Текст, його будова
Мета: повторити та узагальнити знання учнів про основні ознаки тексту, смислові відношення, засоби і види зв’язку між реченнями тексту; розвивати логічне мислення, аналітичні здібності, вміння зіставляти мовні явища, робити висновки; виховувати увагу до слова, інтерес до вивчення структури тексту з метою кращого оволодіння навичками складання текстів.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Морфологія: займенники, дієслова, прислівники.

Будова слова: спільнокореневі слова.

Лексика: синоніми, антоніми, багатозначні слова, тематична група слів, ключові слова.

Синтаксис: порядок слів у реченні, вставні конструкції.

Стилістика: стилі, тропи, стилістичні фігури.

Міжпредметні зв’язки:

Література: «Велесова книга».

Тип уроку: узагальнення знань, удосконалювання вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку

Спостереження Прочитайте речення. Чи можна з них скласти текст? Що для цього потрібно зробити?

1. Як відомо, мова постійно (хоч і дуже повільно) розвивається, в процесі розвитку змінюються її норми.

2. Мовна норма — регулятор правильності літературної мови та головна умова її стійкої стабільності.

3. Ні, незмінних норм не буває.

4. Чи значить це, що мовна норма постійна, незмінна?

Назвіть основні ознаки тексту, використовуючи опорну схему. Знайдіть у поданому тексті засоби зв’язку між реченнями. Заповніть таблицю «Характеристика видів зв’язку речень у тексті» Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. Дайте назву тексту.

Напишіть невеличкий твір-роздум за темою «Усі основні європейські мови можна вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити ціле життя» (Вольтер).

Звуки дж, дж’, буквосполучення дж – закріплення
Тарас Шевченко – України син
Водойми в Україні
Додавання і віднімання круглих десятків. Розв’язування задач
Ванна или как расслабится?!
Ми - нація єдина, твої ми діти, Україно!

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія