Урок узагальнення (сер. 60-х — поч. 80-х рр.)
Основні цілі уроку

Після цього уроку учні зможуть: узагальнювати та систематизувати матеріал теми; пояснювати на основі карти основні тенденції економічного і соціального розвитку України у 60–80-ті роки XX ст.; характеризувати внутрішньополітичне та соціально- економічне становище України у другій половині 60-х — першій половині 80-х років XX ст.; визначати, пояснювати на прикладах поняття «застій», давати власну оцінку цьому періоду життя України; характеризувати дисидентський рух в Україні доби лібералізації суспільства; аналізувати різні точки зору щодо оцінки періоду застою і його проявів в Україні; пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку культури другої половини 60-х — середини 80-х рр. XX ст.

Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.

Хід ур оку

І. Організаційна частина уроку

ІІ . Основна частина уроку

Бесіда

Урок відбувається у формі бесіди за нижченаведеними питаннями і завданнями.

1. Коли відбулись економічні та освітні реформи цього періоду?

2. Н азвіть час перебування на посту першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста.

3. Н азвіть час перебування на посту першого секретаря ЦК КПУ В. Щербицького.

4. Назвіть дати проведення VIII, IX, Х, ХІ п’ятирічок.

5. Коли була прийнята остання Конституція УРСР?

6. Що відбулось раніше: смерть В.Стуса чи утворення Української Ґельсінської спілки?

7. Покажіть на карті міста, у яких було розташовано основні об’єкти військово-промислового комплексу та хімічної промисловості.

8. Покажіть на карті, де було розташовано атомні електростанції України.

9. Покажіть на карті штучні моря Черкаське і Київське.

10. Покажіть найбільші за кількістю населення міста України.

11. Чим було зумовлене запровадження терміна «будівництво розвинутого соціалізму»?

12. У чому виявився декларативний характер Конституції УРСР 1978 р.?

13. Якими були спільні ідеологічні орієнтири партійного керівництва часів П. Шелеста і В. Щербицького?

14. Чим відрізнялись ідеологічні орієнтири партійного керівництва часів П. Шелеста від В. Щербицького?

15. У чому сутність економічних реформ другої половини 60-х років, чим вони були зумовлені?

16. Чим ці реформи відрізнялись від реформ, проведених за часів

М. Хрущова?

17. Які наслідки мали реформи 60–80-х років для економіки України?

18. Н азвіть особливості економічного розвитку України другої половини 60-х — першої половини 80-х років?

19. Які головні причини зростання труднощів і недоліків у розвитку сільського господарства?

20. Які головні причини зростання труднощів і недоліків у розвитку промисловості?

21. Дайте визначення термінів «застій», «номенклатура»?

22. Н азвіть основні привілеї номенклатури.

23. Визначте головні проблеми соціальної сфери життя українського суспільства в 60–80-ті роки. Чим вони були зумовлені?

24. Яким був життєвий рівень населення цього періоду, які основні фактори його визначали?

25. Чому виникав дефіцит товарів у цей період?

26. Що впливало на моральну деградацію суспільства цього періоду?

27. Якими були здобутки системи освіти цього періоду?

28. Які були недоліки системи освіти цього періоду?

29. Якими були здобутки науки цього періоду?

30. У чому полягали недоліки розвитку науки цього періоду?

31. Як пов’язані між собою терміни «шістдесятники» і «дисиденти»?

32. Н азвіть основні тенденції розвитку літератури цього періоду.

33. Якою була політика партійного керівництва щодо письменників?

34. Н азвіть основні тенденції розвитку мистецтва цього періоду.

35. У чому полягав процес «русифікації» і які сфери він зачіпав?

36. Чи можна говорити про системну кризу радянського суспільства цього періоду?

Літературні та народні казки
Звуки [т] [т’], позначення їх буквами Т т
Люби і знай свій рідний край
Спостереження за вживанням особових займенників у текстах
Примерное поведение
Закріплення вмінь вживати у мовленні прикметники в різних формах з описовою метою

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія