Практична робота № 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу

Мета: закріпити та систематизувати знання про природні ре­сурси світу; вдосконалити уміння та навички застосовувати набуті знання під час виконання практичних завдань; розвивати вміння розраховувати ресурсозабезпеченість та порівнювати співвідно­шення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах чи країнах світу, уміння будувати та аналізувати діаграми; виховувати аналітичне мислення, заощадливе ставлення до природних ресурсів.

Обладнання: політична карта світу, підручники, атласи, табли­ці, діаграми.

Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

• Що таке ресурсозабезпеченість?

• Якими способами розраховують ресурсозабезпеченість країн або територій?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

У ХХІ ст. між суспільством і природою сформувалися якісно нові відносини, що зумовлені швидким зростанням населення та розширенням його виробничої діяльності. Виникла загроза посту­пового виснаження й вичерпання природних ресурсів. Розраху­нок ресурсозабезпеченості країни певним природним ресурсом до­зволяє передбачити його виснаження, сприяти збереженню або відновленню, тобто передбачає впровадження заходів раціональ­ного природокористування.

ІV. Застосування знань, умінь, навичок

Завдання 1. (3 бали) За даними таблиці обчисліть об’єм міне­ральної сировини на одного жителя Землі. Побудуйте стовпчикові діаграми: а) динаміки загального видобутку мінеральної сировини; б) динаміки видобутку мінеральної сировини на одну особу.

Проаналізуйте отримані результати та зробіть висновки.

Роки

Чисельність населення, млрд осіб

Видобуток мінеральної сировини, млрд т

Видобуток мінеральної сировини на одну особу, кг

1930

2

13

 

1960

3

63

 

1987

5

130

 

2012 (прогноз)

7

420

 

         

Завдання 2. (3 бали) За даними таблиці обчисліть ресурсоза­безпеченість нафтою окремих країн світу. Визначте рівень ресурсо­забезпеченості наведених країн, якщо середньосвітовий показник ресурсозабезпеченості нафтою складає 44 роки. Порівняйте показ­ники ресурсозабезпеченості та визначте країни з найбільшою та найменшою ресурсозабезпеченістю серед наведених країн.

Країна

Запаси нафти,

млрд т

Видобуток, нафти,млн т/рік

Ресурсоза­безпеченість нафтою,років

Рівень ресурсозабезпеченості

США

4,6

368

12,5

недостатній

ФРН

0,07

7

 

 

Росія

7,2

320

 

 

Китай

3,2

147

 

 

Індія

0,36

37

 

 

Ніґерія

2,4

95

 

 

             

Завдання 3. (3 бали) За даними таблиці обчисліть забезпече­ність країн земельними ресурсами. Порівняйте отримані показни­ки та визначте країни з найбільшою та найменшою забезпеченістю земельними ресурсами на одного мешканця.

Країна

Кількість населення,млн осіб

Земельні ресурси країни, млн га

Забезпеченість земельними ресурсами,га/особу

США

308

937,3

3,05

Японія

127

37,7

 

ФРН

83,8

35,7

 

Росія

140

1 707,5

 

Польща

38,5

31,3

 

Китай

1339

958,5

 

Індія

1166

306,5

 

Ніґерія

149,2

92,4

 

         

V. Узагальнення та систематизація знань

Завдання 4. (3 бали) Зробіть висновки. Поясніть, чому про ре­сурсозабезпеченість країн та регіонів не можна судити лише за роз­мірами запасів. Висловіть власне бачення розв’язання проблем ре­сурсозабезпеченості.

VI. Домашнє завдання

1. Підручник, повторити § __.

2. Підготувати повідомлення (за бажанням) на тему «Роль геогра­фічної науки в розв’язанні проблем природокористування»


Пригоди останнього осіннього листочка
Зв’язок дій додавання й віднімання. Задачі на знаходження невідомого доданка і зменшуваного
«Чому людина не знає, доки живе» (біблійна легенда). Підсумок за темою
Байка Л.Глібова «Бджола та муха»
Наш родовід: Хто кому, ким доводиться
Усне додавання чисел з переходом через десяток виду 38+4

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія