Виробничі можливості, КВМ та альтернативна вартість

Мета: формувати вміння учнів будувати криву виробничих можливостей та визнатия альтер­нативну вартість.

Обладнання: підручник, картки з індивідуальними завданнями, крейда.

Основні поняття: економічні блага, альтернативна вартість, КВМ.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Облік відвідування

2. Перевірка домашнього завдання

3. Повідомлення теми й мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

• Які блага дарує нам природа?

• Чи достатньо дарових благ для життєдіяльності людини?

• Що являють собою товари?

• Чим товари відрізняються від послуг?

• Як споживач вибирає необхідний товар?

• Чим обмежується вибір виробництва товарів і послуг?

• Що є необхідним для виробництва товарів?

• Що зараховують до відтворюваних ресурсів?

• Які ресурси використовують для виробництва економічних благ?

ІІІ. Формування нових знань

Запис на дошці:

«Якщо ми щось вибираємо, то вимушені відмовитися від інших речей, від яких за інших обставин ми не відмовилися б. Рідкісність засобів — це майже універсальна властивість середовища, у якому здійснюється людська діяльність.» Л. Роббінс

План викладу нового матеріалу

1. Проблема вибору та виробничі можливості

2. Побудова КВМ та зміни виду КВМ залежно від виробничої ситуації (зміни в технології, кількість ресурсів)

3. Визначення альтернативної вартості

Потреби людини задовольняються різноманітними товарами й послугами.

Коло потреб постійно розширюється, і виникає розрив між матеріальними бажаннями людей і можливостями їх задоволення.

Обмеженість — це недостатність обсягу наявних ресурсів усіх видів для ви­робництва того обсягу благ, який люди хотіли б отримати.

Наслідком обмеженості ресурсів щодо потреби в них людей є проблема ви­бору. Вибираючи один варіант використання обмежених ресурсів, люди втрача­ють можливість використати їх за іншим призначенням. Отже, будь-який вибір має свою ціну, яку в економічній науці прийнято називати «альтернативними витратами», або «ціною вибору».

КВМ— це графічне відображення можливостей виробництва двох видів економічних благ.

Альтернативна вартість — це те краще, від чого довелося відмовитися на користь вибору.

Завдання 1 (класу). Згадайте, якою була ваша остання велика покупка. Що було її альтернативною вартістю? Поясніть свою відповідь.

Завдання 2. У неділю з 13.00 до 18.00 ви цілком вільні. Які є варіанти ви­користання вільного часу? Що ви вибираєте? Чому? Проблема вибору й альтернативної вартості має значення для визначення межі виробничих можливостей будь-якої економіки.

IV. Практикум

Разом з учнями розглянути ситуацію і побудувати криву виробничих мож­ливостей.

Ситуація. На острові живуть 5 осіб. За один день одна особа може або зріза­ти 5 кокосів, або зібрати 20 черепашачих яєць. Жителі мають кошик і ножі.

Складемо таблицю виробничих можливостей острова.

За розрахунками таблиці будуємо КВМ.

 

V. Домашнє завдання

1. Побудувати КВМ за ситуацією, розглянутою на уроці, за умови, що один із жителів Острова захворів.

2. Використовуючи додаткову інформацію, наведіть приклади обмеження ре­сурсів у нашій країні та запропонуйте особисті шляхи їх альтернативного використання.


Закріплення таблиці множення на 7
Ваш имидж
Красим ногти правильно: полезные советы
Большая грудь – в ваших руках!
Звук [ш]. Позначення його буквами Шш
Закріплення і узагальнення знань про «іменник» як частину мови

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія