Практична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії
 

Мета: повторити та систематизувати знання про країни Європи; вдосконалювати вміння характеризувати та порівнювати галузе­вий склад промисловості головних країн Західної Європи; розви­вати вміння працювати з картами атласа, підручником, таблиця­ми, діаграмами, уміння систематизувати навчальний матеріал та статистичні дані; уміння виконувати завдання в контурних кар­тах; виховувати акуратність, уважність та зосередженість, аналі­тичні здібності.

Обладнання: атласи, контурні карти Європи, підручники, та­блиці, діаграми.

Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

Прийом «Географічний диктант» (робота в парах за варіантами, виконується без використання карт)

Цифрами на контурній карті позначити країни (столиці) Європи.

І варіант

1 — Фінляндія, 2 — Греція, 3 — Копенгаґен, 4 — Ісландія, 5 –Андорра, 6 — Швейцарія, 7 — Мінськ, 8 — Чехія, 9 — Словенія, 10 — Рига, 11 — Люксембурґ, 12 — Румунія.

ІІ варіант

1 — Норвеґія, 2 — Портуґалія, 3 — Амстердам, 4 — Ірландія, 5 — Монако, 6 — Австрія, 7 — Кишинів, 8 — Словаччина, 9 — Хор­ватія, 10 — Таллінн, 11 — Мальта, 12 — Угорщина.

Після проведення диктанту учні обмінюються картами та про­водять взаємоперевірку, потім роботи здають учителю.

ІІІ. Застосування знань, умінь та навичок

Виконується за варіантами (І варіант — порівняльна характе­ристика ФРН та Франції, ІІ варіант — порівняльна характеристи­ка Великої Британії та Італії).

Завдання 1 (3 бала). За даними таблиць побудувати для кож­ної порівнюваної країни кругові діаграми.

Структура зайнятості населення у головних галузях господарства (у %)

 

Країна

Промисловість

Сільське господарство

Сфера послуг

Велика Британія

26,5

2

71,5

Італія

33

10

57

Франція

27

5

68

Німеччина

41

5

54

Частка головних галузей господарства у ВВП країн (у %)

Країна

Промисловість

Сільське господарство

Сфера послуг

Велика Британія

28

2

70

Італія

30

2,4

67,6

Франція

21

4

75

Німеччина

31

1

68

Завдання 2 (3 бала). Порівняйте кількість зайнятих у промис­ловості та частку галузей промисловості у ВВП даних країн.

Завдання 3 (3 бала). Випишіть у таблицю галузі промисловос­ті порівнюваних країн, які є галузями міжнародної спеціалізації.

Назва країни ________________

Назва країни ________________

 

 

 

Завдання 4 (3 бала). Зробіть висновок, назвіть ознаки схожос­ті та відмінності промисловості порівнюваних країн. Поясніть, які причини, на вашу думку, обумовили виявлені розбіжності.

ІV. Домашнє завдання

1. Підручник: повторити §§ __.

2. Написати твір за темою «Двотижневі канікули в країнах Захід­ної Європи» з визначенням маршруту; міст, туристичних об’єктів, що були відвідані (за бажанням).


Наші помічники - органи чуття
Как устроить Новый год
Как делать пилинг?
Какую кисть выбрать?!
Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел
Чем заняться в зимние праздники

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія