Контрольна робота за темами: алкани, ізомерія, природні джерела вуглеводнів та їх застосування

Очікувані результати: виявити рівень знань учнів за вивченими темами з метою їхнього подальшого коригування.

Обладнання: завдання для контрольної роботи.

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок учнів.

n  1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _________,

кількість присутніх на уроці ___________, відсутніх ___________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

n  2. Етап контролю знань

2.1. Інструктаж щодо оформлення роботи.

2.2. Інструктаж щодо виконання завдань, пояснення загальної оцінки (у скільки балів оцінюється кожне завдання), наголос на завданнях, що є більш складними або потребують особливої уваги учнів.

2.3. Виконання завдань.

n  3. Підбиття підсумків уроку

Після закінчення роботи учні можуть поставити запитання щодо виконаних завдань. Слід відзначити поняття, які засвоєні учнями добре, а які викликали труднощі під час виконанняконтрольної роботи.

n  4. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

4.1. Завдання для всього класу (не є обов’язковим).

Підручник _________________________________________________

Робочий зошит _____________________________________________

Збірник завдань ____________________________________________

4.2. Індивідуальне завдання. 

Контрольна робота № 1

I варіант

1. Які продукти утворяться під час сухої перегонки вугілля? Де вони використовуються?

2. Чим бензин прямої перегонки відрізняється від крекінг-бензину? Бензин термічного крекінгу від бензину каталітичного крекінгу?

3. Знаючи приблизний склад природного й супутнього газів, визначте, які продукти можуть утворюватися при їхньому спалюванні. Напишіть рівняння реакцій.

4. Серед поданих сполук знайдіть формули ізомерів:

а) 2,3-ди-метилпентан;

б) 3,3,4-триетилгексан;

в) 3-метилгексан;

г) 2,3,3,4-тетраметилпентан.

Напишіть структурні формули обраних сполук.

5. Природний газ одного з родовищ має склад: 85 % метану, 8 % етану, 2 % пропану, 2 % азоту й 3 % карбон(IV) оксиду (склад поданий в об’ємних частинах). Обчисліть об’єм повітря,що необхідний для спалювання цього газу об’ємом 2м(н. у.). Об’ємний вміст кисню в повітрі становить 21 %.

 

II варіант

1. Які продукти утворяться під час газифікації вугілля? Де вони використовуються?

2. Що таке риформінг і для чого він використовується?

3. Які продукти можна одержати при крекінгу бутану? Напишіть рівняння реакцій.

4. Дайте назву поданим вуглеводням:

а) СH3—СН(CH3)—CH(С2Н5)—CH2—CH3;

б) СH3—СН(CH3)—С(CH3)2—CH2—CH3;

в) СH3—ССl2—СH(CH3)—CCl2—CH3;

г) СH3—СBr(CH3)—СBr(CH3)—CH3.

5. Природний газ одного з родовищ містить 92 % метану, 3 % етану, 1,6 % пропану, 0,4 % бутану, 2 % азоту; карбон(IV) оксид, водяна пара й інші негорючі гази становлять 1 % (складподаний в об’ємних частинах). Обчисліть, який об’єм повітря необхідний для спалюванняцього газу об’ємом 5м(н. у.). Об’ємний вміст кисню в повітрі становить 21 %


Хто я? Який?
Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 5
Солярий: за и против
Пригоди останнього осіннього листочка
У дитинстві вивчене, що на камені висічене
Верить ли мифам о похудении?

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія