Правопис слів із ненаголошеними голосними
Мета: повторити правила про написання слів із ненаголошеними голосними; удосконалювати уміння правильно писати слова з ненаголошеними голосними, знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Фонетика: фонетична характеристика голосних звуків.

Синтаксис: речення, текст.

Міжпредметні зв’язки:

Література: твори українських авторів.

Російська мова: правопис слів із ненаголошеними голосними.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів десятикласників із теми

Ігрове дослідження-відновлення

Записати слова у дві колонки: а) з ненаголошеним е; б) з ненаголошеним и.
1. Ет..кетка, д..сятий, еф..ктивний, нож..ці, кат..горія, ап..льсин, т..жневий, доб..реться.

Ключ. Підкресливши першу букву у кожному слові, прочитаєте назву одного з віршів І. Франка.

2. Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нап..кти, дал..чінь, р..ве.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву — прочитаєте ім’я та прізвище автора повісті «Зачарована Десна».

3. З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь, з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро.

Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву — прочитаєте народну мудрість.

4. Мат..матика, м..лкий, ос..литися, ж..брак, оп..тати, ж..раф, нав..сати, акт..вний, нам..рзати, ан..кдот, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність, ен..рге-тичний.

Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову В. О. Сухомлинського «Треба тонко відчувати три речі: …»

5. В..ликий, муніц..пальний, ож..ледь, вер..ск, акт..віст, розд..рати, кр..ниця, чер..во, очищ..ння, опр..томніти, кош..ня.

Ключ. Прочитайте перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому — дізнаєтеся псевдонім відомої української поетеси Марії Олександрівни Вілінської.

Відповіді. 1. «Декадент». 2. Олександр Довженко. 3. Осінь на рябому коні їздить. 4. Треба тонко відчувати три речі: можна, не можна, треба (О. Сухомлинський). 5. Марко Вовчок.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Розподільне письмо

Виписати слова зі вставленою буквою и у ліву колонку, зі вставленою буквою е — у праву. Пояснити орфограми у виписаних словах.
Бл..зенько, ос..литися, хв..люватися, оп..нитися, справ..д ливий, греб..лька, розп..тати, р..вти, тр..мати, зш..вати, дал..чінь, неприм..ренний, поч..нати, вир..нати, сп..нити, дят..л, ст..лити, ущ..мити, тр..вога, оц..нкований, в..ршина.

Орфографічний практикум

Переписати речення. Вставити пропущені букви, пояснити правопис слів.
1. Вранці пусте було небо, хмари убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході краєчок неба холодно, кр..ваво ч..рвонів (О. Гончар). 2. Гілки д..рев мокро бл..щали, зволожені по-в..сняному (О. Гончар). 3. Кр..ло зорі рум’янить тучі у голубій дал..ч..ні (В. Сосюра). 4. Схололі в хмарах крап..льки води п..рлинами котилися в сади (М. Бажан). 5. Під в..селкою у голубіні голуби л..тять (В. Лучук). 6. З пш..ничного поля Данило поглянув на той обш..р,

який густіше проростав туманом та й зн..кав у тумані (М. Стельмах). 7. У небі віт..р куч..рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат..хає, й знов шумить (М. Рильський).

Перекласти речення з російської мови на українську. Порівняти правопис букв е та и в обох мовах.
Листва на березах была еще почти вся зеленая (І. Тургенєв). Вода заблестела, как расплавленный металл (В. Шишков). Серебристые поля смеркали в темном небе над спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, особенно добро мерцала мне из далеких глубин галактики (Ю. Бондарев).

Переписати текст і вставити пропущені букви е та и.
Сонце давно вже зайшло. Але його проміння освітлювало ще з-за гор..зонту верхи в..л..т..нського нагромадж..ння хмар, що насувалися з заходу на все небо. Хмара була важка, темно-темно-синя, внизу зовсім чорна, а самий верх її здавався жовтим. В..личні німі зловісні бл..скавиці горобиної ночі палахкотіли, не вгасаючи, між шарами хмар. І все це одб..валося в воді, і здавалося, що ми стояли не на з..млі, що ріки немає, а є міжхмарний темний простір, і ми, розгубл..ні в ньому, мал..нькі, як річні піщинки. Небо було

надзвичайне. Природа була ніби в змові з подіями і поп..р..джала нас своїми грізними знаками (О. Довженко).

Переписати текст і вставити пропущені букви о та е. Пояснити їх правопис.
Довгі гармати з витягнутими далеко вперед ж..рлами було закрито новими брезентовими ч..хлами. Люди в шлюпці мали ш..стеро весел, і, хоч звичайно вона ходила під ч..тирма веслами, тепер вони налягли на всі шість. Двоє хлопців, яким прийшла ч..рга, кинулись у ч..вен і зайняли місця на лаві. Маяли над ними метелики, маленькі, ж..вті, голубі, ч..рвоні, сині (Є. Гуцало).

Взаємодиктант (робота в парах)
V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Дати відповіді на запитання

1. Які букви пишуться на місці ненаголошених голосних?

2. Як перевірити ненаголошені голосні?

3. Назвати приклади слів, що не перевіряються за допомогою наголосу.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Виписати 5–6 прикладів народної мудрості, в яких є слова із ненаголошеними голосними. Пояснити їх правопис.

Роботи над байками Леоніда Глібова
Капуста — способ укрепить иммунитет!
Усне складання казки «У країні Шоколандії»
Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 8
Добір спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и]
Посмотрите на себя девушки

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія