Індія
Мета: сформувати в учнів загальні уявлення про культурні і соціально-економічні особливості Індії; розвивати вміння само­стійно працювати з географічними джерелами географічних знань; виховувати самостійність, творчість, аналітичне мислення.

Обладнання: політична карта Євразії, комплексна карта Євра­зії, атласи, фотографії, зображення краєвидів, історико-культурних об’єктів, національних костюмів Індії.

Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів (у формі уроку-конкурсу).

Хід уроку

I. Організаційний момент

ІІ. Виступи доповідачів

Обираються двоє суддів, визначається кількість доповідачів.

Учасники конкурсу роблять свої виступи, тривалість яких не повинна перевищувати 10 хвилин. Максимальна оцінка виступу, з урахуванням усіх критеріїв, — 9 балів. Після виступу кожний до­повідач відповідає на три питання, правильні відповіді оцінюються в 1 бал.

ІII. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Сьогодні ми поговоримо про країну, чия найдавніша цивіліза­ція збагатила своїми досягненнями все людство. Європейці почали колонізувати Індію ще в XVI ст. — портуґальці, голландці, фран­цузи, англійці були зачаровані її легендарними багатствами. Ан­глійці здобули перемогу над суперниками в ході тривалих війн, і з середини XIX ст. до 1947 р. Індія фактично була сировинним до­датком Британської імперії.

У житті Індії сьогоднішній день тісно переплітається з днем за­втрашнім і днем минулим подібно до того, як на індійській дорозі кондиційований туристський автобус сусідить з парою волів, за­пряжених в арбу.

IV. Вивчення нового матеріалу

Приклад виступу

Республіка Індія розташована в Південній Азії на півострові Ін­достан, що за формою нагадує трикутник, неначе відгороджений від іншої Азії високою стіною Гімалаїв. Індія омивається водами Індій­ського океану, до складу її території входять також численні остро­ви — Лаккадівські, Андаманські і Нікобарські. Індія межує з Па­кистаном, Афганістаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Банґладеш і М’янмою. Найдовшим є кордон з Китаєм, що проходить головним Гімалайським хребтом. Через Індію проходять міжнародні торгові шляхи, що поєднують Азію, Європу, Африку і Австралію.

Велика частина території Індії — рівнини і плоскогір’я. На пів­ночі країни знаходяться знамениті Індо-Ґанґська низовина (колис­ка давньої цивілізації) і найвища гірська система світу — Гімалаї.

Індія має у своєму розпорядженні величезні запаси залізних руд і значні — марганцевих, кам’яного вугілля і нафти, і того, що особливо приваблювало сюди європейців,— золота і коштовного, напівкоштовного, виробного каміння.

Для Індії характерний субекваторіальний мусонний клімат. Зе­мельні ресурси — природне багатство країни, оскільки значна час­тина ґрунтів має високу родючість. Велика кількість тепла і вологи дозволяє збирати 2–3 врожаї на рік. Річки Індії мають величезний енергетичний потенціал і є джерелом зрошування.

Таким чином, Індія за природними характеристиками — одна з найбагатших країн світу. Це виправдовує одне з її визначень ко­лоніального періоду — «перлина Британської корони».

Кількість населення Індії перевищила мільярдний рубіж і про­довжує швидко зростати. Демографічна політика скорочення наро­джуваності, що проводиться в країні, дає незначні результати, зде­більшого через релігійні переконання населення.

Понад 80 % населення сповідує індуїзм — давню релігію корін­ного населення Індостану, що заклала основи кастової системи. До­сить широко сповідуються також іслам, сикхізм, буддизм і христи­янство.

Індія — найбільш багатонаціональна країна світу, серед етніч­них груп якої переважають народи індоєвропейської сім’ї — хін­дустанці, маратхі, бенґальці, біхарці, пенджабці та ін. Офіційних мов у країні дві — хінді і англійська.

Трудові ресурси Індії значні, однак в їх складі переважає неква­ліфікована робоча сила. Велика частка безробітних, понад 300 млн осіб, живуть за межею бідності.

Найбільш густо заселені приморські території. Частка міського населення становить 27 %. Найбільші міста — Мумбаї, Колкота, Делі, Мадрас.

Індія — аграрно-індустріальна країна, що розвивається і за аб­солютними розмірами ВВП входить до числа першої п’ятірки кра­їн світу (3,3 трлн дол., 2008 р.). Однак з розрахунку на душу на­селення показники Індії відповідають показникам відсталих бідних держав.

Нарівні з розвитком традиційних для економіки країни галу­зей (сільське господарство, легка промисловість) досить швидкими темпами розвиваються видобувна промисловість і різні галузі об­робної. Зараз Індія є одним з найбільших світових виробників і екс­портерів вугілля, марганцевої та залізної руд. У країні створені підприємства чорної металургії, важкого і транспортного машино­будування, виробництва електроустаткування, побутової електро­ніки, хімікатів.

Індія першою серед країн, що розвиваються, почала займатися атомною енергетикою, розвивається також аерокосмічна галузь — проведено запуск штучного супутника Землі.

Зараз у структурі ВВП Індії на промисловість припадає 39 %, на сільське господарство — 22 %, на сферу послуг — 39 %. У тери­торіальній структурі господарства Індії зберігається традиційний «каркас», що спирається на чотири найбільші промислові цен­три — Мумбаї, Колкоту, Мадрас і Делі.

Країна експортує тканини і готові швейні вироби (29 % експор­ту), коштовне каміння і ювелірні вироби (18 %), сільськогосподар­ські і продовольчі товари (16 %), машини (7 %), руди, медикамен­ти. На частку Індії припадає 21 % світового експорту чаю. Індія має багато спільного з новими індустріальними країнами: вона не тільки постійно нарощує експорт елементарних промислових това­рів, але й досягла помітних успіхів у виробництві обчислювальної техніки.

В імпорті Індії переважають паливні ресурси (17 %), машини та обладнання (15 %).

Найбільші торговельні партнери Індії: США, ФРН, Японія, Ве­лика Британія, Китай, Росія.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Відповіді на питання, підготовлені учнями другої групи. Приклади питань

• Чому в Індії, незважаючи на велику кількість опадів, що при­носяться мусонами, необхідне штучне зрошування?

• Які види транспорту мають найбільше значення в економіціІндії?

• У яких сферах можлива взаємовигідна співпраця Індії і України?

VI. Підсумок уроку

Судді виставляють бали, мотивуючи свої оцінки. Учитель виді­ляє найбільш цікаві виступи, відзначає успіхи і невдачі. Оскільки учні користувалися різними джерелами, тобто їх виступи різнять­ся, можна ввести номінації «кращий економічний огляд», «краща доповідь про культуру», «за артистизм» тощо.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § __.

2. Позначити на контурній карті: а) найбільші міста Індії та їх промислову спеціалізацію; б) сільськогосподарські зони та основні культури, які там вирощують; б) найбільші морські порти.

3. Скласти кросворд «Країни Азії» (не менше 15 запитань).

4. Випереджальне (окремим учням). Скласти повідомлення про формування території США.

Жизнь не бывает скучной!
Поняття множини. Операції над множинами
Раз добром налите серце - ввік не прохолоне
А. Малишко «Дощик». Ю. Ярмиш «Дрібний дощ». Акровірші В. Довжика і М. Романченка. В. Сухомлинський «Камінь»
Інтегрований урок (математика + трудове навчання)
Что такое любовь?

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія