Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів. пунктограми у простому реченні
Мета: повторити основні пунктограми у простому реченні; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних відокремлених і невідокремлених другорядних членів речення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Стилістика: синтаксичні синоніми.

Міжпредметні зв’язки:

Література: виразне читання.

Тип уроку: урок розширення й поглиблення знань та розвитку практичних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

IV. Розширення й поглиблення синтаксичного матеріалу

Стилістичне спостереженняПрочитайте, виділіть невідокремлені означення. Поясніть, яка смислова відмінність між невідокремленими і відокремленими означеннями.

1. Дзвінкі, тоненькі хлоп’ячі голоси лунали під крайньою хатою поблизу млина

(С. Васильченко). 2. Гострий колючий смішок ворушиться в Хоминих грудях

(М. Коцюбинський). 3. Чарівливо співучий голос його набирав теплих, сонячних барв

(О. Ільченко). 4. На дрібнолистих гілках рясно синіють огорнені сизим пилком ягоди…

(М. Стельмах). 5. Вітри злітають без упину на морозом скуту луговину (А. Малишко).

6. Чорна, непроглядна темнота стояла кругом (Панас Мирний). 7. З вестибюля вгору, на другий поверх, стелився зелений, у червоних квітах, килим (С. Скляренко).

Стилістичне конструюванняПеребудуйте речення так, щоб один із невідокремлених членів речення став відокремленим. Чи змінилися їх синтаксичні функції й стилістичні ознаки після перебудови речення?

1. Після зборів велика, галаслива і радісна група учнів вийшла на вулицю. 2.За горами там давно вже сяє сонце. 3. Сашко дивився на хлопців і усміхався.4. Освітлений вогнями великий пароплав до пристані підходив. 5. Усіх зацікавила передана по радіо інформація.Перебудуйте речення, щоб у реченні з’явилося відокремлене означення (1-ша група) та обставина (2-га група). У 2-й групі одне з дієслів замініть дієприслівником.

1-ша група

Залитий сонцем степ одразу принишк. Тихий солодкий дощик сіється щедро на вулиці. Нагріта за день земля дихала теплом.

2-га група

Слухаємо розповіді про давні традиції українського народу і проймаємося гордістю за наше славне минуле. Ми читаємо книги, дізнаємося про історію рідного краю. Сонце обливало землю рожевим світлом і ніжно цілувало крони дерев.

Двa — чотири — всі разом!Поміркуйте, скільки відокремлених членів і яких саме є у поданому реченні.

Там, на зеленій лавці, обкладеній дерниною, сперши голову на руки, сидить білява панночка (М. Коцюбинський).

Пунктуаційний практикумСпишіть речення, розставляючи розділові знаки. З’ясуйте, чи є в них відокремлені члени речення і які саме.

1. Там на горі біла хата із бабиного літа (Г. Овсієнко). 2. Місяць закоханий у ніч чарівну сяє щасливий і світить (Олександр Олесь). 3. Гетьман підняв безсонням обпалені очі

(Л. Костенко). 4. А море надійшло півколом запінене і голосне (М. Доленго).5. Трава росте під стопами у нас підступнотихо викрадає пpocтір і непомітно в зеленивши час підносить вгору свої пера гострі… (П. Мовчан). 6. Світлою порошею курить Чумацький Шлях …шлях

твоїх пращурів… (О. Гончар).Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені члени речення. У якому реченні немає відокремлених членів?

1. Ми всі із хліба виростали сину із праці себто чуда із чудес… (Б. Олійник).2. Зате яка радість була, коли зробивши три круги над хатою бусол м’яко спускався на клуню і гордо одкинувши навзнак довгу шию весело клекотав оповіщаючи про своє щасливе повернення (В. Скуратівський). 3. І всі хати білі чисті святкові для щасливого літа вони білились і зараз змагалися в красі (О. Гончар). 4. А може завтра ти пройдеш ось тут де вітер пелюстки

колише (В. Івасюк). 5. Пригинаючи аж до землі невеликі дерева на узліссі вітер нарешті виривався в полі і не зустрічаючи на своєму шляху перешкод вихором нісся до горизонту

(М. Черничук). 6. У глибоких долинах зелених од винограду і повних сизої імли тіснилися кам’яні громади, рожеві од вечірнього сонця або синіючі густим бором (М. Коцюбинський). 7. Над луками залитими квітневою повінню холонув оранжевий вечір зануривши в мілкі

прибережки далеке полум’я хмар (Г. Тютюнник).

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок1. За яких умов відокремлюються означення? Наведіть приклади.

2. Чим умови відокремлення прикладок подібні до умов відокремлення означень? А чим відмінні?

3. Яке значення мають відокремлені додатки? Якими словами вони приєднуються?

4. За яких умов відокремлюються обставини? Наведіть приклади.

5. Коли обставини не відокремлюються? Наведіть приклади.

6. Порівняйте умови відокремлення обставин, виражених дієприслівниковими зворотами, і означень, виражених дієприкметниковими зворотами. Наведіть приклади.

7. Які члени речення називаються уточнюючими? За допомогою яких слів вони можуть уводитися в речення? Наведіть приклади.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завданняПроект

Об’єднатися в групи по 3–5 учнів. Створити проект власної гри (лото, вікторина, брейн-ринг, комп’ютерна гра, гра з м’ячем тощо) за темою «Відокремлені члени речення».

Мета гри: узагальнити знання з визначеної теми. Підготуватися до захисту проекту перед учнями класу (5 хвилин) за поданим планом.

План захисту проекту гри

1. Назва гри, її мета, на кого зорієнтована.

2. Обґрунтування корисності й доцільності вашої гри для вивчення відповідної теми.

3. Правила гри (тривалість, кількість учасників тощо).

4. Демонстрація гри чи її частини.

5. Відповіді на запитання представників інших груп. За одним із проектів провести гру в класі.

Поняття множини. Операції над множинами
Водойми України
Психология пирсинга
Успеть понравится за 12 секунд.
Твій друг — книга!
Три шага на пути к хорошему самочувствию

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія