Що означає бути вихованою людиною
Мета: поглибити й поширити поняття учнів про ввічливість; показати необхідність виконання правил культурної поведінки й спілкування.

Обладнання: плакати з цитатами: «Ввічливість — це сума маленьких жертв, які ми приносимо оточуючим нас людям» (Емерсон), «Ніщо не коштує так дешево і не ціниться так дорого, як ввічливість»
(Сервантес).

Коментар: до початку заняття вчитель вішає на дошку пла-кати з цитатами.

Хід заняття
Слово вчителя.
Необхідність спілкування людей на основі визначених,
а головне — всім добре відомих правил стає все більш оче-видною. Ці правила треба знати всім і не слід нехтувати
ними.
«Правил поведінки дуже багато — спробуй їх всі запа-м’ятати!» — скажуть деякі. Насправді є одне просте пра-вило: людина своєю поведінкою і зовнішнім виглядом не
повинна спричиняти незручності тим, хто поряд. І тоді її
вважатимуть інтелігентною людиною.
Знання правил доброї поведінки, уміння спілкуватися
з людьми, визначати характер незнайомого співбесідника
або внутрішні емоції своїх друзів треба вчитися з дитин-ства. Володіючи такими знаннями, вам легше буде добитися
успіхів на складному і цікавому шляху, який називається
життям.
Філософ Емерсон сказав: «Ввічливість — це сума малень-ких жертв, які ми приносимо оточуючим нас людям». А іс-панський письменник М. Сервантес наголошував: «Ніщо не
коштує так дешево і не ціниться так дорого, як ввічливість».
(Учитель звертає увагу учнів на плакати з цитатами.) Пра-вильність цих висловів безсумнівна, і протягом усього жит-тя ви будете кожний раз переконуватись у цьому.
Ввічливість є одним із проявів доброзичливого став-лення до людей, з якими ми щоденно спілкуємося вдома,
у школі, театрі, магазині чи транспорті. Ввічлива, тактов-на, скромна і доброзичлива людина достойно вийде з любої
життєвої ситуації, залишивши в оточуючих приємну дум-ку про себе.
Запитання до учнів.
У яких учинках проявляється ввічливість людини?
Слово вчителя.
Важливим показником ввічливості людини є її вміння
вітатися. У світі існує багато форм різних привітань. Так,
жителі Тибету, вітаючись, знімають свій головний убір пра-вою рукою. Ліву руку вони закладають за вухо і висовують
язика. Європейці обмежуються, як правило, тим, що підні-мають шляпу і роблять легкий уклін. У японців для при-вітань застосовуються три види поклонів — найнижчий,
середній уклін під кутом 30 ° і легкий уклін під кутом 15 °.
Люди, зустрічаючись, у різній формі різними способами
бажають одне одному доброго ранку чи дня, здоров’я, добра
і благополуччя.
Давайте перевіримо, чи знаєте ви основні правила таких
привітань.
Запитання до учнів.
Хто вітається першим — чоловік чи жінка, молодший чи
старший, керівник чи підлеглий, учень чи вчитель?
Слово вчителя.
Ще одне правило: не слід чекати, доки з вами привітаєть-ся людина. Пам’ятайте: першим вітається вихованіший.
Але є деякі виключення з цих правил: хто заходить
у кімнату, першим вітається з присутніми, а той, хто ви-ходить,— перший прощається з людьми, які залишилися
у приміщенні.
Тож давайте постійно доводити собі та оточуючим, що
ми — виховані люди.
Запитання до учнів.
Які ви ще знаєте способи привітання? ( Чоловіки завж­
ди встають, вітаючись із жінками, жінки — вітаючись із
жінкою чи чоловіком похилого віку.)
А коли встають учні?
Турнір ввічливості.
Учитель поділяє учнів на дві команди — дівчат і хлоп-ців — і кожній по черзі ставить запитання. Відповіді оці-нюються за п’ятибальною системою, після чого робиться
підсумок виступів і обирається команда-переможниця.
Запитання до хлопців:
Які ви можете дати поради людині, яка іде в гості?
Запитання до дівчат:
Уявіть собі картину: в гостях на блюдечку вам піднесли
чашку з вишневим компотом. Як пити компот і їсти ягоди,
дотримуючись правил хорошого тону за столом?
Слово вчителя.
До речі, більше 00 років тому в Росії з’явилась кни-га про правила поведінки юнаків та дівчат за столом. На-зивалась вона «Юности честное зеркало, или Показания
к житейскому обхождению». Більшість із правил цієї кни-ги стануть у пригоді й зараз, хоча написані вони незвич-ною для нас мовою. Ось послухайте.
«Не хватай первым блюдо й не дуй в жидкое, чтобы везде
не брызгало».
«Руки твои да не лежат долго на тарелях, ногами везде
не мотай, не утирай губ руками й не лей, пока пищи не
проглотишь».
«Над ествою не чавкай, как свинья, й головы не чеши.
Не проглотив куска, не говори».
Запитання до учнів.
Хлопцям:
1. За скільки хвилин до початку вистави повинен ти
прийти в театр і що зробити за цей час?
. Хлопчик крикнув перехожому: «Скільки годин?» Які
три помилки зробив хлопчик при звертанні?
3. Два хлопчики зіштовхнулись у дверях і ніяк не мо-жуть розійтись. Хто з них повинен звільнити дорогу,
якщо одному вісім років, а іншому — одинадцять?
Дівчатам:
1. Як вести себе під час вистави?
. Чи правильне твердження: при виборі подарунка за-вжди треба орієнтуватись на свій власний смак?
3. У квартирі пролунав дзвінок, і на порозі з’явились
дві ваші подруги з подарунками. Одна подарувала
коробку з цукерками, і іменинниця Оля відразу їх
сховала, щоб потім з’їсти самій або дотримати до
«кращих часів», а друга подарувала книгу, яку Оля
вже читала. Зробивши незадоволену гримасу, дів-чинка повела своїх подруг до столу. Що вона зробила не так?
Заключне cлово вчителя.
Хороші манери потрібно не тільки знати, а і систематич-но застосовувати у житті.
Ніколи не забувайте, що поведінка людини — це дзер-кало, в якому вона показує своє обличчя. І ні в якому разі
не треба соромитись робити хороші вчинки. Доброта вам по-вернеться сторицею. А, як сказав Д. Бернард, «через свою чемність ми нічого не втрачаємо, щонайменше — місце для сидіння».
(Завершити розмову можна грою «Вчимося ввічливості».
Запропонуйте учням протягом дня порахувати, скільки
ввічливих слів їм сказали люди і скільки ввічливих слів вони
сказали людям. Попросіть їх протягом тижня говорити
всім якомога більше «ввічливих» слів. Наприкінці тижня
обговоріть з учнями, що змінилося в їх житті за ці дні.)

Площа трикутника
Утворення і назви чисел другого десятка. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць
Как правильно умываться молоком?
Несколько летних рецептов красоты
Тарас Шевченко – України син
Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія