Витрати виробництва та прибуток підприємства

Мета: навчити учнів розрізняти види витрат виробництва та розраховувати окремі витрати (прибуток підприємств), розрізняти прибутки.

Обладнання: калькулятор, картки з індивідуальними завданнями.

Основні поняття: витрати виробництва: FC, VC, TC, AC, MC прибуток бухгалтерський, при­буток економічний.

Тип уроку: комбінований.

Хідуроку

І. Організаційний момент

1. Облік відвідування

2. Перевірка домашнього завдання

3. Повідомлення теми й мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

Запис на дошці:

«Гонитва за прибутком — єдиний спосіб, за допомогою якого люди можуть за­довольнити потреби тих, кого вони взагалі не знають.»

Ф. фон Хайєк

Як слід розуміти зміст написаного в межах теми уроку?

Висновок. Прибуток є винагородою фактора підприємництва. Підприємець міг би витратити кошти для власного задоволення, але вклав їх у виробництво товарів.

Разом з учнями розглянути такі запитання:

• Як зміниться величина плати за електроенергію за один урок, якщо на уро­ці замість тридцяти учнів будуть присутніми лише десять?

• Чи можна стверджувати, що плата за опалення школи у вихідні дні (коли уроки не проводяться) буде меншою, ніж у робочі дні?

• Чи будуть однаковими витрати на пошив двох і п’яти однакових за розмі­ром курток?

Висновок. Усі витрати можна розглядати за різними ознаками; найбільш використовувані — залежно від обсягів виробництва — на постійні та змінні витрати.

ІІІ. Формування нових знань

За наведеною на дошці схемою витрат поясніть їх зміст і класифікацію.

 

Граничні витрати (MC) — це витрати на виробництво кожної наступної одиниці товару:

 

Обчислити витрати фірми, розв’язавши задачу на дошці (приклад — задача 5, с. 94 у методичному посібнику «Экономика. 10 класс» авт. Н. Ф. Бондарєва, Н. М. Мірошниченко).

Прибуток зазвичай обчислюють як різницю між загальним виторгом і за­гальними витратами. Загальний виторг обчислюється шляхом множення кіль­кості виробленої продукції на ціну одиниці товару. Але що включати до загаль­них витрат?

Розповідь учителя про бухгалтерські (зовнішні) витрати та внутрішні ре­сурси, що належать фірмі, базується на розгляді конкретної економічної ситу­ації (задачі).

Обчисливши величину економічних витрат, можна зробити висновок, що економічний прибуток менший за бухгалтерський на величину наявних (вну­трішніх) витрат. Щоб обчислити його, потрібно від бухгалтерського прибутку відняти:

1) плату самому підприємцю;

2) ренту (якщо він використовував власну ділянку землі або власне виробниче приміщення);

3) відсоток (якщо у виробництві використовувався власний капітал, який на­лежить бізнесмену).

Економічний прибуток може дорівнювати нулю. Це означає, що підпри­ємець ефективно використовує свої ресурси.

IV. Закріплення знань учнів

Диктант

(Учні записують лише умовні позначення або відповідні формули.)

 

Бліцопитування (Так/ Ні)

1. Чистий прибуток підприємства — це те, що залишається від виторгу після відрахування всіх витрат і сплати податків. (Так)

2. Бухгалтерський прибуток завжди більший за економічний. (Ні)

3. Якщо економічний прибуток дорівнює нулю, фірмі слід залишатися в галу­зі. (Так)

4. Виторг обчислюється шляхом множення ціни товару на обсяги продажів. (Так)

5. Явні витрати записуються в бухгалтерських документах. (Так)

6. Економічний прибуток — це різниця між загальним доходом та явними ви­тратами. (Ні)

V. Домашнє завдання

Завдання 1

Обчисліть валовий прибуток фірми, якщо постійні витрати становлять 16 тис. грн, змінні — 4 грн за кожну одиницю товару. Ціна одиниці товару — 100 грн, обсяг продажу — 800 од.

Завдання 2

Знайдіть у навчальній літературі й запишіть визначення понять «прибуток валовий», «прибуток чистий», «рентабельність».

Завдання 3

Запишіть формули економічного й бухгалтерського прибутків. Чим відріз­няються ці показники? Поясніть.


Математичний віночок
Лосьоны, предназначенные для роста волос
Идем на свидание
Закріплення знань з теми « Споріднені слова. Корінь слова»
Мифы о женской мастурбации
Чи зобов'язаний я батькам?

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія