Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами
Мета: повторити поняття про складнопідрядні й прості речення з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою синонімічних відповідників складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Стилістика: синтаксична синоніміка; норми вживання синтаксичних засобів у офіційно-діловому стилі.

Міжпредметні зв’язки: російська мова.

Тип уроку: урок розширення й поглиблення знань та розвитку практичних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань

IV. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок

Стилістичний експеримент-трансформація

Спробуйте переробити прості речення з попереднього завдання на складні.

Якого стилістичного відтінку вони набули після трансформації?

Самостійна робота з пам’яткоюПрочитайте пам’ятку. Зробіть виписку-конспект основних її положень.

ПАМ’ЯТКА

Синонімічними є:

дієприкметникові звороти й підрядне означальне речення: Усіх зацікавила інформація, яку передали по радіо. — Усіх зацікавила інформація, передана по радіо;

обставини, виражені іменниково-прийменниковими сполучниками, дієприслівниками та обставинні підрядні речення: після повернення з концерту… — повернувшись із концерту… — коли повернувся з концерту…

З метою економності вислову й точності відтворення думки в українській мові часто вживають дієприкметникові та дієприслівникові звороти.

Рекомендації щодо їх вживання такі:

Дієприкметникові звороти замінюють додаткові підрядні речення і дозволяють уникнути надмірного повторення сполучного слова «який».

У діловому, науковому стилях краще вживати прості речення з дієприкметниковим зворотом, у розмовному мовленні — складнопідрядні з підрядними означальними, оскільки в підрядних означальних бліьше виразно підкреслюється дія, у дієприкметникових зворотах — ознака.

Дієприслівникові звороти коротші і динамічніші, ніж аналогічні їм значеннєві форми обставинних підрядних речень.

Дієприслівниковим зворотом не можна висловити значення часу, причини, умови. Тому якщо треба зберегти смисловий відтінок одного з цих типів підрядних речень, його не слід замінювати дієприслівниковим зворотом.

Паралельне вживання синонімічних структур сприяє уникненню одноманітності мовлення, урізноманітнює його.

Не рекомендується розпочинати речення або абзац дієприслівниковими зворотами, бо це збільшує його обсяг і надає сухого, трафаретного, канцелярського звучання усьому тексту.

Оскільки смислова близькість дієприслівникових зворотів до підрядних речень менша, ніж у прикметникових зворотів, під час заміни — якщо є можливість вибору — про це слід пам’ятати.

Лінгвістичне конструюванняВиділені частини складних речень замініть дієприкметниковими зворотами. Перебудовані речення запишіть, звороти підкресліть. Поясніть уживання розділових знаків.

Зразок: Стрічатиме нас деревце, що ми посадили в юності. — Стрічатиме нас деревце, посаджене нами в юності.

1. Зневажена тобою рідна мова — немов діброва, яку знищив вогонь. 2. Поет стає корінням лісу, який називають народ. 3. В історії є постаті, про які люди забули. 4. Вірте кожному слову, що ви від мене почули!

Прочитайте подані прислів’я. Перепишіть, вставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки. Доберіть до поданих речень синонімічні конструкції з підрядними умови.Зразок. Не знаючи броду, не лізь у воду. — Як не знаєш броду, не лізь у воду.

1. Не/знаюч.. броду, не/лізь у воду. 2. Не/ро..бивши краш..нки, не/сп.. чеш яєчні. 3. Не/нах..лившись, з кр..ниці води не/нап’єш..ся. 4. Не/навчивши в п..люшках, не/навчиш.. і в подушках. 5. М..ясом хвал..т..ся, юшки не/ ївши. 6. Не/скуби, не/повивши.

Мовна трансформаціяЗнайдіть у поданих реченнях відокремлене означення. Замініть ці означення підрядними частинами. Запишіть перебудовані речення українською мовою, використовуючи під час перекладу слова з довідки.

Зразок: В последний месяц произошли события, очень расстроившие Андрея. — В останній місяць сталися події, що дуже схвилювали Андрія.

1. Автор благодарит практиков-воспитателей, оказавших помощь в проведении исследования (Р. Буре). 2. Они пошли к мостику через ручей, впадавший в реку (К. Паустовский). 3. Окно моей комнаты выходило в сад, заросший смородиной, малиной и крапивой вдоль* забора (Ю. Казаков). 4. Полосы солнечных отблесков от волн, поднятых веслами, мерно** бежали

по берегам (К. Паустовский). 5. Язык есть самая живая, самая обильная*** и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения (К. Ушинский).

Доповніть подані конструкції. Запишіть їх. Який вид підрядних обставинних утворився? Поясніть уживання розділових знаків в утворених реченнях.1. Щоб досягнути успіху, …. 2. …, аби відшліфувати свій характер. 3. В ім’я того щоб стати корисним своєму народові, …. 4. Треба багато часу приділяти самоосвіті для того, щоб …. 5. Щоб налагодити зв’язки між містамипобратимами, …

До утворених речень доберіть синонімічні прості іменниково-прийменникові конструкції. Запишіть їх.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завданняВиписати з підручника (біології, історії, правознавства тощо) 7–8 складнопідрядних речень з підрядними причини. Які сполучники найхарактерніші для цих речень? Доберіть до них синонімічні прості конструкції. Записати їх.

Японская диета
Пытка тишиной
Звернення до читача. М. Сингаївський «До школи». Які книги ти читаєш?
Ополаскивание и тонизирование волос
Як розмножуються тварини. Контрольна робота
Віднімання виду 53-8. Творча робота над задачею

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія