Громадянство України
Мета: з’ясувати співвідношення понять «Особа — Людина — Громадянин — Громадянство»; сприяти усвідомленню учнями важливості належності до громадянства та виховувати почуття гордості за належність до українського громадянства.

Обладнання: Конституція України; схема «Статус осіб на території України».

Основні поняття: людина, особа, громадянин, громадянство.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань учнів

Групова робота

Пропонуємо учням в групах розв’язати задачі з визначення форми держави.

1. Країна складається з п’яти провінцій, в кожній з яких діє виборний орган, який вирішує питання місцевого значення. Глава держави — імператор, який призначає прем’єр-міністра та членів уряду. Законодавча влада належить двопалатному парламенту, нижня палата якого обирається раз на чотири роки. Одна з провінцій двадцять років тому булла захоплена під час збройного конфлікту, і з того часу в ній точаться постійні, часом збройні, сутички з представниками місцевого населення, яке вимагає незалежності своєї землі.

2. Законодавчу владу в країні представляє парламент, що обирається за пропорційною системою на загальних виборах строком на 7 років. Уряд

очолює голова Ради міністрів, який призначається Президентом за згодою парламенту. Міністрів призначає Президент за пропозицією голови Ради міністрів. До складу судової системи входять загальні суди, адміністративні суди та Конституційний суд. Країна поділяється на департаменти, в кожному з яких є представник центрального уряду, призначений Президентом та обраний населенням орган місцевого самоврядування, — рада.

3. Країна поділяється на провінції, райони та підрайони. У кожній провінції діє призначений урядом країни губернатор, який зобов’язаний проводити в життя рішення центрального органу, а також реалізовувати більшість рішень органів місцевого самоврядування. Конституція затверджена загальнонародним референдумом. Парламент — Національні збори — на спеціальному засіданні обирає Президента держави. Уряд формується Президентом, але має отримати підтримку парламенту, перед яким в подальшому несе відповідальність. У країні діють Конституційний, апеляційний та інші суди.

4. Конгрес та Президент обираються на загальних виборах. Президент має право розпустити Конгрес, особисто формує та очолює уряд. До судової влади належать Верховний суд та спеціалізовані суди, а також суди провінцій. До складу держави входять 12 провінцій та федеральний округ. У кожній з провінцій прийнято власну конституцію та закони, які не суперечать Конституції держави в цілому.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Запитання

Висловіть своє судження, чи відрізняються правове положення, права та обов’язки:

а) корінного жителя Одеси та аборигена-дикуна, що живе зі своїм племенем у джунглях Африки;

б) корінного киянина та польського дипломата, який працює у посольстві своєї держави в Україні.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Людина — Індивід — Особистість — Особа – Громадянин

Евристична бесіда з елементами міні-лекції

1. Хто з вас має молодших братів чи сестер?

2. Чи можна уже у момент народження визначити, що дитина, яка народилась, — людська істота? За якими ознаками?

3. Пригадайте з курсу біології, як називають людську істоту латиною.

4. Як на уроках історії називали людей, що виокремилися з тваринного світу.

5. Які зміни відбуваються в дитині впродовж її зростання, які нові риси,

вміння в неї з’являються?

6. Чи можливі ці зміни без людського оточення, без людського суспільства?

Обговорення висловлених думок (з використанням прикладів з книги та мультфільму «Мауглі», малюнок на с. 29 підручника).

Робота з таблицею

Заповнення порівняльної таблиці «Людина — індивід — особистість —

особа — громадянин» (окрім останнього рядка). Поняття громадянства

Розповідь вчителя

Громадянство — це юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв’язок між особою і певною державою, що визначає їхні взаємні права та обов’язки.

Коментар учителя

а) юридична визначеність — регулювання відносин між особою та державою нормативними актами

б) стійкість та необмеженість в часі та просторі — збереження протя-

гом тривалого часу незалежно від місця перебування.

Апатрид — особа, яка не має громадянства.

Біпатрид — особа, яка має два чи більше громадянств.

Коментар учителя, в якому він наголошує на значенні часток «а», «бі» та кореня слова «апатрид».

Завдання

Висловіть думку щодо того, які права повинні мати іноземці, що перебувають на території нашої держави.

Робота з Конституцією України (ст. 26) Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, — за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом.

Визначте, як Конституція України відповідає на це запитання. Правова та соціальна держава Робота в групах

Ознайомтеся з текстом підручника (відповідно п.4 або 5) та визначте основні ознаки правової та соціальної держави.

V. Домашнє завдання

Опрацювати § 4 підручника та ст. 1, 26 Конституції України.

9 причин стать блондинкой
М. Слабошпицький «Чудасія на балконі». В. Юрченко «Друзі»
Как взорвать в себе секс-бомбу
Державні символи України
Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка
Типы волос

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія