Правопорушення
Мета: продовжити знайомство учнів із правовими поняттями; довести, що треба вміти користуватися правами і виконувати обов’язки.

Обладнання: роздавальний матеріал (картки, на яких запи-сані різні ситуації, для творчої роботи «Хороший міліціонер»); Конституція України.

Хід заняття
Слово вчителя.
Мудрі люди здавна мріяли про запровадження в державі
такого закону, який об’єднав би всіх громадян незалежно
від вмісту їхнього гаманця, віку чи кольору шкіри. А здій-снювати його мала така держава, яка бажала б бути міцною,
а свій народ хотіла б бачити заможним і щасливим. Упер-ше таку мрію здійснили американці. Двісті років тому вони
ухвалили Конституцію. Конституція — це закон про де-ржавний устрій та стосунки між громадянами та державою,
себто народ зобов’язаний дотримувати закону, а держава
повинна допомагати йому в обстоюванні прав і свобод.
У Конституції України статті, які наділяють нас права-ми і свободами, містяться в другому розділі (учитель читає
статті з Конституції України):
• В Україні всі люди вільні й рівні у своїй гідності та
правах.
• Кожному з нас гарантовано право на висловлювання
власних думок через газети, радіо чи телебачення,
на одержання середньої освіти, на безкоштовне лі-кування, на вибір релігії, на відпочинок, на захист
у суді.
Розділ про права людини — один із найважливіших
у Конституції. Таких прав дуже багато — на життя, житло,
харчування, медичну допомогу, знання, відпочинок.
Право — система норм поведінки, встановлена в су -спільстві.
Обов’язок — те, що слід безумовно, неодмінно вико-нувати.
Обов’язком усіх громадян України є неухильне дотри-мання Конституції та законів нашої держави, повага до прав
і свобод, честі та гідності інших громадян.
Хоча більшість людей нашої країни поважають зако-ни, однак часто трапляються і їх порушення. Порушення
законів бувають різні. Деякі з них не мають серйозних на-слідків. Серйозні правопорушення називають злочинами,
а людей, які їх чинять,— злочинцями.
Провина — вина; проступок — порушення правил пово-дження; злочин —проступок, який карається законом.
Злочин — суспільно небезпечна дія з порушенням
установлених правил і норм поведінки, яка заподіює лю-дям зло.
Правопорушення — це антигромадський учинок, який
заподіює шкоду суспільству та іншим людям.
вправа « мікрофон».
До чого веде порушення правил і законів?
Слово вчителя.
Уряд повинен піклуватися про те, щоб громадяни дотри-мували закони. Порушників чекає покарання. Міліція, суди
і в’язниці покликані стежити за виконанням законів. Усі ці
органи складають систему правопорядку.
Для того щоб розв’язати правові конфлікти, розкри-ти злочин, визначити міру покарання злочинцю, створені суди.
Судити людей — річ непроста. Адже для того щоб суд
міг розслідувати справу, необхідно спочатку затримати того,
хто підозрюється у скоєнні злочину, вивчити всі факти на
місці злочину, а вже потім у суді доводити вину чи невин-
ність підозрюваного. Усе це робить міліція — правоохорон-ний орган влади.
Більшість людей, визнаних винними в здійсненні не-значних злочинів, повинна сплатити штраф. Деякі можуть
бути примушені виконувати суспільні роботи, тобто відпра-цювати певний час на користь суспільства. Іноді порушни-ків (особливо малолітніх) відпускають на поруки, тобто ви-носять умовне покарання. Протягом установленого терміну
за поведінкою такої людини спостерігає і допомагає їй по-радами спеціальний інспектор.
За більш серйозні злочини людину можуть відправити
до в’язниці. Мета вироку — покарати злочинця й ізолюва-ти його від суспільства. Крім того, у в’язницях осуджених
прагнуть перевиховувати. Їх навчають якого-небудь ремес-ла, щоб після звільнення вони могли знайти роботу і не взя-лися за старе.
У минулому за такі страшні лиходійства, як вбивство,
у більшості країн злочинців страчували. У наш час смертна
кара відмінена більш ніж у 80 країнах. Проте смертний ви-рок все ще виконується в багатьох державах.
Усі країни живуть за законами, які регулюють відносини
між людьми, визначають їх відношення до чужої власності
й до держави. Злочин — це дія, яка йде врозріз із кримі-нальним правом держави.
Упродовж століть у багатьох країнах світу деякі про-типравні дії завжди розцінювалися як злочини. Убивства
й інші форми беззаконного позбавлення життя є злочинами.
Так само характеризуються напади й інші форми насильства
над людиною, включаючи зґвалтування та інші сексуальні
посягання. Крадіжка, грабіж, крадіжки із зломом, умисне
псування власності, шахрайство і фальсифікація — усе це
вважається злочином.
У деяких випадках відмова від своїх обов’язків рівно-сильна злочину. Свідома зневага турботою про дитину, яка
призводить до її страждань, є злочином.
творче завдання « добрий міліціонер».
Учитель поділяє учнів на 5—6 груп і роздає їм картки,
на яких указані різні ситуації, наприклад:
• з дому втік хлопчик;
• тато б’є свого сина;
• на вулиці побилися підлітки і т. д.
Учні розробляють план дій хорошого міліціонера в цих
ситуаціях. Група, що розробила найвдаліший план, наго-роджується призом.
Бесіда.
Чим професія міліціонера відрізняється від інших про-фесій?
Чи були в житті вашої сім’ї випадки, коли ви звертали-ся за допомогою до міліціонера? Як ви думаєте, міліціонер
учинив правильно в цих випадках? Що б ви зробили на його місці?
Що необхідне для того, щоб стати хорошим міліціонером?
Хто повинен допомагати міліціонеру в його роботі?
Чи повинні жителі міста допомагати міліціонеру? Чи
були у вашому житті випадки, коли ви прийшли на допо-могу міліціонеру?
Чи любите ви дивитися фільми про міліцію? Що в цих
фільмах вам якнайбільше подобається?
вправа « мікрофон».
Що ми відносимо до злочинів? Чи відповідають діти за
скоєні злочини?
Слово вчителя.
Одним із найпоширеніших і найнебезпечніших злочинів є крадіжки, хуліганства.
Хуліганство — це навмисні дії особи, що грубо порушує
порядок і виражає явну неповагу до суспільства. Форми
хуліганських дій можуть бути найрізноманітнішими: не-цензурна лайка, бійки, безпричинні погрози, пошкодження
майна. Міра покарання — позбавлення волі до одного року
або виправні роботи до двох років. А злісні хуліганства ка-раються від одного до п’яти років. За особливо тяжкі злочи-ни дитина сама несе відповідальність з 14 років. А до цього
відповідальність за протиправні дії дитини несуть її батьки,
а діти направляються у спеціальні установи.
А тепер послухайте оповідання Василя Сухомлинського
«Хлопчики розважаються».
У маленькому будиночку живе робітник. Йому потрібно
вставати рано-рано — о четвертій годині, йти до поїзда,
працювати декілька годин, а потім повертатися додому.
Одинадцята година вечора. На лавці, недалеко від бу-динку, де живе робітник, сидять три підлітки. Один із них
тримає в руках магнітофон. Він включений на повну гуч-ність. Гримить музика.
Робітник виходить з будинку. Він просить хлоп’ят:
— Вимкніть, магнітофон, ви ж спати не даєте.
Хлопчиська усміхаються. Один з них говорить:
— А ми сидимо біля свого будинку.
Робітник зітхнув і сказав:
— Ви — дикуни.
Запитання до учнів.
Чому деякі люди стають на шлях правопорушень?
Заключне cлово вчителя.
Поважайте закони своєї держави. Закон — це концент-рація багатовікової мудрості й багатовікового добра. Закон
захищає і оберігає перш за все вас, вашу сім’ю, ваше щастя,
майбутнє ваших дітей. Порушувати закон — це однаково,
що рубати гілку, на якій ми сидимо.
Умійте скорятися закону, дисципліні, порядку, нормам
людського співжиття. Не будьте мовчазними спостерігача-ми порушення закону. «Якщо ти раз заплющиш очі на що-небудь, ти звикнеш заплющувати очі на все» (вислів, який
приписують Г. С. Сковороді).

Закріплення знань з теми « Споріднені слова. Корінь слова»
Тренды маникюра
Анальный секс – удовольствие для всех?
«Мудра дівчина» (українська народна казка). Побутові казки
Баня для красоты и здоровья
Интернет-знакомства

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія