Кафка - австрійський письменник - модерніст. Оповідання "Перевтілення"
Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про долю Кафки, з ясувати біографічне підґрунтя його творчості , розкрити причини трагічного світосприйняття; допомогти учням зрозуміти особливості метафоричного світобачення, втіленого автором у творі, роль образів-символів у його створенні; розвивати навички аналізу художнього тексту, вміння конспектувати бесіду; удосконалювати навички ораторського мистецтва, вміння аналізувати, висловлювати та аргументувати власні думки; виховувати гуманність, співчуття та милосердя.
Обладнання: портрет Ф.Кафки; виставка творів письменника,картка-інформатор « Художній світ Ф. Кафки», роздатковий матеріал «Цитатний ланцюжок», уривки з «Листів до батька»,афоризми, інтерактивна дошка.
Тип уроку:комбінований з використанням ІМН

Що знаєш ти про мій біль і що я знаю про твій…
Щасливим я був тільки б у тому випадку, якщо б зміг
привести світ до чистоти, правди,непорушності…
Ф. Кафка .
Очікувані результати.
Після цього уроку учні зможуть:
- розповідати про основні етапи життя і творчості Ф. Кафки, як неординарної особистості, «батька» модерністської прози;
- аналізувати творчість Ф. Кафки;
-виявляти власне ставлення до оповідання «Перевтілення».
План і методи проведення уроку.
1 Мотивація навчальної діяльності.
Прозова п ятихвилинка (читання казки в особах).
Невеличка казка із творчого доробку Ф. Кафки
- Ох!- сказала миша,- світ щодня вужчає. Спочатку він був таким широким, що мені було страшно,я йшла далі і була щаслива, коли нарешті справа і зліва побачила великі мури, але тепер ці мури так швидко насуваються, що я вже опинилася в останній кімнаті, і тут, у кутку , бачу пастку, до якої я прямую.
- Ти мусиш змінити напрямок руху,- сказала кішка і з їла мишу.

Слово вчителя.
- Така невеличка казочка, а наводить на глибокі роздуми. Як жити у великому світі, щоб не стати таким, як миша і не потрапити до кошачих лап долі? До речі, автором цієї казки є Ф. Кафка – австрійський письменник, один із основоположників літератури модернізму, лауреат премії ім. Т. Фонтане. Який про своє життя говорив: « Література – це я сам, це моя плоть, і бути іншим я не можу»
- ( звернення до матеріалу з інтерактивної дошки)
- Презентація теми і мети уроку.
- « Мозковий штурм»(проблемне питання)(слайд 1).
- Слово вчителя . Перед нами постає завдання: поміркуйте: « Що може допомогти людині знайти гармонію зі світом?» і давайте брати «штурмом» сходинки до знань.(учні пропонують власні відповіді , які вчитель записує на дошці)
Постає безліч відповідей. Яка з них правильна? Можливо, кожен знайде гармонію зі світом у чомусь своєму.
Відповідь на дане питання ми шукатимемо сьогодні на уроці. А за приклад візьмемо життєвий шлях відомого письменника за приналежність до літератури боряться і німці, і чехи. Звернемося до епіграфу уроку. У ньому закладена частина відповіді на проблемне питання , яке у центрі нашої уваги.
Хто ж він, Франц Кафка ? Людина,яка все життя шукала гармонію зі світом? Геній? Одинак? Провидець? Пригноблений чи слабкодухий , яле відомий у всьому світі Ф.Кафка?
Ось на ці питання ми і будемо шукати відповіді сьогодні на уроці, бо темою нашого уроку є: Ф.Кафка(1883-1924). Життєвий і творчий шлях письменника. Кафка-австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні « Перевтілення»(запишіть у зошити).
Вивчення нового матеріалу.
«Цитатний ланцюжок»( читання учнями по черзі висловів про Ф. Кафку, заздалегідь підготовленим)
« Фоторепортаж»(учні дивляться про Ф. Кафку фрагменти з фільму).
Читання фрагментів листів учнями(випереджувальне завдання).
(додаток 1,2,3)
Робота зі схемою «Трагізм «кафкіанського» світу(слайд4).
Висновок: людина, викинута зі звичайного світу, стає вигнанцем у світі абсурду.
Хто ж він Ф. Кафка? Людина , яка все життя шукала гармонію зі світом? Як формувались його світовідчуття і як віддзеркалилося у його творчості?
Робота з епіграфом уроку.
Чи можна з нього судити про долю та життєву позицію цього письменника?
(Такі слова можуть належати самотній і нещасній людині, яка сприймає світ і власне життя трагічно. Але ця людина має велике почуття відповідальності,прагне віднайти гармонію зі світом і принести у світ чистоту і правду. Ф. Кафка постійно шукав з усіма цими світами , та його особистий світ все більше поринав у прірву…
Узагальнення щодо світогляду Ф.Квфки.
Який же світ в очах Кафки? Світобачення Кафки – трагічне. Людина в цьому світі – самотня комаха, яка не чекає від когось допомоги. Світ навколо цієї людини – ворожий їй.Ф . Кафку вважають пророком 20ст.,основоположником абсурду в літературі.
Робота з репродукцією картини Едварда Мунки «Крик»(слайд 5).
(мистецтвознавчий коментар заздалегідь підготовленого учня).
Картина «Крик» написана Мунком у 1893 році . Всього існує 50 варіантів полотна, що свідчить про особливий інтерес художника до теми відчаю. Створюючи цю картину , Мунк уперше входить у світ страху і самотності. На передньому плані у відчаї кричить людина. Її тіло ніби зводять судоми , а обличчя своєю жовтизною і запалими очима , розплющеними в страху перед невідомою нам загрозою , нагадує небіжчика.
Колорит картини найбільш точно передає психічний стан персонажа: темна синь підхоплює цей крик і відлунює його в широкій затоці , що розляглася до небес кривавими смугами. Химерний ритм хвилястих ліній надає композиції динаміки, а атмосферу картини сповнює передчуттям страшної біди.
« Крик» часто розглядають як першу експресіоністську спробу митця. Витікаючи із «внутрішнього пекла» художника, картина втілює загальнолюдські страхи .
Що спільного між картиною Е. Мунки та новелою «Перевтілення»?(провідний мотив: самотність , жах , крик болю).
Аналіз твору «Перевтілення» . Слово вчителя.
У творі Кафка поєднує реальне і фантастичне – і це перетворює життя героїв у щось реально-абсурдне. Він використовує гротеск , метафору , символи, контрасти, щоб підкреслити дисгармонію світу. У 1915р. «Перевтілення» виходить окремою книжкою І на обкладинці ілюстратор хотів зобразити комаху, то Кафка запротестував , говорячи, що її не можна зображати навіть здалеку. Але чому автор проявив таку категоричність?
Групова робота над питанням: « Чому Кафка був проти ілюстрування новели «Перевтілення»?(клас ділиться на 4 групи , кожна з яких одержує запитання для творчої відповіді. Робота виконується за алгоритмом інтерактивного методу «Робота в малих групах».)
Висновок: існування людини , перетвореної на комаху, постає в оповіданні як розгорнута метафора відчуженості людини , абсурдного покарання її за невідому провину, трагічного знецінення людського життя. Перевтілення Грегора у комаху є метафорою будь-якої біди ,яка настає у абсурдному світі абсолютно нелогічно.
Аналітична бесіда за запитаннями:
Слово вчителя. У будь-якій метафорі шлях від прямого значення до переносного складний, сповнений символами, художніми образами-картинами, які виражають емоції , почуття і переживання. Спрбуємо зрозуміти, якими засобами автор втілює своє світобачення в новелі.
Чи можна назвати Грегора щасливим у світі та у сім ї? Чому?
Яка атмосфера панувала в родині Замз? Схарактеризуйте їхні стосунки.
Чи торкнулася метаморфоза внутрішнього світу Грегора?
Як поставились до перевтілення його близькі?
Чому Грегор-комаха спочатку не соромився виходити до родини , а потім ховався?
Прокоментуйте реакцію родини на смерть Грегора.
Які проблеми порушив Кафка у творі?
Які символи твору допомагають нам зрозуміти ці проблеми та метафоричний сенс твору?(слайди 6, 7,8).
Висновок: Образи – символи твору допомагають відобразити світосприйняття Ф. Кафки , передати хворобливий стан героя, його самітність , відчай, нерозуміння і байдужість близьких.
Узагальнення та систематизація вивченого на уроці
Інтерактивний метод «незавершене речення».
На сьогоднішньому уроці мені найбільше сподобалося…
На сьогоднішньому уроці для мене відкриттям було те….
Я для себе зробила (зробив)висновок , що людина…
Я вважаю , Що Кафка – це…
Заключне слово учителя.
В добробуті , у люблячій сім ї
Зазнав насильства й деспотизму.
Зробити кращим світ хотів
Й прожив життя, повне абсурду.
Навпіл роколоте буття : в світі людей – завжди самотній.
Прагнув сім ї та «дезертир»
В душі вселився безворотно…
Сам за походженням єврей,
А краще знав німецьку мову…
Не жив – страждав…
І відчував весь час провину невимовну…
Домашнє завдання.(слайд 9)
Скласти тези відповіді на запитання: « Чому Кафка не закінчив твір смертю Грегора , а продовжив розповідь далі?»
Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення на тему: «Тема «маленької людини» у світовій літературі».

Что делать если бросил парень?
Пригоди останнього осіннього листочка
Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Знаходження значень виразів
Складання розповіді за поданими малюнками, опорними словами "Зелену красуню люблять усі"
Звук [ДЖ]. Позначення його буквосполученням «ДЖ»
Вправи на засвоєння таблиці множення числа 8. Розпізнавання многокутників

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія