Аналізування вияву новітніх течій у західноєвропейській поезії кінця ХІХ — початку ХХ ст.
 

Мета: допомогти учням розкрити поняття «модернізм», «авангардизм» у поезії; розвивати навички ілюстрування принципів і положень літературних напрямів прикладами з конкретних поезій; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, естетичні смаки, любов до поезії.

Обладнання: портрети письменників, художні тексти, ілюстративні матеріали.

Тип уроку: поетичний практикум.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. «Поезія — одночасно Слово і М узика… Словом вона промовляє і мислить. Музикою співає і марить», — говорив С. Мерріль. Про значення слова і красу музики в поезії ми будемо розмірковувати на сьогоднішньому уроці.

ІІ. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Поетичний практикум

— У своєму творчому становленні Р. М. Рільке пройшов основні етапи розвитку літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст. від символізму до вершини неокласичної модерністської поезії.

·         ŠŠ У його поезії можна знайти багато різних мотивів. Поєднайте уривки з віршів із мотивами, які вони виражають (див. таблицю на наступній сторінці).

 Для довідок: 1 — б); 2 — в); 3 — а)

·         ŠŠ Знайдіть у сонеті Р. М. Рільке «Ось дерево звелось…» образи-символи, алегорії, поясніть їхнє значення в естетиці символізму. (Орфей — узагальнений символ мистецтва. Дерево — духовна еволюція світу, його зростання. Хижа, храм — мале, велике, шлях до зростання. Темний ліс, повний хижих звірів,— це людство, що втратило духовні цінності; темрява — утрата ідеалу; храм — піднесення високої, божественної мудрості.)

Мотиви

Цитати

1. Відчуження людини в дегуманізованому світі

а) В оцім селі стоїть останній дім,

Самітній, наче на краю землі.

Іде дорога селищем малим

Крізь темну ніч і губиться в імлі.

(Пер. М. Бажана)

2. Ностальгії за втраченою єдністю людини зі світом

б) Вона — вже корінь, і коли нараз

Її спинив і з розпачем промовив

До неї бог: «А він таки оглянувсь», —

Безтямно й тихо запитала: «Хто?»

(Пер. М. Бажана)

·         3. Українські мотиви

·         в) Така кохана, — то її ця ліра

·         Оплакала за плакальниць усіх,

·         Аж світ на плач суцільний обернувся,

·         Де знову все було: і ліс, і діл,

·         І шлях, і поле, і ріка, і звір…

·         Але в плачливому отому світі

·         Так само, як над іншою землею,

·         І сонце йшло, й зоріло тихе небо…

·         (Пер. М. Бажана)

·         ŠŠ Визначте, у чому «орфізм» творчості Р. М. Рільке. (Думка про те, що мистецтво одухотворює кожну річ, людину і навіть звіра. Воно має чарівну силу, яка є і в Бога,— здатність перетворювати світ.)

·         ŠŠ Порівняйте різні переклади сонета Р. М. Рільке «Ось дерево звелось…» (М. Лукаша, М. Бажана, В. Стуса), висловте свої уподобання.

(Можна запропонувати учням дослівний переклад для роботи.)

·         ŠŠ Творчість Ґійома Аполлінера — це шлях від неоромантизму до кубофутуризму. Дослідники його творчості знаходять і риси символізму. Сам поет називав себе сюрреалістом.

·         ŠŠ Порівняйте вірші «Лорелея» Г. Гейне та Ґ. Аполлінера.

Г. Гейне

Ґ. Аполлінер

Схожість

Міф як спосіб розкриття внутрішнього світу героя;

наближення міфу до сучасності;

утвердження цінності людської особистості

Відмінність

Вірш ліричний, з елементами фантастики. У центрі уваги — переживання героя. Виражене емоційне світосприйняття

Ліро-епічний твір, позбавлений фантастики. У центрі уваги — Лорелея.

Трагічний конфлікт героїні з бездуховним і ницим світом

·         ŠŠ Які проблеми, крім кохання, порушуються у вірші Ґ. Аполлінера «Міст Мірабо»? (Життя і смерті, тлінності й вічності, існування особистості)

·         ŠŠ Розкрийте символіку образів цієї поезії.

·      Сена — … (уособлення життя і часу, у якому зрештою все минає — і надії, і кохання, і розчарування);

·      годинник, зміна дня і ночі — … (час, його плинність і вічність);

·      міст — … (символ кохання і символ вічного, непідвладного часу зв’язку між минулим і прийдешнім).

·         ŠŠ Поєднайте художні засоби й уривки поезій.

1. Журба і втіха;

вода бігуча —

життя хода тягуча;

минають дні, а я ще є

а) порівняння

2. Любов сплива, як та вода бігуча

б) алітерація

3. А я ще є, … а я ще є

в) рефрен

4. Вода тече, хлюпоче

Од вічних поглядів спочити хоче

г) антитеза

Для довідок: 1 — г; 2 — а; 3 — в; 4 — б.

ŠŠ Як ви думаєте, що відповіла у віршованій формі Ґ. Аполлінеру Марі Лорансен, з якою він розлучився і написав із цього приводу вірш «Міст Мірабо»?

Порівняйте свої припущення з текстом вірша російською.

* * *

Не просто печальная,

А скорбящая.

Не просто скорбящая,

А несчастная.

Не просто несчастная,

А страдающая.

Не просто страдающая,

А покинутая.

Не просто покинутая,

А сирая.

Не просто сирая,

А изгнанная.

Не просто изгнанная,

А мёртвая.

Не просто мёртвая,

А забытая.

(Перевод М. Яснова)

·         ŠŠ Розшифруйте опорно-логічну схему поезії Ґ. Аполлінера «Зарізана голубка й водограй».

·         ŠŠ Знайдіть у вірші Ф. Ґарсія Лорки «Касида про сон під зорями» приклади персоніфікації природних сил і стихій. («Бик — присмерк,що реве багряно»; «Небо — слон здоровий»; «Про пісок із гарячого півдня, // Що сумує без білих камелій // І так слізно їх просить, бідний…»)

·         ŠŠ Визначте риси, спільні для поезії Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки (у групах з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Очікувані відповіді

·         Оригінальне бачення світу, його проблем.

·         Пошуки нових форм вираження.

·         Утвердження активно-творчого ставлення до життя.

·         Творче використання традицій символізму, романтизму та реалізму.

ІV. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольного твору (див. домашнє завдання уроку № 20).

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях О. Блока (до уроку № 26).

V. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

·         Найбільше задоволення я отримав(-ла) від читання (роботи)…


Успеть понравится за 12 секунд.
О. Копиленко «Кріт-неборака». Г. Тютюнник «Ласочка»
Как правильно умываться молоком?
Гори. Карпатські гори
3 секрета красивого животика
30 советов как убрать лишний вес

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія