Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова)

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про діалогічне мовлення, різновиди діалогів, удосконалювати вміння й навички складати відповідно до запропонованої ситуації діалог-обмін думками і враженнями; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, уяву; виховувати у школярів почуття взаємоповаги.

Обладнання: роздавальні матеріали, схеми-опори.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис (пряма мова, діалог), пунктуація, лексикологія.

Міжпредметні зв’язки: література, історія.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвої компетенції.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку

Стратегія «Два — чотири — всі разом»

 

Прочитайте афоризми. Поясніть їх зміст. Сформулюйте за ними тему й мету уроку.

1. Єдина відома мені розкіш — це розкіш людського спілкування (Антуан де Сент Екзюпері). 2. Дефіцит спілкування привів до того, що воно з розкоші перетворилося на предмет першої необхідності (С. Лузан). 3. Більшість людей шукають суспільства не стільки з метою слухати, скільки говорити (Олександр Поп). 4. Без багато чого може обходитися людина, але тільки не без людини (Людвіг Берне). 5. Для одних форма спілкування — діалог,

для інших — монолог (Ілля Шевелев).

ІІІ. Актуалізація опорних знань і мотиваційних резервів учнів

Бліцопитування

 

Дайте визначення діалогу. (Діалог (від гр. dialogos — розмова, бесіда) — розмова двох осіб.)

Як називаються речення, якими оперують учасники розмови? (Репліка)

Які розділові знаки вживаються при записуванні діалогів? Запишіть графічну модель діалогу на дощці.

А: «П» (?!)» — «П. (?!)» — «П (?!)» –а. — «П (?!)» — П. (?!) — П. (?!) — П, (?!) — а.

Які різновиди діалогу вам відомі залежно від стилю мовлення? (Побутові діалоги; офіційні; художні.)

Охарактеризуйте репліки в розмовно-побутовому стилі.

Охарактеризуйте репліки в офіційному стилі.

Які діалоги розрізняють за жанровими особливостями? (Бесіда; дискусія, диспут; полеміка.)

Які синтаксичні ознаки властиві діалогу? (Граматична неповнота речень, тобто використання неповних і незакінчених речень, використання простих синтаксичних конструкцій, різних речень за метою висловлювання.)

Робота в парах зі схемами-опорами

 

Як відомо, перед складанням діалогу необхідно уявити ситуацію спілкування. Пригадайте, що вам відомо про комунікативну ситуацію?

Доповніть подану схему. Що треба взяти до уваги перед тим, як вступити в спілкування?

Самоперевірка за поданою опорою

Роздивіться схему «Ситуація спілкування». Назвіть ситуації, в яких може відбуватися спілкування мовців; визначте за ситуацією характер розмови (офіційна/ неофіційна), а також уточніть, між ким може відбуватися діалог (самостійний добір прикладів).

Пригадайте, у чому полягає підготовка до спілкування після етапу орієнтування в ситуації. Перевірте правильність міркувань за схемою

 

ІV. Процесуально-діяльнісний етап

Аналіз діалогу

З’ясуйте, хто бере участь у діалозі. У якій ситуації відбувається поданий діалог? Визначте стиль, жанр, тему й мету діалогу, особливості мовних засобів. Схарактеризуйте репліки за метою висловлювання, за емоційно-експресивним забарвленням, за повнотою.

З оселі вийшла мати, глянула.

— Це ти?

— Це я, мамо, — він підходить до неї, охоплює її загрубілі руки, що відмиваються тільки взимку.

— Ой Богданочку, — вона припадає головою до його грудей і починає схлипувати.

— Чого ви? — і пригортає матір.

— Хіба ж я знаю? — вона витирає очі краєчками хустини, крізь сльози заглядає йому в очі.

— Богданчику, ти знаєш, хто ти мені? Ти щастя моє, і надія моя, і все, чим я живу, бо що ж я без тебе?

— Я пам’ятатиму це, мамо.

— Богданчику, дитино, а ти… не звихнувся тепер?

— Як це?.. — злякано поточився назад, не розуміючи її.

— Прийшли до мене, сину, чужі листи. Пишуть, що ти звихнувся… запроданцем став. Я вірю тобі! — шелестять її слова, шелестять її сльози.

— Вірте, мамо. Хоч би що трапилось зі мною, вірте, бо я ваш син і ніколи не стану безбатченком, ніколи! То тільки страшні жорсткосердці могли таке написати вам. Якби навіть усе золото, усі скарби світу кинули мені під самі ноги, то й тоді я не став би чиїмось послугачем, бо ж своєю землею живу, за це ладен і вмерти. Чуєте, мамо? (За М.Стельмахом).

За схемою-опорою визначте різновид діалогу залежно від провідної комунікативної функції, яку виконує той чи інший діалог. 

 

Визначте особливості кожного з них. Наведіть приклади ситуацій, у яких може відбутися той чи інший різновид діалогу.

Робота в парах

 

Доповніть репліки діалогу, визначте його різновид. Відповідь обґрунтуйте.

— Чому мову вважають візитною карткою людини?

— Та тому, що по тому, як людина говорить, ми пізнаємо, з ким маємо справу.

— Можемо визначити ступінь інтелігентності, сказав би вчений.

— …

— Ступінь її психологічної урівноваженості, ступінь її можливої закомплексованості.

— …

— Розвивати і вдосконалювати своє мовлення.

— …

— Тому, що мова — втілення думки: що багатша думка, то багатша мова.

— …

— Ні, не я.

— …

— М. Рильський.

— Людину, яка зрікається легко й добровільно рідної мови, Б. Харчук назвав нещасною, неправдивою людиною.

Групова робота

 

Сформулюйте правила ведення діалогу.

Орієнтовні правила (для контролю і доповнення сформульованих)

 Будьте завжди ввічливі, привітні і доброзичливі в спілкуванні, з повагою ставтеся до співрозмовника. Будьте уважні до його стану й настрою, до того, що і як він говорить, як реагує на ті чи інші слова.

 Не завдавайте людям прикрощів словом. Умійте ввічливо попросити про щось і ввічливо відмовити у чомусь, не образивши людину своєю відмовою. Намагайтеся чемно пояснити причину прохання чи відмови.

Умійте слухати і не перебивати інших.

Умійте почати діалог, уживаючи відповідну ініціативну репліку (повідомлення, спонукання, запитання), та швидко реагувати на репліку співрозмовника, підтримувати розмову, додаючи до репліки-реакції свою ініціативну репліку, стимулювати співрозмовника до висловлювання, виражаючи свою зацікавленість за допомогою реплік оцінювального характеру.

Використовуйте в спілкуванні етикетні слова. Стежте за культурою мовлення.

Користуючись наведеними правилами, проведіть у парах (ролі директора школи і учня-одинадцятикласника) офіційний діалог-обмін думками за темою «Мій життєвий вибір». Розмову про свої плани й наміри щодо підготовки до майбутньої професії запишіть.

Творче завдання
 

Працюючи парами, складіть діалог-обговорення за самостійно обраною темою.

V. Контрольно-рефлексивний етап

Творче списування

Доповніть визначення.

Діалогічне спілкування здійснюється в… (усній) формі під час безпосереднього контакту… (співрозмовників), висловлювання яких чергуються. Таким чином, кожен, хто бере участь у діалогічному спілкуванні, і… (говорить), і… (слухає). Висловлювання співрозмовника, що бере участь у… (діалозі), називається… (реплікою).

За стилем розрізняють…

За комунікативною функцією діалоги поділяють на…

Аукціон

Назвіть якнайбільше пісень-діалогів.

Складання сенкану

Сенкан «Діалог».

Іменник

діалог

Прикметник (2)

побутовий, художній

Дієслова (3)

розпитую, домовляюся, обговорюю

Речення з 3–4 слів

використовую в діалозі неповні речення (прості синтаксичні конструкції, різні речення за метою

Слово-синонім

розмова (бесіда)

 

 

 

 

 

VІ. Домашнє завдання (на вибір)

 

Виписати з художніх творів три діалоги різних видів, обґрунтувати свій вибір.

Підготувати лінгвістичне повідомлення «Діалог».

Складіть і записати діалог, який би міг відбутися між випускником школи та його вчителем через 10–15 років після випускного вечора.


Советы как правильно бриться
Приголосні звуки
М. Слабошпицький «Чудасія на балконі». В. Юрченко «Друзі»
Здоров’я та його ознаки
Солярий: за и против
Принцип не кушать после 6

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія