Ринок праці. Види й системи заробітної плати
Мета: установити особливості ринків ресурсів; розкрити зміст видів і систем заробітної плати на ринку праці.

Обладнання: схеми, крейда, картки з індивідуальними завданнями.

Основні поняття: ринок праці, заробітна плата, попит і пропозиція на ринку праці.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

1. Облік відвідування

2. Перевірка домашнього завдання

3. Повідомлення теми й мети уроку

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Бесіда з учнями за питаннями:

• засоби задоволення потреб споживачів;

• залежність споживання від доходу;

• головний вид доходу родини;

• залежність кількості придбаних товарів від рівня цін.

III. Формування нових знань

Серед ринків факторів виробництва ринок праці посідає особливе місце. Праця — це ресурс, невід’ємний від людини, яка наділена специфічними особливостями (соціальними, психофізіологічними, культурними, релігійними то­що). Ці особливості суттєво впливають на мотивацію і ступень ділової активнос­ті людей і відбиваються у винагороді за працю — заробітній платі.

Суб’єктами ринку праці є працівники, роботодавці, профспілки й держава. Вони формують обсяг, структуру і співвідношення попиту і пропозиції на робо­чу силу.

Попит на працю визначається кількістю і структурою робочих місць. Для ринку праці характерною є дія закону попиту: чим нижча заробітна плата, тим вищий попит на робочу силу, і навпаки.

Пропозиція робочої сили визначається чисельністю працездатного насе­лення, тривалістю робочого дня, кваліфікацією працівників, рівнем заробітної плати.

Заробітна плата (W) — ціна, що виплачується за використання праці.

Номінальна зарплата — сума грошей, отримана за певний період часу (го­дину, день, тиждень, місяць тощо).

Реальна зарплата — кількість товарів і послуг, які можна придбати на но­мінальну заробітну плату, тобто «купівельна спроможність» номінальної зар­плати.

Види (форми) оплати праці:

• відрядна, за якої зарплата працівника визначається за відрядними розцін­ками на одиницю продукції;

• погодинна, що визначається за тарифною ставкою або окладом за фактично відпрацьований час.

IV. Закріплення знань і вмінь

А. Закінчіть речення.

1. Попит на працю здійснюється з боку... (працедавців).

2. Пропозиція праці залежить від... (рівня зарплати).

3. Заробітна плата — це дохід, який одержує... (працівник).

4. Номінальна зарплата вимірюється... (кількістю отриманих грошей).

5. Реальна зарплата залежить від... (цін на товари).

6. Розмір погодинної зарплати визначається... (тарифною ставкою, кількіс­тю годин праці).

Б. иконайте завдання 1 і 2 з додатку.

V. Домашнє завдання

Проаналізуйте залежність розміру зарплати від рівня освіти, професії, про­дуктивності праці.

Стервы. кто они?!
О. Олесь «Згадую: так я в дитинстві любив...»; «Степ». М. Рильський «Розмова з другом»; «Зимовий ранок»
«Котики – воркотики» (складання казки за планом та опорними словами)
Как избавиться от обиженного мужчины
Вправи і завдання на застосування і заучування таблиці множення числа три
Розв’язування задач (1клас)

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія