Підсумковий урок за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства»

Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання за ви­вченими темами; визначити рівень оволодіння знаннями, уміння­ми та навичками; розвивати вміння працювати з картами атласа, виконувати тестові завдання різних рівнів складності; виховувати уважність, організованість, відповідальність, зосередженість.

Обладнання: атласи, роздавальні матеріали із завданнями.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення, систематизації, контролю й корекції знань учнів.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Основна частина (проводиться на розсуд учителя)

Приклади завдань для перевірки знань учнів

1. Серед названих країн найбільші запаси кам’яного вугілля зо­середжені в:

а) Іраку, Ірані, Кувейті; б) Алжирі, Лівії, Єгипті; в) Китаї, США, Росії, Австралії; г) Венесуелі, Аргентині, Перу.

2. Провідними експортерами нафти є:

а) Канада, Австралія, Бразілія; б) Японія, Південна Корея, Фі­ліппіни; в) Німеччина, Швеція, Франція; г) Саудівська Аравія, Ірак, Іран.

3. Найбільше у світі природного газу імпортує:

а) Японія; б) Україна; в) Росія; г) Німеччина.

4. Найвищим відсотком виробленої енергії на АЕС вирізняються:

а) США та Канада; б) Норвеґія та Бразілія; в) Італія та Іспанія; г) Франція та Бельґія.

5. Першість за виплавленням сталі у світі належить:

а) Канаді та США; б) Німеччині та Франції; в) Росії та Україні; г) Китаю та Японії.

6. Найбільше зерна пшениці на світовий ринок вивозять:

а) Польща, Білорусь, Росія; б) США, Канада, Китай; в) Японія, Південна Корея, Індонезія; г) Чілі, Колумбія, Перу.

7. Серед названих країн найбільші запаси лісових ресурсів зосе­реджені в:

а) Німеччині, Франції; б) Бразілії, Фінляндії; в) Лівії, Алжирі; г) Аргентині, Колумбії.

8. Провідне місце серед виробників та експортерів шокових тка­нин у світі посідають:

а) Бразілія, Венесуела, Перу; б) Японія, Індія, Китай; в) Біло­русь, Польща, Словаччина; г) Канада, США, Мексика.

9. Найбільшим експортером природного газу є:

а) Україна; б) США; в) Росія; г) Китай.

10. Найвищим відсотком виробленої енергії на ГЕС вирізняються:

а) США та Канада; б) Норвеґія та Бразілія; в) Італія та Іспанія; г) Франція та Бельґія.

11. Суднобудування є галуззю міжнародної спеціалізації:

а) Росії; б) Іспанії; в) Південної Кореї; г) Ізраїлю.

12. Лідерами за збиранням рису є:

а) Аргентина, Мексика, Бразілія; б) Франція, Італія, Іспанія; в) Туніс, Алжир, Єгипет; г) Китай, Індія, Індонезія.

13. Визначте правильність наведеного твердження: «У розвинених країнах Європи та Америки, як правило, домінує високопро­дуктивне тваринництво, а в країнах, що розвиваються, Африки та Азії — рослинництво».

а) Так; б) ні.

14. Прочитайте текст і визначте галузь промисловості: «Це про­відна галузь промисловості за загальною вартістю продукції, що виробляється, і за кількістю зайнятого у виробництві на­селення».

Відповідь: ___________________________________________

15. Визначте правильність наведеного твердження: «Країна, яка має різноманітні природні умови, завжди економічно розвинена».

а) Так; б) ні.

16. Прочитайте текст і визначте загальну назву перелічених сіль­ськогосподарських культур: «Їх вирощують з метою отримання сировини для виробництва різноманітних продовольчих та про­мислових товарів. Найбільше значення мають цукрові, олійні, волокнисті та тонізуючі культури».

Відповідь: ___________________________________________

17. Установіть відповідність між продукцією галузей промисловос­ті та країнами з найбільшими обсягами її виробництва:

а) папір; б) телевізори; в) вовна; г) лляні тканини.

1) Іран, Ірак, Катар, Кувейт;

2) Китай, Південна Корея, США, Малайзія;

3) Австралія, Уруґвай, Аргентина;

4) США, Китай, Японія, Канада;

5) Росія, Білорусь, Чехія, Литва.

18. Установіть послідовність країн за прибутками від туризму, по­чинаючи з найбільшого:

а) США; б) Мексика; в) Непал; г) Японія.

19. Установіть відповідність між країнами та їх експортною про­дукцією:

а) Японія; б) Канада; в) Індія; г) Бразілія.

1) Залізні та марганцеві руди, кава, какао, цукор, бавовник, рис, кукурудза.

2) Нафта, какао-боби, натуральний каучук, ядро пальмового горіху.

3) Залізні та марганцеві руди, чай, цукор, пшениця, рис, ара­хіс, прянощі.

4) Залізні руди, кольорові метали, кам’яне вугілля, пиломате­ріали, газетний папір, пшениця, машини і обладнання.

5) Автомобілі, морські судна, електроніка і робототехніка, сталь, тканини.

20. Установіть послідовність країн за тоннажем торгівельного мор­ського флоту, починаючи з найбільшого:

а) Греція; б) Росія; в) Польща; г) Панама.

21. Обчисліть ресурсозабезпеченість США залізними рудами, об­равши в таблиці необхідні дані:

Площа, тис. км2

9363,4

Розвідані запаси, млрд т

10

Щорічний видобуток, млн т

35

ВНП на душу населення, дол.

46040

22. Обчисліть ресурсозабезпеченість Німеччини вугіллям, обравши в таблиці необхідні данні:

Площа, тис. км2

357

Розвідані запаси, млрд т

244

Населення, млн осіб

84

ВВП на душу населення, дол.

23 700

23. Відомо, що вчені розробили чимало глобальних прогнозів щодо розвитку людства на найближчу та віддалену перспективу. В них простежуються два принципово різних підходи, які мож­на назвати песимістичним і оптимістичним. Складіть свій влас­ний прогноз розвитку людства у ХХІ ст. за:

а) песимістичним сценарієм; б) оптимістичним сценарієм.

ІV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання


Секс под градусом
Різноманітність рослин у природі (водорості, мохи, хвощі, папороті, хвойні і квіткові росли)
Складання таблиці множення числа 3
Усне додавання чисел з переходом через десяток виду 38+4
Зв’язок дій додавання й віднімання. Задачі на знаходження невідомого доданка і зменшуваного
7 причин измен.

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія