Контрольна робота № 2. Українська література 1920–1930 рр. Проза. Драматургія. Українська література за межами України
Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з поданої теми; розвивати вміння школярів аналізувати художні твори; виховувати самостійність та наполегливість у роботі.
Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок.
Обладнання: різнорівневі завдання.
ПЕРЕБІГ УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів.
Оголошення теми й мети уроку
ІІ. Пояснення вчителем методики виконання завдань контрольної роботи
Виконання завдання І рівня передбачає максимальну оцінку 0,5 б.,
ІІ рівня — 2 б., ІІІ рівня — 3 б.
ІІІ. Проведення тестової контрольної роботи
Варіант І
Рівень І
Визначте правильне твердження.
1. У час свого розквіту театр «Березіль» налічував … акторських студій
А Шість Б Сім
В Вісім Г Десять
2. Національно-визвольний рух в Україні часів революційного перевороту та його результати показано у творі Ю. Яновського
А «Майстер корабля» Б «Вершники»
В «Чотири шаблі» Г «Жива вода»
3. «Шість прикмет має людина: трьома вона подібна на тварину, а трьома на янгола…» є епіграфом найвідомішого твору В. Підмогильного:
А «Остап Шаптало» Б «Невеличка драма»
В «В епідемічному бараці» Г «Місто»
4. «Королем українського тиражу» сучасники називають
А В. Підмогильного Б Остапа Вишню
В Б.-І. Антонича Г О. Турянського
5. Таврійське містечко Олешки посідає особливе місце в літературному розвитку
А В. Підмогильного Б Ю. Яновського
В Отапа Вишні Г М. Куліша
6. Прозовим твором Б.-І.Антонича є
А «Зелена євангелія» Б «Книга Лева»
В «Привітання життя» Г «Три мандоліни»
Рівень ІІ
Дайте розгорнуту відповідь.
1. Розкрийте особливості розвитку драматургії й театру 1920-х рр.
2. Порівняйте мисливські усмішки з пейзажними описами в інших творах (за вибором).
3. Висловіть власну думку про вартість мистецтва, грошей, почуттів людини (за твором «Поза межами болю» О. Турянського).
Рівень ІІІ
Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:
• «Природа в новелах «Подвійне коло» й «Шаланда в морі» Ю. Яновського»;
• «Ліризм «Мисливських усмішок» Остапа Вишні»;
• «Над чим сміється М. Куліш у комедії «Мина Мазайло».
Варіант ІІ
Рівень І
Визначте правильне твердження.
1. Тема «Трьох синів» П. Тичини й «Матері» М. Хвильового — тема згуби матері, роду, нації постає у творі Ю. Яновського
А «Майстер корабля» Б «Подвійне коло»
В «Чотири шаблі» Г «Жива вода»
2. «Він був яскравою творчою індивідуальністю… Він знав людську силу, велич її розуму, її здібності, але також усвідомлював усі її слабкості…», — так писав ще в 50-х рр. ХХ ст. Г. Костюк у діаспорі про
А Ю. Яновського Б Остапа Вишню
В В. Підмогильного Г М. Куліша
3. Однією з найдотепніших усмішок Остапа Вишні, присвяченої М. Рильському, є
А «Як засмажити коропа»
Б «Як варити і їсти суп із дикої качки»
В «Дика гуска»
Г «Дикий кабан,або вепр»
4. Органічний зв’язок п’єс «97» та «Комуна в степах» М. Куліша особливо відчутний з творчістю
А М. Старицького Б І. Карпенка-Карого
В О. Олеся Г В. Винниченка
5. «Учнівською» першою збіркою Б.-І. Антонича вважають
А «Три перстені» Б «Зриви і крила»
В «Вітражі й пейзажі» Г «Привітання життя»
6. 31 березня 1922 р. прийнято вважати датою народження
А Наддніпрянського українського професійного театру
Б Українського етнографічно-побутового театру
В Харківського театру імені І. Франка
Г Театру «Березіль»
Рівень ІІ
Дайте розгорнуту відповідь.
1. Охарактеризуйте маргінальний образ українського інтелігента.
2. Висвітліть актуальність проблем, порушених у п’єсах М. Куліша.
3. Поясніть роль народнопісенних тропів у «Вишнях», специфіку пейзажів, символіку образів «Дороги» (за творчістю Б.-І. Антонича).
Рівень ІІІ
Напишіть твір-мініатюру за однією з тем:
• «Ідейний смисл назви новели «Подвійне коло» Ю. Яновського»;
• «Поза межами болю» — трагічне пророцтво про загибель інтелігентної чуттєвості» (О. Турянський);
• «Поетика міфу на зламі світів» (за творчістю Б.-І. Антонича).
ІV. Підсумок уроку
V. Домашнє завдання
Підготувати повідомлення «Празька поетична школа» української поезії та її представники».

После секса
Добір спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и]
Я розкажу про Україну
Как хранить косметику?!
Солярий: за и против
10 секретов домашней эпиляции

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія