Урок узагальнення (90-ті роки — поч. XXI ст)
Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави; характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у 90-ті роки — на початку XXI ст.; порівнювати різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та давати їм особисту оцінку; визначати та характеризувати основні напрями зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції; описувати зміни у повсякденному житті та свідомості населення, визначати їх взаємозв’язок з перетвореннями суспільного життя; визначати особисту позицію щодо питання про суперечливі процеси розбудови незалежної держави в Україні, зв’язки між ними та особливості політичного та економічного життя; характеризувати і пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.; висловлювати та аргументувати власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України; визначати основні чинники, особливості розвитку, явища, етносоціальні, культурні та інші процеси цього періоду; описувати здобутки України щодо інтеграції у європейський, світовий,

гуманітарний та освітній простір.

Тип уроку: систематизації та узагальнення знань.

Хід урокуІ. Організаційна частина уроку

ІІ . Основна частина уроку

Бесіда

Урок відбувається у формі бесіди за нижченаведеними питаннями і завданнями.

1. Назвіть 10 головних, на вашу думку, дат першої половини 90‑х років.

2. Покажіть на карті співвідношення політичних сил в Україні під час виборів Президентів України, Верховної Ради.

3. Покажіть на карті спірні території або території України, стосовно яких періодично виникає напруженість у відносинах із сусідніми державами.

4. Охарактеризуйте внутрішньополітичне і соціально-економічне становище України у 90-ті роки.

5. Охарактеризуйте внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України на початку XXI ст6. Які ви знаєте точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави? Дайте їм власну оцінку.

7. Назвіть основні напрямки зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції.

8. Які зміни у повсякденному житті та свідомості населення відбулись у цей період? Визначте їх взаємозв’язок з перетвореннями, що відбулися в суспільному житті?

9. Як пов’язані суперечливі процеси розбудови незалежної держави в Україні з особливостями політичного й економічного життя?

10. Поясніть основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.

11. Покажіть на карті основні місця і території, пов’язані із сучасним розвитком освіти (університети), науки (наукові заклади) та мистецтва (театри).

12. Порівняйте ідеї та цінності, що були характерні для радянської культури, із сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців.

13. Н азвіть 10 діячів вітчизняної культури, які відіграли важливу роль у розвитку сучасної української культури.

14. Порівняйте шляхи і прояви процесів духовного й національного відродження українського народу з аналогічними процессами у постсоціалістичних країнах та державах колишнього СРСР, які виникли у 90-ті роки XX — на початку XXI ст.

15. Які заходи здійснює Україна у світових процесах глобалізації та інтеграції?

16. Охарактеризуйте зміни у житті українського суспільства та діяльності держави в умовах глобалізації та інтеграційних процесів.

17. Які існують точки зору щодо визначальних векторів інтеграції України у світове співтовариство? Дайте їм власну оцінку.

18. Які здобутки України щодо інтеграції у європейський, світовий, гуманітарний та освітній простір ви можете назвати?

Бути на Землі Людиною!
Часи дієслів
Эффект загара в домашних условиях
Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками
Вправи на додавання і віднімання в межах 20
Узагальнення і систематизація вивченого по темі «Дієслово»

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія