Оцінювання знань учнів за темами «Основ и теорії держави» та «Основ и теорії права та правовідносин»
Мета: систематизувати та перевірити знання учнів за темами.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка знань учнів

Варіант 1

Індивідуальні завдання учням записані на дошці

1. Відтворити схему «Форма держави».

2. Відтворити схему «Гарантії законності».

3. Відтворити схему «Система права».

Термінологічна розминка

Дайте визначення понять:

1) держава;

2) право;

3) влада;

4) монархія;

5) республіка;

6) правовідносини;

7) правопорушення;

8) правосвідомість;

9) законність.

Запитання для усного опитування

1. Дайте характеристику джерелам права.

2. Порівняйте право та мораль.

3. Назвіть обставини, які виключають юридичну відповідальність. Наведіть приклади ситуацій, в яких мають місце ці обставини.

4. Висловіть думку щодо найбільш переконливої, на вашу думку, теорії

походження держави.

Розв’язання юридичних задач

1. Країна складається з 16 земель, кожна з яких має власні конституцію, парламент, уряд. Вищу юридичну силу має конституція, яку приймає парламент держави, що складається з двох палат: нижньої, яка формується шляхом загальнонародних виборів раз на чотири роки, та верхньої, депутатів якої обирають парламенти земель. Глава держави — президент, якийобирається нижньою палатою парламенту на 5 років. Уряд очолює канцлер, уряд відповідальний перед парламентом та формується партією, яка має в парламенті більшість (або відповідною коаліцією партій). (Федерація, парламентська республіка, демократія)

2. Країна складається з трьох історичних частин, в кожній з яких діють виборні органи, що займаються справами місцевого значення. Глава держави — королева, яка призначає прем’єр-міністра та міністрів.

Укази королеви підписують та відповідають за них члени уряду. Законодавча влада належить двопалатному парламенту, нижня палата якого обирається не рідше, ніж раз на п’ять років загальним голосуванням.

Міністри обов’язково мають бути депутатами парламенту, прем’єром призначають лідера партії, яка перемогла на парламентських виборах.

Суперечки розв’язуються судами, суддів призначає королева за поданням кваліфікаційної комісії суддів. (Унітарна країна, обмежена монархія, демократія)

3. Країна розділена на 14 адміністративних одиниць, на чолі яких — призначені королем глава території та рада, яка обирається населенням.

Глава держави — король, він призначає та звільняє міністрів, в окремих випадках може розпустити парламент. Король передає владу у спадок. Парламент обирається строком на чотири роки. Він приймає закони, визначає політику, може висловити недовіру уряду. (Унітарна держава, обмежена монархія, демократія)

4. Країну розділено на 95 департаментів, в кожному з яких існують органи самоврядування, обрані населенням, та префекти, призначені цими органами за погодженням з центральним урядом. Президент обирається загальнонародним голосуванням строком на сім років. Він має право розпустити парламент, самостійно призначає та може звільнити з посади прем’єр-міністра. Парламент приймає закони і може висловити недовіру уряду, що, втім, не тягне за собою його обов’язкової відставки. (Унітарна держава, президентська республіка, демократія)

5. Країна складається з п’яти провінцій, у кожній з яких діє виборний орган, що розв’язує питання місцевого значення. Глава держави — імператор, який призначає прем’єр-міністра та членів уряду. Законодавча влада належить двопалатному парламенту, нижня палата якого обирається раз на чотири роки. Верхня палата парламенту частково складається з обраних членів, а частина успадковує своє місце. Верхня палата одночасно є вищим судовим органом. Одна з провінцій двадцять років тому була захоплена під час збройного конфлікту, із того часу в ній точаться постійні, часом збройні, сутички з представниками місцевого населення, яке вимагає незалежності своєї землі. 6. Країну розділено на райони, глави яких призначаються президентом країни. Існує також автономна республіка, статус якої визначено конституцією країни. Глава держави — президент, він призначає прем’єр-міністра (за згодою парламенту) та членів уряду (на власний розсуд), може скасувати рішення уряду чи парламенту автономної республіки, але не має права розпустити парламент країни. Однопалатний парламент обирається строком на 5 років, його головне завдання — законодавча діяльність. Парламент має право імпічменту, але його процедура надто складна. Серед вищого керівництва країни два сини президента, два його брати, дружина та ще кілька родичів. Проведено референдум щодо безстрокового подовження повноважень президента, йому присвоєно звання «Батько нації». (Унітарна країна, мішана республіка, наявні елементи авторитаризму)

Варіант 2

Перевірка знань учнів (в письмовій формі)

1-й рівень

1. Дайте визначення держави (можлива дрібна оцінка).

2. Назвіть види влади (для отримання повної оцінки необхідно правильно назвати принаймні 3 види влади; якщо учень назве 1–2 види влади, він отримує 0,5 бала).

3. Як називають здатність особи власними діями створювати, змінювати, припиняти права та обов’язки? (Відповідь може оцінюватися лише до 1 бала.)

4. Назвіть ознаки правопорушення. (Для отримання повної оцінки необхідно назвати принаймні 4 ознаки; якщо учень правильно назве 2–3 ознаки, він отримує оцінку 0,5 бала.)

5. Назвіть обставини, що виключають юридичну відповідальність. (Для отримання повної оцінки необхідно назвати принаймні 2 обставини; якщо учень правильно назве лише 1 обставину, то отримує оцінку 0,5 бала.)

6. Назвіть види юридичної відповідальності. (Для отримання повної оцінки необхідно назвати принаймні 3 види; якщо учень правильно назве 1–2 види юридичної відповідальності, він отримує оцінку 0,5 бала.)

7. Які держави існували на території сучасної України в різні періоди її історії? (Оцінювання аналогічно попередньому запитанню)

8. Дайте визначення об’єктивного права. (Можлива дрібна оцінка)

9. Назвіть відомі вам галузі права. (Для отримання повної оцінки необхідно назвати принаймні 3 галузі; якщо учень правильно назве 1–2 галузі права, він отримує оцінку 0,5 бала.)

10. Назвіть роки, коли було прийнято конституції Радянської України (або на розсуд вчителя: назвати дати прийняття Литовських Статутів).

2-й рівень Варіант 1 (розгорнуті відповіді)

1 варіант. Людське суспільство додержавного періоду. Походження держави.

2 варіант. Поняття й функції держави.

3 варіант. Поняття та джерела права.

4 варіант. Система права та систематизація законодавства.

5 варіант. Правопорушення, їх види та причини.

6 варіант. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.

Варіант 2

(тести з короткими відповідями та на визначення послідовності)

Визначте, які із зазначених дій є правопорушенням. До якого виду відповідальності можна притягнути порушника?

1. Незважаючи на заборону матері, хлопець пішов гуляти, не виконавши попередньо домашнє завдання. (Не є правопорушенням)

2. Дівчина-дев’ятикласниця відмовилася брати участь у зборах дитячої громадської організації, яку створено в школі, де вона навчається. (Не є правопорушенням).

3. Група юнаків вночі проникла до сільського магазина та викрала звідти продукти на суму 500 грн. (Кримінальне правопорушення (злочин)

4. Жінка їхала в електричці, не придбавши квитка. (Адміністративне правопорушення)

5. Чоловік застосував належну йому зареєстровану мисливську рушницю проти громадянина, який зламав двері його квартири, вдерся до неї та поранив господаря. (Не є правопорушенням, чоловік діяв у стані необхідної оборони.)

3-й рівень

Розв’язання юридичних задач (за варіантами, див. задачі, пропоновані для усного розв’язання у варіанті 1 уроку)

Варіант 3

Перевірка знань учнів. Тестова робота

У завданнях 1–7 з п’яти варіантів відповіді є лише один правильний.

Вам необхідно обрати цей варіант та позначити у відповідному бланку або записати на окремому листі паперу.

1. Із наведеного переліку виберіть джерело права, яке є основним в Україні.

а) Правовий звичай;

б) правовий прецедент;

в) нормативно-правовий акт;

г) релігійно-правова норма;

д) нормативний договір. 2. Яка із зазначених ознак є обов’язковою для держави?

а) Територія;

б) конституція;

в) державна мова;

г) парламент;

д) державний герб і гімн.

3. Який із пропонованих термінів означає форму правління?

а) Імперія;

б) республіка;

в) федерація;

г) конфедерація;

д) демократія.

4. Визначте, в якому із зазначених випадків має місце прояв сімейної влади.

а) Директор фірми прийняв рішення про звільнення з роботи секретаря за прогул;

б) мати заборонила доньці йти в гості до подруги після 19.00;

в) керівник партії закликав своїх прибічників на мітинг;

г) Печерський місцевий суд визнав винним громадянина Р. та засудив його до 10 років позбавлення волі;

д) священик закликав свою паству дотримуватися посту.

5. Яка із зазначених функцій не притаманна державі?

а) Забезпечення законності та правопорядку;

б) створення та організація діяльності партій;

в) захист державного суверенітету;

г) культурно-виховна функція;

д) забезпечення прав та свобод людини.

6. Яка із зазначених ознак притаманна як для норм права, так і для норм моралі?

а) Прийняття компетентним державним органом у встановленому порядку;

б) загальна обов’язковість на території певної держави;

в) формальна визначеність;

г) регулювання даними нормами певних соціальних відносин;

д) юридична відповідальність за порушення.

7. Визначте, який вид систематизації мають право проводити виключно компетентні державні органи.

а) Кодифікацію;

б) інкорпорацію; в) ратифікацію;

г) денонсацію;

д) усі зазначені види систематизації.

8. Розташуйте події в логічному порядку згідно із соціально-економічною теорією виникнення держави.

а) Поява класів;

б) поява нерівності;

в) зростання продуктивності праці;

г) покращення знарядь праці;

д) виникнення експлуатації;

е) поява держави.

9. Визначте відповідність між правопорушеннями та видом відповідальності, який може настати за його скоєння.

1) Працівник пішов з роботи на дві години раніше від встановленого часу

2) Хлопець розбив вікно у школі

3) Дівчина вкрала в магазині ювелірні вироби

4) Жінка перейшла дорогу на червоний сигнал світлофора

А. Кримінальна відповідальність

Б. Адміністративна відповідальність

В. Дисциплінарна відповідальність

Г. Матеріальна відповідальність

Д. Цивільно-правова відповідальність

На каком пальце у тебя кольцо?
Засвоєння таблиці множення на числа 2
Домашний педикюр!
Звуки дж, дж’, буквосполучення дж – закріплення
Часи дієслів
Повторення додавання й віднімання виду 36 + 7, 73 – 8

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія