Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення. Бібліографія
Мета: узагальнити знання учнів про реферат, правила його написання, вимоги до оформлення, повторити елементи довідкового апарату книги, правила складання бібліографічного опису; розвивати вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз тексту, удосконалювати навички роботи в групах, мовленнєво-комунікативні вміння, здібність до критичного мислення, навички самостійної та колективної роботи, збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, інтерес до книги.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів із темою та завданнями уроку

ІІІ. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на розвиток комунікативних умінь

Коментар для вчителя. У першому плані не відображені висновки.

Крім того, є порушення логічності у викладі змісту: пункти 3 та 4 слід поміняти місцями. В останньому пункті слово «ринок» краще замінити на «ринкові відносини». У другому плані не відображені вступ та висновки, пункти плану взагалі не відповідають темі, у якій йдеться про відкриття, а не про відкривачів.

Аналіз текстуПрочитайте вступ до реферату з теми «Взаємодія людини і природи».

Як ви вважаєте, чи відповідає зміст вступу вимогам до реферату? Дайте поради автору.

Людина і природа невіддільні одна від одної і тісно взаємопов’язані. Для людини, як і для суспільства в цілому, природа є середовищем життя і єдиним джерелом необхідних для існування ресурсів. Природа і природні ресурси — основа, на якій живе і розвивається людське суспільство, першоджерело задоволення матеріальних та духовних потреб людей. Без природного середовища суспільство існувати не може. Людина — частина природи і як жива істота своєю елементарною життєдіяльністю значно впливає на природне середовище.

Перетворювальний вплив людини на природу неминучий. Зміни, які внесені господарською діяльністю в природу, посилюються з розвитком виробничих сил і збільшенням маси речовин, які залучені в господарський обіг.

Прочитайте висновки до реферату з теми «Степова географічна зона». Чи відображають вони тему? Які вимоги порушені? Дайте поради автору.Розорювання відкритих просторів або ділянок, які виникли на місці знищених лісів, призвело до різкої зміни складу тваринного населення степової зони. Протягом року великі площі посівів характеризуються різкою зміною умов існування. На великих площах полів існує однорідний трав’яний покрив, з яким пов’язані спочатку (з весни) переважно споживачі зеленої рослинної маси, які до кінця дозрівання зерна змінюються зерноїдними формами ссавців та птахів; потім, коли хліб збирають і поля розорюють, виникають масові

щорічні міграції жителів полів на узлісся та на інші ділянки.

Під час оранки знищується велика кількість нір та гнізд тварин. З розвитком рівня агротехніки і пов’язаного з цим зменшенням кількості бур’янів харчова база жителів полів стає все більш однорідною. Міграції тварин: весняні — на поля, літньо-осінні — з полів, пов’язані з їх масовою загибеллю, стають регулярними; під час міграції посилюється загибель звірів. Під час збирання урожаю створюються додаткові умови для захисту звірів (скирти тощо). Більш сприятливі для звірів умови існування в посівах бобових культур, які, по-перше, щороку не переорюють, по-друге, дають повноцінний високоякісний корм. Під час оранки лісних ділянок сюди проникають жителі степів, рідше луків.

Таким чином, степова географічна зона характеризується різноманітністю представників рослинного та тваринного світу, які пристосовані до життя в цій зоні.

Аналіз списку літератури рефератуПригадайте, що таке бібліографія. Які бібліографічні дані повинен містити список літератури у кінці реферату?

Перевірте правильність складання списку літератури у сусіда по парті.

Виправте помилки.

Коментар учителя. Бібліографія — 1. Науковий, систематизований опис книг та інших видань, де вказано всі вихідні дані про книгу. 2. Список літератури на будь-яку тему або з якої-небудь галузі знань. 3. Наука про способи систематизованого опису книг та інших видань.

Вихідні дані містять обов’язково таку інформацію: прізвище автора, назву книги, видавництво, рік видання, обсяг книги. В бібліографічній пунктуації потрібна особлива точність.

Книга індивідуального автора

Нікішина Т. В. Збірник диктантів з української мови. 5–9 класи. — Х. : Вид. група «Основа», 2006. — 224 с.

Книга під назвою

Залікові завдання з української мови: 7–9 класи / упоряд. В. Розізнана. — К. : Шкільний світ, 2007. — 128 с.

Стаття з газети чи журналу

Що таке український бестселер? // Слово і Час. — 2003. — № 2, С. 41–45.

Твір із багатотомного видання

Грушевський М. С. Лаврський гурток і його книжна продукція // Історія української літератури : зб. творів : у 9 т. — К. : Либідь, 1998. — Т. 1. — С. 294–302.

Обговорення підготовленого реферату. Робота в парахОбговоріть план, вступ і висновки рефератів, що підготували. Допоможіть один одному виправити помилки.

Обговорення підготовленого реферату. Колективна робота

Прослухайте плани рефератів, вступ та висновки своїх однокласників. Прокоментуйте свою точку зору щодо виконаної роботи, укажіть на помилки, допоможіть їх виправити.

ІV. Рефлексія

Комунікативний практикум

Складіть поради «Як уникнути помилок під час написання реферату».

V. Домашнє завданняЗакінчити роботу над рефератом.

За матеріалами реферату підготувати доповідь.

Преимущества наращивания ногтей
Уход за ресницами и бровями!
Хто такі звірі?
Як змінюється нежива природа восени?
Правильный завтрак – ваш помощник в борьбе с лишним весом! Статьи
Как вызвать ревность у любимого мужчины

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія