Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики
 

Мета: повторити знання учнів про стилістику, фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики, удосконалювати вміння визначати стиль мовлення й стилістичну роль різних мовних засобів у тексті; розвивати навички роботи з текстами, уміння робити лінгвістичний аналіз тексту, навички роботи з інформацією, збагачувати словниковий запас; виховувати дбайливе та уважне ставлення до рідної мови. 

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексика: уживання синонімів, стилістичне забарвлення слів.

Орфографія: правопис лінгвістичних термінів.

Міжпредметні зв’язки:

Література: особливості поетичних творів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Виконання системи практичних вправ, спрямованих на повторення вивченого

Орфографічна робота

Запишіть під диктовку назви розділів мовознавства. Усно поясніть, які одиниці мови вивчає кожна наука.

Чи згодні ви з думкою про те, що мова є системою? Які аргументи на користь цього твердження можете навести?

Робота з опорною таблицею

Що таке стилістичні засоби? Яке забарвлення вони мають?

Заповніть таблицю, назвавши основні засоби стилістики.

Фонетичні

 

Лексичні

 

Фразеологічні

 

Словотворчі

 

Морфологічні

 

Синтаксичні

 

Лінгвістична задача

Визначте стилі мовлення за їх характеристикою.

1. Логічно, точно (виключаючи приблизність) передається інформація, повідомляються знання.

2. Точно, офіційно, за загальноприйнятим стандартом, у вигляді документа викладається інформація.

3. Невимушено, без особливої турботи про літературну правильність мовлення висловлюється особисте ставлення до чогось або сповіщається про щось у процесі спілкування людей.

4. Прямо, з метою впливу на читача, висловлюється громадянська позиція автора у зв’язку з якимись подіями.

5. Через систему художніх образів у формі словесного твору як виду мистецтва розповідається про щось для впливу авторською поетичною думкою на читача.

Розподільна робота

Книжні стилі

Розмовний

стиль

Мова художньої

літератури

науковий

діловий

публіцистичний

 

 

 

 

 

Тези, протокол, нарис, репліка, повість, дисертація, реферат, звіт, роман, оповідання, поема, заява, акт, конспект, доповідна, звинувачувальний акт, діалог, лозунг, листівка, закон, постанова, анкета, характеристика, ода, казка, стаття, замітка, оголошення, угода, виступ.

Коректорська правка

Стати в нагоді, під відкритим небом, біле місце, здавати екзамени, заключати угоду, попередити пожежу, у своє задоволення, видатися у вічі, нічого гріха таїти, поговорити по душах, жити приспівуючи, у лід зрушився, потерпіти невдачу.

Правильні відповіді: бути в пригоді, просто неба, біла пляма, складати іспити, укладати угоду, запобігти пожежі, впадати в око, ніде правди діти, поговорити по щирості, жити в розкошах, крига скресла, зазнати невдачі.

Комунікативний практикум

Підберіть власні приклади до тези Ф. І. Буслаєва про синоніми: «У мові нема двох чи кількох слів, що означають рішуче одне і те ж, як дві краплі води. Навіть слова лоб, чоло, вінець при однаковому значенні виражають різні відтінки (тут межа між синонімами і між архаїзмами, варваризмами, провінціалізмами)».  

Лексична робота

(Прихильник, шанувальник, послідовник) таланту; (доступний, зрозумілий, досяжний) виклад; (сперечання, спір, дискусія) у пресі; (обіймати, осягати, охоплювати) посаду; (говорити, казати, висловлювати) думки; (оплачувати, сплачувати, платити) борги; (діставати, здобувати, набувати) освіту; (вичерпна, фундаментальна, глибока) відповідь; (хиба, помилка, вада) в розрахунках; (проведення, здійснення) валютних операцій.

ІV. Контрольно-рефлексивний етап

Рефлексія у вигляді суджень

Українська мова — це мова… Для мене українська… Діамантом дорогим називав мову… Стилістичні засоби — це… Українська літературна мова має… стилів. Жанри публіцистичного стилю… Сьогодні на уроці для мене важливим було…

V. Домашнє завдання

«Людина, байдужа до рідної мови, — дикун» або «Кожна мова має свій шлях розвитку, на якому позначились історичні події, пережиті народом… Усе це створює… національну психіку, що так виразно відбивається в мові» (Б. Антоненко-Давидович).


Тренінг: хочеш бути сучасним? Будь здоровим!
Советы по увеличению груди
Розуміння себе
Здоров’я та його ознаки
Делаем красивую и сексуальную попу
Таблиця множення на 5. Розвязування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька раз

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія