Ступені порівняння. Написання складних прикметників
Мета: повторити знання про ступені порівняння прикметників і прислівників, удосконалити навички доцільного їх використання; закріпити знання про складні прикметники та навички їх правопису; розвивати мовленнєву гнучкість; виховувати інтерес до читання.

Внутрішньопредметні зв’язки: морфологія і орфографія, словотвір, морфологія і орфографія, лексика, синтаксис і пунктуація, твір і орфографія, мова і мовлення.

Міжпредметні зв’язки: мова і література, українська і російська мова.

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів із темою, завданнями та цілями уроку

ІІІ. Актуалізація пізнавальних ресурсів та опорних знань і вмінь учнів

Творче спостереження над мовним матеріалом у висловлюванні

Визначте складні слова та ступені порівняння, що зустрілися в тексті.

Який зміст передається з їх допомогою? Поясніть пунктуацію.

Відомо, що давньогрецька культура була спрямована на формування досконалої людини, і важлива роль відводилася спорту. Змалечку дітей навчали не лише грамоти, музики, а й гімнастики. Найрізноманітніші змагання, найважливіші з-поміж яких Олімпійські ігри, були справжнім святом краси й мужності. Еллінські аристократи шанували не лише красу й фізичні можливості тіла, а й їх обов’язкове сполучення з моральними чеснотами (З журналу).

Яка основна думка тексту?

ІV. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

Самостійна робота аналітичного характеру

Випишіть спочатку речення з прикметниками у формі вищого і найвищого ступенів, а потім із прислівниками в аналогічних формах. Що вам відомо про види ступенів порівняння та їх творення?

1. Швидше і швидше котилися хвилі, заливали все, розливались ширше і помалу заспокоювалися. Вони гомоніли все тихше і тихше, із їх гомону виникала пісня (Леся Українка). 2. Квіти чим далі ставали чуйнішими і барвистішими (М. Олійник). 3. Українська музика і поезія є найбільш розкішною, найбільш запашною з усіх квіток світової народної творчості (А. Луначарський). 4. Одеса — одне з найбільш театральних міст України. 5.Вони

поспішали якнайшвидше вийти з лісу.

Творча робота

Подані прикметники поставте у формі вищого і найвищого ступенів.

З двома-трьома (на вибір) складіть речення і запишіть.

Дорогий, доступний, повільний, добрий, глибокий, потужний, тонкий, чистий, широкий, ясний.

Диктант-переклад

Перекладіть українською мовою і порівняйте способи творення ступенів порівняння якісних прикметників в обох мовах. Складіть із ними (на вибір) 2–3 речення і запишіть.

Весёлый — веселее, тихий — тише, хороший — лучше — наилучший, великий — больше — самый большой, строгий — строжайший, близкий — ближайший, крайний — самый крайний, сильный — всех сильнее, приятный — приятнее всего, красивый — более красивый, звучный — менее звучный.

Лінгвістичне спостереження

Прочитайте складні прикметники, поясніть їх творення та правопис.

Дієздатний, блідо-рожевий, велелюдний, високоякісний, фабрично-заводський, синьо-біло-червоний, доброзичливий, двохсотлітній, жовто-зелений, жовтогрудий, вищезазначений, повсякденний, півмісячний, загальнонародний.

Вибіркове письмо

Випишіть складні прикметники, що пишуться разом, в один стовпчик, а через дефіс — у другий. Поясніть їх творення і правопис. 2–3 речення (на вибір) запишіть у зошити, розкривши дужки. Поясніть пунктуацію.

1.Жадібно всмоктувала земля (житє)дайне тепло, тяглась до сонця незчисленними голками прорості, (ясно)фіалковими гронами бузку, смолистим листом тополь і синюватими стрілками соснових паростків. (Біло) крилими кораблями пливли (сліпучо)білі хмари, громадились над обрієм димчастими гірськими кряжами (З. Тулуб).

2. На півдні, біля неспокійного Чорного моря, запломеніли буйним вогнем (рожево)блакитні квіти мигдалю.

4. (Двадцятип’яти)годинний політ Германа Титова блискуче завершив серію досліджень з важкими (багато)тонними кораблями-супутниками.

5. На сучасному етапі і вчителі, і учні ведуть (науково)дослідницьку роботу.

6.Якими тільки барвами не грає степ у жнива! То (попелясто)жовтою житньою, то (мідно)червоною пшеничною, то (зелено)темним полиском кукурудзи, то (біло)пінною ряснотою гречки. Кожний колос від подиху вітру міниться проти сонця, утворюючи (зелено) (голубовато) (синьо)сірі кольори (І. Цюпа).

V. Підсумок урокуРозкажіть про ступені порівняння прикметників і прислівників.

Наведіть приклади на різні правила правопису складних прикметників.

Поясніть орфограми та пунктограми в реченні.

Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського — не лише сховище його спадщини, а й центр науково-дослідної роботи з вивчення творчості письменника.

VІ. Домашнє завдання

Складіть власну інтернет-сторінку з теми «Ступені порівняння прикметників і прислівників» у вигляді узагальнювальної схеми чи таблиці.

Складіть словниковий диктант за темою «Правопис складних прикметників».

Ты и твой будущий парень
Складання таблиці множення числа 3
Домашні улюбленці. Живий куточок
Закріплення знань учнів з теми «Речення»
Закріплення ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове
Уход за ресницами и бровями!

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія