Систематизація знань, умінь та навичок
Мета: повторити вивчений за І півріччя матеріал; розвивати в учнів навички узагальнення й систематизації вивченого матеріалу, прищеплювати їм інтерес до української літератури.

Тип уроку: узагальнення та систематизація вивченого.

Обладнання: підручник, роздатковий матеріал з рядками творів.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності.

Оголошення теми, завдань уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Фронтальне опитування

Запитання до учнів

· Назвіть серед персонажів повісті І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» (Микола Джеря, його батьки, Бжозовський, Нимидора, Кавуни, Бродовський, Андрій Корчак, Ковбаненко) протилежні соціальні групи, зіткнення між якими й визначає головний конфлікт.

· Укажіть, чим зумовлене і в чому проявляється «панство» Марусі Кайдашихи та які вона має позитивні риси вдачі (соціально-побутова повість «Кайдашева сім’я»).

· Поясніть значення алегоричної назви твору Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

· Поміркуйте, хто і чому є «пропащою силою» в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

· Композиція роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», за О. Білецьким, «схожа на будинок з багатьма прибудовами і надбудовами». Розкрийте цю «багаторівневість» роману.

· Поміркуйте, які персонажі роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» уособлюють виразників різних суспільних та особистих інтересів за часів проведення реформи 1861 р. та в пореформене десятиліття.

· З’ясуйте значення образу Галі («польової царівни», «розбишацької дочки», дружини Чіпки) у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», причини її самогубства та вкажіть, чим вона відрізняється від свого середовища. Систематизуйте персонажі-характери роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» за принципом їх соціальної диференціації та за життєвими цінностями.

· З’ясуйте місце і роль творчості І. Карпенка-Карого в розвитку української драматургії.

· Визначте жанр твору «Мойсей» І. Франка.

· Розкрийте роль І. Франка як літературознавця і літературного критика.

· Поміркуйте над символічним значенням назви збірки І. Франка «З вершин і низин».

· Підтвердьте, спираючись на тексти поезій збірки І. Франка «Зів’яле листя», думку М. Коцюбинського: …Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувства і розуміння душі людської, що, читаючи їх, не знаєш, кому оддати перевагу: чи поетові борьби, чи поетові-лірикові, співцеві кохання і настроїв.

ІІІ. Застосування знань, умінь та навичок

1. Робота в групах

Клас поділяється на три групи. Кожна з них готує по 10 запитань на тему з чотирма варіантами відповідей, після чого пропонує відповісти на них іншим групам. Виграє та група, яка дає найбільше правильних відповідей.

Теми для груп

1-ша група: «Українська драматургія і театр 70–90 років ХІХ ст.».

2-га група: «Сторінки української поезії 70–90 років XIX ст.».

3-тя група: «Українська проза 70–90 років XIX ст.».

2. Бесіда з елементами дослідницької роботи

· Визначте жанрові особливості соціально-побутової повісті та повісті-хроніки.

· Розкрийте поняття художньої деталі, спираючись на повість «Кайдашева сім’я».

· Дайте визначення роману. Назвіть його різновиди.

· Сформулюйте визначення новели. Наведіть приклади.

· Дайте визначення драми. На які жанри вона поділяється? Наведіть приклади до кожного з них.

· Дайте визначення циклу. Наведіть приклади творів, назвіть їх автора.

· Що таке сонет?

· Що таке «поетичне обрамлення»?

· Назвіть засоби комічного. Наведіть приклад твору, де використані різні засоби комічного.

· Сформулюйте визначення сюжету та композиції.

· Складіть таблицю «Роди та жанри літератури»

3. «Упізнай твір та його автора»

Твір 1

Гримить! Благодатна пора наступає,

Природу розкішная дрож пронимає,

Жде спрагла земля плодотворної зливи,

І вітер над нею гуляє бурхливий,

Із заходу темная хмара летить —

Гримить!

Гримить! Тайна дрож пронимає народи

Мабуть, благодатная хвиля надходить…

(«Гримить», І. Франко)

Твір 2

Під небом дальньої чужини,

Де хуги носяться одні,

До тебе, кращої дружини,

Складаю я мої пісні

І випливаєш ти над мене

У тій загніченій красі,

Що не зруйнують, серце-нене,

Твої пекельняки усі.

(«До України», П. Грабовський)

Твір 3

Не жаль мені цвіту, не страшно і грому,

Не страшно і грому.

І світло люблю я, купаюся в ньому,

Купаюся в ньому.

Та вгору не пнуся, бо сили не маю,

Бо сили не маю.

Червоні ягідки додолу схиляю,

Додолу схиляю.

Я вгору не пнуся, я дубам не пара,

Я дубам не пара;

Та ти мене, дубе, отінив, як хмара,

Отінив, як хмара…

(«Червона калино, чого в лузі гнешся?», І. Франко)

Твір 4

Боруля. Чого ти лізеш, як черепаха?

Омелько. А хіба я птиця?… («Мартин Боруля», І. Карпенко-Карий)

«В море впало кілька здорових важких крапель дощу, а за ними разом несподівано задув страшний вітер, кинув човен вгору, як трісочку. Посипався, як з решета, наглий краплистий дощ, а далі полив, як із відра. Море застогнало і загуло, як сосновий

бір в час бурі, берег закутався в туман та дощ. Сонце зайшло за хмари. Все змішалось в одну мить і злилось докупи — і земля і море. На морі стало поночі, і тільки вітер свистів, шипів і ревів, як звір» («Микола Джеря», І. Нечуй-Левицький).

«Порядки які тепер? Що воно за порядки!.. Свій свого в неволю провторить. Старшина козацька внівець повернула… Усі землі посіла… Недаром у пісні співають «Ой, дуки, ви, дуки, позабирали всі наші степи й луки» («Хіба ревуть воли, як ясла повні?», Панас Мирний)

4. Усний міні-твір «Урок, який запам’ятався мені найбільше» (7–8 речень)

IV. Рекомендації вчителя

Учитель схвалює роботу учнів на уроці та пропонує повторити той матеріал, де були прогалини у відповідях.

V. Домашнє завдання

Ознайомитися із поетичними творами П. Грабовського.

9 шагов на пути к идеальным ножкам!
Голливудская диета
Узагальнення і систематизація вивченого по темі «Дієслово»
Знаємо права, виконуємо обов’язки
Довіра і співпраця
Екологічний калейдоскоп

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія