Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину
Мета уроку: розглянути основні наукові принципи й технологічні процеси вторинної переробки нафтопродуктів і риформінг; показати сфери використання нафтопродуктів, цінність нафти як вуглеводневої сировини, значення продуктів перегонки нафти в економіці країни.

Очікувані результати: учні повинні описувати процес переробки нафти, характеризувати одержувані з нафти продукти і їхнє широке застосування.

Обладнання: зразки продуктів переробки нафти, схеми нафтопереробних установок.

Тип уроку: урок вивчення й первинного закріплення нових знань.

n 1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _________,

кількість присутніх на уроці ___________, відсутніх ___________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

n 2. Етап перевірки домашнього завдання

2.1. Робота біля дошки (перевірка домашнього письмового завдання.

2.2. Фронтальне опитування за запитаннями підручника.

n 3. Етап підготовки учнів до активного й усвідомленого засвоєння нового матеріалу

3.1. Повідомлення теми нового матеріалу.

3.2. Формулювання разом з учнями мети і задач вивчення нового матеріалу.

Запитання до учнів:

— Як збільшити вихід найбільш необхідних висококиплячих фракцій нафти?

У процесі пошуку відповіді формулюються цілі й завдання уроку.

3.3. Показ практичного значення вивчення нового матеріалу.

Слово вчителя

Процес переробки нафти — це багатоступінчастий процес фізичної й хімічної обробки сирої нафти, результатом якого є одержання цілого спектра нафтопродуктів. Нафтопереробна промисловість виробляє понад 500 найменувань газоподібних, рідких і твердих нафтопродуктів, без яких неможливе сучасне життя.

n 4. Актуалізація опорних знань

4.1. Бесіда.

1. Чи можна використовувати неперероблену, сиру нафту?

2. Як ви вважаєте, що вигідніше: переробляти й продавати продукти переробки нафти чи торгувати сирою нафтою?

3. Які продукти можна одержати при первинній переробці нафти?

4.2. Повідомлення учнів про нафту (індивідуальне домашнє завдання).

n 5. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Методи вторинної переробки нафти: крекінг термічний і каталітичний. (Складання схеми, пояснення вчителя.)

2. Продукти переробки нафти, їхнє застосування. (Розповідь учителя з елементами бесіди.)

3. Риформінг. (Складання схеми, пояснення вчителя.)

4. Детонаційна стійкість бензину. (Роповідь учителя.)

n 6. Узагальнення й закріплення знань

6.1. Лабораторний дослід № 2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів.

6.2. Робота з підручником і конспектом.

Доповнити конспект лекції матеріалом із підручника, який учні вважають важливим.

6.3. Індивідуальне письмове завдання.

Скласти схему, в якій відобразити види вторинної переробки нафти, продукти цієї переробки та їхнє використання.

n 7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник ______________________________________________

Робочий зошит _ ________________________________________

Збірник завдань _________________________________________

7.2. Індивідуальне завдання.

Підготувати повідомлення про використання речовин, що одержують при перегонці нафти.

Засвоєння таблиці множення на числа 2
«Каїн і Авель» (біблійна легенда)
М. Слабошпицький «Чудасія на балконі». В. Юрченко «Друзі»
Урок позакласного читання 4 клас Творчість Лесі Українки
Хто я? Який?
Как правильно выбрать крем?!

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія