Право
Мета: визначити поняття «право», відмінності права від інших соціальних норм; ознайомити учнів з функціями та джерелами права, виховувати в учнів повагу до права та моралі та права, формувати вміння учнів порівнювати факти, поняття та події соціального буття.

Обладнання: схеми «Джерела права», «Види соціальних норм», «Способи систематизації права».

Основні поняття: соціальні норми, право, мораль, джерела права, нормативно-

правовий акт.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань учнів

1. Термінологічна розминка (громадянин, громадянство, апатрид, біпатрид, підданство).

2. Індивідуальне завдання на дошці.

3. Відтворити таблицю «Людина — індивід — особистість — особа — громадянин».

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Запитання

Згадайте відомі вам ознаки держави.

Звертаємо увагу учнів саме на те, що однією з таких ознак є наявність системи права.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Право як особлива форма соціальних норм

Варіант 1. Евристична бесіда на основі запропонованих учням прикладів

Приклади:

1) дівчинка поступається місцем дідусеві в тролейбусі;

2) громадянин-власник автомобіля сплачує податок за свій транспортний

засіб;

3) член партії сплачує членські внески;

4) працівник завчасно подав заяву про звільнення з роботи.

Питання для обговорення1. Що, на вашу думку, визначило поведінку кожної із зазначених осіб?

2. Чому люди діяли саме таким чином? Як назвати норми, які регулювали поведінку цих осіб?

3. Що спільного в усіх цих випадках?

Варіант 2. Робота з підручником

Пригадайте матеріал, який ви вивчали в практичному курсі правознавства в 9 класі, та визначте, які соціальні норми регулюють дії людей в ситуаціях, зображених на ілюстраціях на с. 41 підручника.

Підсумок бесіди — визначення поняття соціальні норми та їх види.

Соціальні норми — правила (норми) загального характеру, які регулюють відносини в людському суспільстві та встановлені державою, суспільством, об’єднаннями громадян тощо. Види соціальних норм (схема на с. 40 підручника):

• за порядком та суб’єктом їх встановлення: релігійні, корпоративні, правові, норми моралі;

• за сферами соціального буття: економічні, культурні, естетичні, політичні, економічні.

Визначення та джерела права

Завдання

Пригадайте визначення права, яке ви вивчали в 9 класі, та назвіть ознаки об’єктивного права.

Ознаки права: загальна обов’язковість, формальна визначеність, встановлення винятково державою, охорона з боку держави, право є системою норм, регулювання лише найважливіших відносин, юридична відповідальність за порушення.

Розповідь вчителя з використанням схеми

«Джерела права» (с. 44 підручника)

Визначення джерел, які використовуються в Україні: нормативно-правовий акт, міжнародно-правовий акт, нормативний договір, правовий звичай — в окремих галузях права.

Систематизація законодавства

Розповідь вчителя

Інкорпорація законодавства — підготовка та видання зібрань та збірок законодавства за певними ознаками без внесення змін до змісту нормативних актів.

Консолідація законодавства — підготовка та видання укрупнених (консолідованих) нормативних актів, які мають той самий предмет регулювання, без внесення змін до змісту нормативних актів. Кодифікація законодавства — форма правотворчості, яка полягає в докорінній переробці чинних нормативних актів шляхом прийняття нових кодифікованих актів із суттєвою (часом докорінною) зміною змісту нормативних актів. V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 1

Із пропонованого переліку оберіть ознаки, характерні для різних соціальних норм.

1. Встановлюються виключно державою.

2. Поступово складаються у свідомості людей, стають обов’язковими лише після того, як їх визнає більшість суспільства.

3. Визначають порядок відправлення різноманітних обрядів у церкві.

4. Встановлюються партіями та громадськими організаціями та регулюють відносини всередині цих організацій.

5. За порушення настає громадський осуд.

6. За порушення настає юридична відповідальність.

7. Мають загальнообов’язковий характер.

8. Регулюють практично всі відносини між людьми. Завдання 2

У пропонованих ситуаціях визначте, які види соціальні норми в них діють.

1. Пішохід порушив правила дорожнього руху — перейшов вулицю у невстановленому місті.

2 .Незважаючи на обіцянку, дівчина не прийшла на святкування дня народження подруги.

3. Прибічник православ’я відмовився вживати м’ясо під час посту.

4. Керівник профспілкового комітету запросив членів профспілки на збори.

5. Випускник школи звернувся до директора фірми з проханням прийняти його на роботу.

6. Учитель запропонував учневі, який зайшов до школи, зняти капелюха.

7. Члени первісної общини виконали ритуальний танок навколо зображення вогнища.

8. Уявіть, що всі соціальні норми зникли, та визначте можливі позитивні та негативні наслідки цієї події.

VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал § 5 підручника. 2. Підібрати приклади, коли соціальні відносини регулюються різними видами соціальних норм.

Ваш имидж
Лосьоны, предназначенные для роста волос
Мифы о женской мастурбации
Письмове додавання двоцифрових чисел. Знаходження довжини ламаної лінії
Лікарські рослини в житті людини та їх застосування
Основные правила хорошего стиля

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія