Багатоманітність органічних сполук, їхня класифікація
Мета уроку: показати багатоманітність органічних сполук, що ґрунтується на різноманітній будові речовин; закріпити поняття «функціональна група»; дати коротку класифікацію органічних сполук; розвивати логічне мислення в учнів; формування в учнів наукового світогляду.

Очікувані результати: учні повинні поглибити й узагальнити знання про органічні сполуки, учні повинні знати принципи класифікаці органічних речовин.

Обладнання: таблиця «Класифікація органічних сполук», набір для виготовлення кулестрижневих моделей.Тип уроку: комбінований.

n 1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка присутності учнів: кількість за списком _______,

кількість присутніх на уроці ___________, відсутніх _________.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

n 2. Етап перевірки домашнього завдання

2.1. Перевірка письмового домашнього завдання біля дошки.

2.2. Перевірка усних запитань із підручника (фронтальне опитування).

2.3. Самостійна робота (складання формул за назвами і написання

назв органічних речовин за формулами).

n 3. Етап підготовки учнів до активного й усвідомленого засвоєння

нового матеріалу

3.1. Повідомлення теми нового матеріалу.

3.2. Показ практичного значення вивчення нового матеріалу.

Акцентувати увагу учнів на величезному числі органічних речовин і

необхідності їх упорядкування, класифікування.

3.3. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя

Всі органічні сполуки класифікують, виділяючи гомологічні ряди чи

класи органічних сполук. Речовини, що становлять певний гомологічний

ряд, мають подібну будову й властивості. Які параметри

ви запропонували б ураховувати при об’єднанні органічних сполук

у гомологічні ряди? (Можливі відповіді:

будова, властивості — фізичні й хімічні.)

n 4. Актуалізація опорних знань

На дошці записано кілька структурних формул органічних речовин

(наприклад, алкани, алкени, алкіни). Учням пропонується об’єднати їх

у групи.

Учитель пояснює учням, що таким чином вони класифікували органічні

сполуки.

n 5. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу (складання схем)

1. Розподіл органічних сполук на класи.

2. Поняття «гомологи» та «гомологічні ряди».

Звернути увагу учнів на поняття «гомологи», «ізомери», їхню

подібність і відмінності.

3. Циклічні органічні сполуки.

4. Оксигеновмісні органічні сполуки. Поняття «функціональна група».

5. Нітрогеновмісні органічні сполуки.

n 6. Узагальнення й закріплення знань

«Розподіли на групи»

Учні мають класифікувати за певними групами формули органічних сполук:

а) СH3—CH2—CH=С=CH2;

б) СH3—CH=СН=CH3;

в) СH2=CH2—CH(СН3)—СН2—CH3;

г) H2С=C=CH2;

д) СH3—CH2—CH2—CH2—CООH;

е) NH—(CH3)2;

є) СH3—C(CH3)(CH3)—C—C—CH3;

ж) СH3—CH(CH3)—CH2—CH2—CH3;

з) HC—C—CH3.

Відповідь: алкани — ж; алкени — б, в; алкіни — є, з; алкадієни — а,

г;

карбонові кислоти — д; аміни — е.

n 7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _ _______________________________________

Робочий зошит _______________________________________

Збірник завдань _ _____________________________________

7.2. Індивідуальне завдання.

1. Складіть структурну формулу вуглеводню, в якому з

атомом Карбону

з’єднані чотири групи СН3. Складіть структурні формули його

ізомерів.

Назвіть усі сполуки.

2. Складіть структурні формули ізомерів гексану, у яких

ланцюжок з

атомів Карбону:

а) найдовший; б) найкоротший._________________

Измена. Понять и пережить
Державні символи України
Боязнь бывших подружек вашего мужчины!
Робота в редакції журналу для дітей "Пори року. Зима"
Сохранить отношения
3 секрета красивого животика

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія