Країни Америки. Склад території. Особливості економіко-географічного положення
Мета: актуалізувати знання учнів про склад регіону та історію освоєння, нерівномірність економічного розвитку країн; сформу­вати знання про місце і роль США в регіоні, особливості ЕГП, при­роди і населення США; розвивати вміння учнів визначати своєрід­ність ЕГП країни, оцінювати її природно-ресурсний потенціал та демографічну ситуацію; виховувати цікавість до вивчення теми.

Обладнання: політична карта світу, Північної Америки, фізична карта Північної Америки, атласи, діаграми, таблиці, підручники.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

• До яких історико-географічних регіонів відносять частину сві­ту — Америку?

• Коли й ким була відкрита Америка? Які країни брали участь у колонізації Північної Америки?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Європейці, що прийшли слідом за Колумбом, швидко побачили казкові можливості Нового Світу, і минуло зовсім небагато часу, як тисячі представників Старого Світу, покинувши будинки, сім’ї і свої заняття, почали переселятися до незнаних земель. Через п’ять століть ми можемо оцінити результат діяльності пе­реселенців і їх нащадків — країни Америки (розвинені і ті, що роз­виваються) стали потужною силою на світовій арені. Про їх різно­манітність, рівні розвитку, національні та інші особливості ви дізнаєтеся на найближчих уроках.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Склад регіону

Завдання 1. За картами атласа визначте склад країн субрегіо­нів Англо-Америки та Латинської Америки.

З точки зору соціально-економічної географії Америка складаєть­ся з двох великих історико-географічних регіонів — Англо-Америки (Північної Америки) і Латинської Америки. До складу Англо-Америки входять США, Канада і острівне володіння Данії — Ґренлан­дія, а також розташовані в Атлантичному океані острови — Бермуд­ські, Сен-П’єр і Мікелон. Латинська Америка включає всю групу держав, розташованих на південь від США — це Мексика, країни Центральної Америки (перешийок між материками), острови Вест-Індії і держави Південної Америки з прилеглими до неї островами.

2. Особливості економічного розвитку регіонів Америки

Рівні розвитку країн Англо-Америки і Латинської Америки ду­же різняться. Англо-Америка і особливо США — найпотужніший в економічному плані регіон світу, що посідає 1-е місце за виробни­цтвом продукції обробної і видобувної промисловості (41 wacko і за ви­робництвом продукції сільського господарства (близько 40 %).

Країни Латинської Америки є такими, що розвиваються, хоч останнім часом тут можна виділити держави з більш високим рів­нем розвитку промисловості. Це так звані нові індустріальні краї­ни Латинської Америки: Мексика, Бразілія, Аргентина, Венесуе­ла. У цьому ж регіоні розташована одна з небагатьох держав, що зберегли соціалістичний лад,— Куба. Регіон долає важку спадщи­ну багатовікової колонізації — економічну відсталість, латифун­дизм, підлегле становище в системі міжнародного поділу праці.

Країни Латинської Америки відіграють роль аграрно-сировинних додатків розвинених держав, є важливою сферою вкла­дення капіталу і ринком збуту готової продукції.

3. Інтеграційні процеси в країнах Америки

Характерною ознакою Америки є наявність низки інтеграцій­них об’єднань.

Завдання 2. За картами атласа визначте, до складу яких регіо­нальних міжнародних організацій входять країни Америки.

Найбільшою міжнародною організацією є Організація амери­канських держав, що поєднує 30 країн регіону. У 1973 р. створене Карібське співтовариство (КАРІКОМ), його мета — спростити гос­подарські пов’язки між Карібськими країнами. Із 1983 р. на основі Латиноамериканської асоціації вільної торгівлі утворена Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ). Найбільше економічно потужне об’єднання було створене в 1992 р., коли США, Канада й Мексика утворили Північноамериканську асоціацію вільної тор­гівлі (НАФТА). Інтеграційні процеси допомагають більш раціо­нально використати сировинні, фінансові, трудові та виробничі ре­сурси Америки.

4. Роль США в регіоні

Вирішальну роль в економічному і політичному житті регіону і всього світу відіграє наймогутніша в економічному і військовому аспектах країна — США. За підтримки держави міжнародні моно­полії США практично повністю контролюють країни Америки, проникаючи до їх економіки шляхом придбання акцій місцевих фірм, заснування філіалів своїх фірм, перенесення туди частини виробництв багатьох товарів, використання дешевої робочої сили і багатьох сировинних ресурсів. США використовують своїх сусідів для виконання певних функцій обслуговування: переробки приві­зної нафти, реекспорту нафтопродуктів, виробництва алюмінію, «квартирантства» найбільших монополій, що уникають великого оподаткування чи розукрупнення тощо. До портів Панами припи­сано більше американських торговельних суден, ніж до всіх портів США. Останнім часом багато держав регіону дедалі наполегливіше намагаються звільнитися від надмірної опіки США і збільшити свою частку прибутку від експлуатації власних ресурсів.

5. Освоєння регіону та формування території США(виступи учнів з повідомленнями)

До приходу європейців територію Північної Америки населяли індіанці, а Аляску — ескімоси. Наприкінці XV ст. берегів Північ­ної Америки досяг мореплавець Джон Кабот. Це поклало початок європейській колонізації материка, у якій брали участь іспанці, голландці й французи, однак найбільших успіхів досягли англійці. На початку XVII ст. Англія вже мала велику територію на східному узбережжі континенту.

У XVIII ст. в американських колоніях розгорнувся потужний рух, спрямований на здобуття самостійності. У ході війни за неза­лежність американська армія, яку очолював Джордж Вашинґтон і яка складалася з добровольців, здобула перемогу. 4 червня 1776 р. була прийнята Декларація незалежності США, а через 11 років — конституція нової держави.

У наступні кілька десятиліть територія країни збільшувалася як за рахунок покупок (Франція продала колонію Луїзіана, Ро­сія — Аляску й Алеутські острови), так і завдяки захопленням (у Мексики був відібраний штат Техас). У другій половині XIX ст. колонізація охопила Великі рівнини, гірський Захід і Тихоокеан­ське узбережжя.

Із часом загострилися суперечності між промисловою й фермер­ською Північчю й рабовласницьким Півднем, що призвели до гро­мадянської війни 1861–1865 рр. Перемогу здобули жителі Півночі, яких очолював президент Авраам Лінкольн. Це дало можливість об’єднати країну, призвело до знищення рабства й послужило по­штовхом до швидкого економічного розвитку.

У 1917–1918 рр. США брали участь у Першій світовій війні на боці Антанти. Після війни, що переважно велася на європейській території, США посіли провідне місце серед держав світу.

У 1929 р. в країні вибухнула жорстока економічна криза — «Ве­лика депресія», що супроводжувалася падінням виробництва, со­ціальними потрясіннями, ростом безробіття й злочинності. Кризу вдалося подолати за допомогою відомих під назвою «Новий курс» реформ, проголошених президентом Франкліном Рузвельтом, що чотири рази переобирався на цю посаду. Після Другої світової ві­йни США захопили світове лідерство, якому протистояв СРСР. Між цими країнами велася «холодна війна», що закінчилася з роз­падом СРСР в 90-х роках ХХ ст. США воювали у Кореї (1950–1953 рр.), потім у В’єтнамі (1965–1973 рр.), пізніше американська армія брала участь у військових операціях у Кувейті, на Балканах. Після жахливого терористичного акту 11 вересня 2001 року США ведуть активну боротьбу зі світовим тероризмом.

6. «Візитна картка»

Офіційна назва — Сполучені штати Америки.

Площа — 9,4 млн км2.

Населення — 308 млн осіб (2009 р.).

Столиця — Вашинґтон.

Тип країни — високорозвинена економічно держава, країна «Великої сімки».

Державний устрій — президентська республіка, федеративна держава.

7. ЕГП

Завдання 3. За картами атласа охарактеризуйте ЕГП США.

США займають середню частину материка Північна Америка. Тут знаходяться 48 штатів і федеральний округ Колумбія, 49-й штат — Аляска — розташований на північному заході материка, межує з Канадою, а через Берінґову протоку — з Росією. Гавайські острови (Тихий океан) здобули статус 50-го штату США в 1959 р. Природно, що морські кордони США (близько 8000 км) значно довші за сухопутні.

Понад 200 років на території США не було війн, за винятком гро­мадянської війни Півночі і Півдня. Країна не зазнавала руйнівного впливу подій Першої і Другої світових війн, більше того, отримала з них гігантські прибутки як кредитор багатьох держав Європи.

Отже, ЕГП США вельми вигідне й сприяє економічному розви­тку держави.

8. Природно-ресурсний потенціал

За кількістю і різноманітністю природних умов та ресурсів США є однією з найбагатших країн світу.

Рельєф країни дуже різноманітний. Рівнини і низовини вну­трішніх частин країни створюють сприятливі умови для сільсько­господарського освоєння. Всю західну частину країни займає гір­ська система Кордільєри, а вздовж Атлантичного узбережжя простяглися невисокі гори Аппалачі.

Головною перевагою клімату є достатнє зволоження рівнинних земель східної частини країни та їх розташування в помірному і субтропічному поясах. Природна родючість різноманітних ґрун­тів поліпшується за допомогою продуманої меліорації. Водні ре­сурси розподілені нерівномірно, однак система Великих озер, ріка Міссісіпі з притоками є величезним резервуаром прісної води.

США мають багаті і різноманітні ресурси корисних копалин.

Хоча держава і приватні особи витрачають на охорону навко­лишнього середовища величезні кошти, масштаби виробництва на­стільки великі, що екологічних проблем уникнути не вдається.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 4. За допомогою карт атласа, підручника, діаграми, таблиць визначте географію мінеральних ресурсів США. Результа­ти оформіть у вигляді таблиці.

Завдання 5. Зробіть припущення, які галузі господарства мо­жуть розвиватися в США на власних ресурсах.

VI. Підсумок уроку

• Америка складається з двох історико-географічних регіонів — Англо-Америки і Латинської Америки. Головним економіч­ним ядром Америки є США та Канада — економічно розвинені країни, члени «Великої сімки». Вирішальну роль в економіч­ному і політичному житті регіону і всього світу відіграє най­могутніша в економічному і військовому відношеннях краї­на — США.

• ЕГП США дуже вигідне, на всіх етапах воно сприяло розвитку країни.

• США мають величезний природно-ресурсний потенціал.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § __.

2. Випереджальне (окремим учням). Знайти статистичні дані та побудувати в зошитах стовпчикові або кругові діаграми, які ві­дображають частку США у світовому промисловому та сіль­ськогосподарському виробництві.

3. Випереджальне (окремим учням). Підготувати повідомлення про економічне партнерство США та України.

Какой тебе стоит быть. Или стать
Вычисляем изменщика. Пособие для женщин
Освіта як складова життєвого успіху
Екологічний калейдоскоп
Десерты для тонкой талии
Общение с бесами.

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія