Морфологічна будова слова. Написання слів із найуживанішими орфограмами
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про морфологічну будову слова, способи словотвору, види орфограм, удосконалювати вміння й навички писати слова з найуживанішими орфограмами; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, аналітико-синтетичне мислення, збагачувати словниковий запас; виховувати у школярів моральні якості.

Обладнання: опорні таблиці, роздавальний матеріал, картки з афоризмами.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис (текст), лексикологія.

Міжпредметні зв’язки: література, історія, етика.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Ознайомлення із темою, метою і завданнями уроку

Прочитайте афоризми. Що їх об’єднує. Сформулюйте тему й мету уроку.

1. Без кореня, як риба без води, слово не може існувати (І. Вихованець).

2. Слова в мові не існують ізольовано одне від одного. Вони, як і люди, об’єднуються в родини (Н. Клименко).

ІІІ. Актуалізація опорних знань і мотиваційних резервів учнів

Заповнення таблиць Пригадайте, з яких частин складається слово, яке значення має кожна з цих частин. Назвіть основні способи словотворення; доберіть свої приклади. Доповніть подані таблиці.

Прочитайте вірш Катерина Заляпанчук «Слово про матір». Які відчуття викликали у вас ці рядки? Яким чином, на вашу думку, автору вдалося досягти такого ефекту емоційного стану, в якому ви перебуваєте? Визначте тему, основну думку, тип та стиль тексту.

Виконайте завдання по варіантах: варіант І — підберіть епітети до словажиття з префіксом без-; варіант ІІ — підберіть епітети до слова життя з префіксом не-.

Знайдіть «зайвий» прислівник, ураховуючи способи творення. Обґрунтуйте свій вибір і поясніть правопис.

1. Всемеро, натроє, швидко, втроє.

2. Вплав, вволю, уголос, самотужки.

3. Навмисне, дочиста, терпляче, рішуче.

4. Близенько, попереду, далеченько, частенько.

Доберіть рими до слова «старенька» (біленька, вузенька, жовтенька, жменька здалеченька, злегенька, зозуленька, золотенька, ладненька, легенька, маленька, молоденька, немолоденька, ненька), поясніть особливості правопису дібраних слів.

Складіть опорний конспект «Орфограми у частинах слова».

Доберіть текст про ставлення до старшого покоління для перевірки навичок правопису. Підкреслити в ньому орфограми.

Складіть висловлювання «Завтра може бути пізно».

Измена и предательство парня
Эффект загара в домашних условиях
Приголосні звуки
За добро добром платять. Кривенька качечка
Над пропастью во лжи...
М. Слабошпицький «Чудасія на балконі». В. Юрченко «Друзі»

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія