Урок узагальнення (друга пол. 80‑х — поч. 90-х рр. XX ст)
Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні та проголошення незалежності; характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80‑х — на початку 90-х рр. XX ст.; аналізувати та порівнювати явища суспільного життя кінця 80-х — початку 90-х рр.; визначати та характеризувати причини розпаду СРСР і утворення незалежної України, аргументувати власну позицію; характеризувати і пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр.

Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.

Хід ур оку

І. Організаційна частина уроку

ІІ . Основна частина уроку

Бесіда

Урок відбувається у формі бесіди за нижченаведеними питаннями і завданнями.

1. Що означають терміни «реформа», «перебудова», «прискорення», «гласність»?

2. Якими були наслідки політики прискорення для України?

3. Н азвіть та охарактеризуйте етапи перебудови.

4. Якими були причини втрачання компартією України в 1985–1989 рр. авторитету?

5. Якими були наслідки Чорнобильської катастрофи?

6. З якою метою радянське керівництво взяло курс на прискорення та радикальну економічну реформу?

7. Н азвіть основні економічні проблеми України наприкінці 80-х років.

8. Дайте оцінку економічній ситуації в Україні 1990 р.

9. Яким було повсякденне життя населення України на початку перебудови та на момент її закінчення?

10. Схарактеризуйте зміни, що сталися в промисловості і сільському господарстві України в період перебудови.

11. Н азвіть основні події епохи перебудови у СРСР.

12. Які події у світі відбувались у цей період?

13. Покажіть на карті кордони України і назвіть країни, з якими вона межувала наприкінці 1991 року.

14. Яку роль відіграв страйковий рух у період перебудови?

15. Які події зумовили активізацію громадянської активності в Україні на початку перебудови?

16. Які чинники зумовили початок формування багатопартійної системи.

17. Які політичні напрями переважали серед українських партії на початку 90-х рр.?

18. У чому полягали особливості національного руху у другій половині 80-х років.

19. Під якими гаслами виступали перші громадські організації?

20. Які вимоги висували перші національні громадські організації та об’єднання?

21. Схарактеризуйте релігійний рух у цей період.

22. За яких умов формувався Народний Рух України?

23. Якими були результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р.?

24. Які події передували прийняттю Декларації про державний суверенітет України?

25. За яких умов була прийнята Декларація про державний суверенітет України?

26. Як була сприйнята діяльність ДКНС в Україні?

27. Н азвіть основні положення Акту проголошення незалежності України?

28. Які події зумовили розпад СРСР?

ІІІ . Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про Л. М. Кравчука, Л. Д. Кучму, В. А. Ющенка та В. Ф. Януковича.

Закріплення таблиці множення на 7
Для волос лучший способ – желатин
Віднімання виду 53-8. Творча робота над задачею
Солярий: за и против
М. Трублаїні «Пустуни на пароплаві»
Таблиця множення на 5. Розвязування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька раз

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія