Вимірювання модуля пружності (модуля Юнга) гуми
Обладнання, необхідні вимірювання, засоби вимірювань

Установка для вимірювання модуля Юнга гуми складається зі штатива з муфтою і лапкою, гумового шнура, вантажів.

Модуль Юнга обчислюють за формулою

, яку вивели із закону Гука.

Тут Е - модуль Юнга; F - сила пружності, що виникає в розтягнутому шнурі і яка дорівнює вазі прикріплених до шнура вантажів; S - площа поперечного перерізу деформованого шнура; lo - відстань між позначками А і В на нерозтягнутому шнурі; 1 - відстань між цими ж позначками на розтягнутому шнурі. Якщо поперечний переріз шнура має форму круга, то площа перерізу виражається через діаметр шнура;

Остаточно формула для визначення модуля Юнга має вигляд:

Вагу вантажів визначають динамометром, діаметр шнура - штангенциркулем, відстань між позначками А і В - лінійкою. Відносну й абсолютну похибки вимірювання модуля Юнга визначають за формулами

Похибкою = 3,14 можна знехтувати.

Підготовка до виконання роботи

1. Підготовити бланк звіту з таблицею для записування результатів вимірювання й обчислень (інструментальні похибки визначають за допомогою таблиці 1).

Виміряно

Обчислено

1о,

м

1,

м

D,

м

F,

Н

іl,

м

0l, м

l,

м

іD, м

0D, м

D, м

іF, м

0D, м

F, м

E,

Н

,

%

Е,

Па

2. Скласти експериментальну установку.

3. Зробити олівцем позначки на гумовому шнурі.

Виконання експерименту, обробка результатів вимірювань

1. Виміряти відстань між позначками А та В на не розтягнутому шнурі.

2. Визначити загальну вагу вантажів і підвісити їx до нижнього кінця шнура. Виміряти відстань між рисками на шнурі і діаметр шнура в розтягнутому стані.

3. Обчислити модуль Юнга гуми: відносну і абсолютну похибки вимірювання модуля Юнга.

4. Записати добутий результат: Порівняти цей результат з табличним.

Контрольне запитання

Чому модуль Юнга виражається таким великим числом?
Случайные рефераты:
Реферати - До "280 річниці з дня народження Григорія Сковороди" (творча робота)
Реферати - Іван Драч
Реферати - Жанрові константи і модифікації новели ХХ ст
Реферати - Життя і творчий шлях Романа Федоріва
Реферати - Олексій Коломієць
Реферати - Лесь Курбас: роль у формуванні модерного театру
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія