Вимова голосних і приголосних звуків
 

Мета: повторити норми вимови голосних і приголосних звуків; удосконалювати орфоепічні вміння учнів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси рідної мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Синтаксис: текст.

Орфоепія: читання поетичного твору з дотриманням орфоепічних норм.

Міжпредметні зв’язки:

Література: виразне читання поетичного тексту.

Російська мова: фонетичні й орфографічні особливості деяких слів, відмінних від українських.

Тип уроку: урок повторення здобутих знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів десятикласників на основі повторення вивченого

Виконання тестових завдань

 • Знайдіть одну правильну відповідь.

1. Ненаголошені [е] та [и] у вимові зближуються і вимовляються:

А то як [ее], то як [ие];

Б як [еи];

В як [ие];

Г як [і].

2. У яких випадках ненаголошений [о] вимовляється як [оу]?

А У всіх позиціях;

Б лише в деяких словах перед складом з наголошеним [у];

В у всіх словах перед складом з наголошеним [у];

Г лише в деяких словах перед складом з ненаголошеним [у].

3. Приголосний [р] вимовляється:

А м’яко в усіх випадках;

Б твердо в усіх випадках;

В м’яко в кінці складу й твердо на початку складу;

Г твердо в кінці складу й м’яко на початку складу.

4. Приголосний [ц] вимовляється:

А м’яко тільки в кінці слів іншомовного походження;

Б твердо в кінці слів іншомовного походження та деяких вигуках;

В м’яко в усіх випадках;

Г твердо в усіх випадках.

5. Перед яким голосним усі приголосні вимовляються твердо?

А [о];

Б [у];

B [а];

Г [е].

6. Яке з тверджень правильне?

А Усі приголосні в українській мові перед глухими та в кінці слів вимовляються дзвінко;

Б дзвінкі приголосні перед глухими вимовляються дзвінко, а в кінці слів — оглушуються;

В дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці слів вимовляються дзвінко, глухо вимовляється лише приголосний [г];            

Г дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці слів оглушуються, дзвінко вимовляється лише приголосний [г].

Ключ. 1 — А; 2 — Б; 3 — Г; 4 — Б; 5 — Г; 6 — В.

Порівняльний аналіз мовного матеріалу

 • Прочитати слова українською і російською мовами. Пояснити різницю у вимові цих слів.     

Орфоепічний практикум

 • Прочитати вірш, дотримуючись норм літературної вимови. Особливу увагу звернути на вимову напівпом’якшених [в’], [ф’], [ч’], [б’].

Ті журавлі, і їх прощальні сурми…

Тих відлітань сюїта голуба…

Натягне дощ свої осінні струни,

Торкне ті струни пальчиком верба.

Сумна арфістко,— рученьки вербові! —

По самі плечі вкутані в туман.

Зіграй мені мелодію любові,

Ту, без якої холодно словам.

Зіграй мені осінній плач калини,

Зіграй усе, що я тебе прошу.

Я не скрипичний ключ, а журавлиний

Тобі над полем в небі напишу

(Л. Костенко)

IV. Виконання системи завдань творчого характеру на основі повторення вивченого

Дослідження-диференціація

 • Переписати слова, вставляючи, де потрібно г або ґ.

(Ґ, Г)айок, (ґ, г)алас, (ґ, г)ава, (ґ, г)андж, (ґ, г)алицький, (ґ, г)аньба, (ґ, г)и(ґ, г)нути, (ґ, г)ирли(ґ, г)а, (ґ, г)ала(ґ, г)ан, (ґ, г)рунт, (ґ, г)іркий, (ґ, г)ість, (ґ, г)енарал, (ґ, г)удзик, (ґ, г)уля, (ґ, г)едзь, (ґ, г)оден, (ґ, г)одина, (ґ, г)лухий, (ґ, г)лей, (ґ, г)ніт, (ґ, г)речний, (ґ, г) рецький, (ґ, г)риміти, (ґ, г)атунок.

Розподільне письмо

 • Записати в лівий стовпчик слова, де літерою в позначено звук [в], а в правий — де літера в позначає звук [у] нескладовий.

Вступ, вовк, вовтузитися, дівчина, ввійти, робив, давно, вовк, бував, товар, смакував, півострова, вчора, вітер, дзвенять, важкий, взував, ввесь, вервечка, булава, вовна, ввібрати, вепр, восьминіг.             

Творче конструювання (робота в парах)

 • Об’єднавшись у пари, навести приклади слів, у яких буквосполучення дж, дз вимовляються як неподільні звуки. Скласти з ними речення й записати їх (по п’ять речень на кожний випадок).

Дослідження-аналіз

 • Простежити, змінюючи швидкість мовлення, чи залежить вимова звуків у наведених словах від темпу мовлення. Результати спостережень проаналізувати. Правильну вимову виділених слів відтворити з допомогою транскрипції.

Виїжджати, попереджати, розкопати, святковий, осінній, з’їдуться, тішишся, зіщулитися, питаються, одинадцять, шістнадцять, чотирнадцять, зчепити, щільно, розщедритися, непомітно, розповсюджувати, з викрутасом, бур’ян, буря, бюрократія, п’янкий, морквяний, що, знаєшся.

Лінгвістичне дослідження (робота по варіантах)

 • Записати текст фонетичною транскрипцією. З’ясувати, якими засобами передається м’якість приголосних [д’], [т’], [з’], [с’], [ц’], [дз’], [л’], [н’], [р’].

Варіант 1

Помережав вечір кучерявий

льодяними ґратами вікно.

Жовтожарні там горять заграви,

голубе кипить вино.

А за ґратами останню мичку

допрядає скалоокий день.

Бачу усміх твій крізь сніжну мжичку,

чую голос вітряних пісень.

(М. Драй-Хмара)

Варіант 2

Уже дзвенять і ніжно врунять,

Шумлять березові гаї,

А журавлі летять і струнять,

Пливуть у вишині.

Глибоке небо синє-синє,

В тонкім мереживі гілля.

Хмарки, неначе ластовиння

Чи перламутрова луска

(С. Бен)

Гра «Скоромовки»

 • Учні по черзі читають скоромовки (див. додаток). Хто помилився — виходить з гри.

Гра продовжується, доки не залишиться один учень-переможець.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

 • Скласти висловлювання на тему «Звуки рідної мови» й підготуватися до його виразного читання.

Додаток

Скоромовки

Бабин біб розцвів у дощ —

Буде бабі біб у борщ.

Бобер на березі з бобренятами бублики пік.

Боронила борона по боронованому полю.

Босий хлопець сіно косить,

Роса росить ноги босі.                                 

Був бик тупогуб,


Красота - спасает мир!
Во время менструации
Баня для красоты и здоровья
Як розмножуються тварини. Контрольна робота
Секс под градусом
Меняйте свой образ!

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія