини записано, що всі діти світу
мають право на допомогу лікарів. Держава повинна опіку-ватися їхнім здоров’ям, і відповідати за це.
тестування «Чому держава повинна
піклуватися про здоров’я своїх дітей».
Учні заперечують або стверджують наведені положення.
1. Тому що із здорових дітей виростуть здорові та розум-ні дорослі громадяни.
. Якщо будуть хворіти і голодувати діти, країні буде
соромно перед іншими державами.
3. Якщо діти нездорові, народ не має майбутнього.
(Під час обговорення відповідей слід зазначити, що всі ці
твердження правильні.)
Слово вчителя.
На жаль, у багатьох частинах світу діти хворіють, голо-дують, навіть вмирають.
Запитання до учнів.
Звідки ми можемо дізнатися про всі сумні чи веселі но-вини у світі? (З теле­ і радіопередач, газет. )
Слово вчителя.
Правильно, і всі ці новини для нас готують журналіс-ти. Хочете побувати на їхньому місці? ( Учитель поділяє
учнів на дві групи.) У нас є дві команди журналістів. Ви
будете створювати новий випуск газети «Айболить». На
ваших столиках багато малюнків і фотографій. ( Команди
мають однакові комплекти ілюстративного матеріа­
лу.) Випуск першої команди має назву «Право дитини на
здоров’я та допомогу лікаря порушується», другої команди — «Право дитини на здорове життя та медичну допо-могу виконується».
(На гру відводиться 7—10 хв.)
Молодці, журналісти! Отже, там, де піклуються про
здоров’я дітей, виконують право дитини на швидку і якісну
медичну допомогу, там діти займаються спортом, отримують
якісну і здорову їжу, вітаміни; якщо захворіли, лікуються
в сучасних обладнаних лікарнях; допомагають їм добрі вмілі
лікарі; є всі необхідні ліки.
А там, де право дитини на здорове життя, швидку і якіс-ну медичну допомогу не виконується, діти не мають чим
зайнятися, палять, голодують, п’ють забруднену воду; якщо
захворіли, не мають змоги лікуватися в лікарні, отримати
допомогу освічених лікарів і необхідні ліки.
Кожна держава повинна турбуватися про здоров’я своїх
дітей, але й ви самі та ваші батьки повинні докладати всіх
зусиль, щоб ви росли здоровими.
Кросворд «Здоров’я».
Учитель роздає учням роздруковані аркуші з кросвордом
і просить розв’язати його.
1
1. Хай в тебе буде го-стрим, як в орла.
(Зір.)
2. Те, що ти чекаєш
від лікаря при хво-робі. ( Допомога.)
3. Найвідоміший лі-кар. (Айболить .)
4. Дуже корисні солодкі й смачні плоди. (Фрукти.)
5. Корисні плоди, що зростають на городі. (Овочі.)
6. Те, що міститься у фруктах й овочах. (Вітаміни .)
7. Покріпшають, якщо щоранку робити зарядку. ( М’язи.)
Ключове слово кросворда — «Здоров’я».
Гра «Закінчи речення».
• Якщо хочеш бути здоровим, то….
• Якщо хочеш бути красивим, то….
• Якщо хочеш бути розумним, то….
Слова для довідки: дотримуйся режиму дня, зай-майся спортом, стеж за своїм зовнішнім виглядом, ста-ран но на в чайся.
Слово вчителя.
Але є такі люди, що хворіють від народження, мають
якісь фізичні вади. Я хочу розповісти вам одну історію.
Жила-була собі дівчинка. До неї потрапила чудова кві-точка-семибарвиночка. Чудовою вона була тому, що кож-на пелюстка мала виконати одне бажання. Шість пелюсток
дівчина змарнувала на несерйозні бажання (можна зверну­
тися до класу із запитанням — які?). А от сьому, остан-ню, пелюстинку дівчинка використала дуже розумно. Вона
загадала, щоб хлопчик Вітя, який хворів на ногу та рухався
лише за допомогою милиць,— одужав. Тепер вони граються разом.
Але так буває тільки в казках. У житті, на жаль, деякі
хвороби вилікувати поки що неможливо. Діти, які мають
якісь фізичні чи інші вади, теж хочуть учитися, гратися,
спілкуватися з друзями.
Запитання до учнів.
Як ви гадаєте, яким чином ви можете допомогти хворому
хлопчикові чи дівчинці?
а) Сидіти поряд із ним, зітхати;
б) дати грошей на нову іграшку;
в) прийти до нього, допомогти йому в навчанні, погра-тися разом, послухати музику, почитати.
Слово вчителя.
Давайте уявимо собі, що на деякий час до нас потрапила
чарівна квіточка-семицвіточка. (Учитель поділяє клас на
дві групи і дає по одній квіточці на групу.) У вас є мож-ливість подумати й загадати по одному бажанню: як би ви
допомогли дітям, які мають якісь фізичні вади, хворим.
( На обговорення відводиться 5—7 хв).
Заключне слово вчителя.
Діти, які мають фізичні та інші вади, мають право на
особливу увагу і піклування дорослих і держави. Про це
записано у Конвенції про права дитини (стаття 3). Є спе-ціальні школи для дітей із фізичними вадами — слабким
зором, слухом, хворою спиною тощо.
Держави роблять так, щоб ці люди не відчували себе
самотніми, дають їм роботу, яку вони можуть виконувати,
сплачують їм пенсії.
Дуже часто люди з фізичними вадами стають відомими
вченими, поетами, композиторами — навіть беруть участь
у спортивних змаганнях. ( Можна навести приклади з Кни­
ги рекордів Гіннесса, продемонструвати фотографії, зобра­
ження Бетховена, фрагментів Олімпійських ігор для ін­
валідів тощо .) Але багато залежить від нашого ставлення
до них.

Тварини навесні. Зустрічаємо птахів
Повторення додавання й віднімання виду 36 + 7, 73 – 8
Вода. Властивості води
Звуки [p], [p’]. Позначення їх буквами Р, р («ер»)
3 секрета красивого животика
Мужчина на взводе или что их заводит на самом деле?

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія