Сутність, види та механізм здійснення лізингових операцій банками
Лізингові послуги - це відносно нові, нетрадиційні види банківських послуг. Це господарська операція, що передбачає передачу лізингодавцем права користування матеріальними цінностями іншим суб'єктам господарювання (лізингоодержувачу).

Лізинг також можна розглядати як довгострокову оренду, в якій наявні елементи кредитних відносин, а грошові та матеріальні потоки злиті в єдиний комплекс грошово-майнових відносин. І хоча зовні лізинг схожий на довгострокову оренду, однак повернення майна до свого юридичного власника при ньому не є обов'язковою умовою.

Лізинг можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, що надається в майновій формі і погашення якого здійснюється в розстрочку.

У лізинговій угоді беруть участь три сторони:

постачальник, який є виробником об'єкта лізингу;
лізингодавець, який оплачує об'єкт лізингу і здає його в лізинг;
лізингоодержувач, той, хто отримує і використовує об'єкт лізингу.
Розрізняють такі види лізингу:

1. залежно від джерел придбання об'єкта лізингу:

прямий - коли лізингодавець купує майно у виробника і передає його в оренду;
зворотний - власник продає майно лізингодавцю, а потім бере його в оренду;
2. залежно від об'єкта лізингу:

лізинг рухомого майна;
лізинг нерухомого майна;
3. залежно від ступеня окупності майна:

лізинг з повною окупністю, коли протягом строку дії одного договору здійснюється повна виплата лізингодавцю вартості орендованого майна;
лізинг з неповною окупністю, коли протягом дії одного договору окупається тільки частина вартості орендованого майна;
4. залежно від умов амортизації:

лізинг з повною амортизацією і, відповідно, з повною виплатою вартості об'єкта лізингу;
лізинг з неповною амортизацією і, значить, з частковою виплатою вартості.
Фінансовий лізинг передбачає виплату протягом твердо встановленого періоду сум, які достатні для повної амортизації капітальних вкладень і здатні забезпечити лізингодавцю прибуток.

Характерні особливості цього виду лізингу:

вибір об'єкта лізингу здійснює лізингоодержувач;
лізингоодержувач має право використовувати об'єкт лізингу протягом усього строку угоди;
строк фінансового лізингу, як правило, не менше за строк повної амортизації об'єкта лізингу;
витрати на утримання об'єкта лізингу несе лізингоодержувач;
існує можливість викупу об'єкта лізингу після закінчення терміну угоди.
Найпростіша схема лізингової операції передбачає:

подачу заяви клієнтом, в якій зазначаються об'єкт лізингу, його характеристики, бажаний строк угоди тощо. Також надаються фінансові документи;
аналіз документів і прийняття рішення щодо підписання договору про лізинг;
передача об'єкта лізингу.
Лізингова послуга виникає таким чином: на прохання клієнта банк купує майно (обладнання, транспортні засоби, обчислювальну техніку та інше) і приймає на себе практично всі зобов'язання власника: відповідальність за зберігання майна, внесення страхових платежів, сплату майнових податків.

Клієнт, на прохання якого було придбано майно, укладає з банком угоду про оренду, в якій визначаються, разом з іншими умовами, розмір та періодичність орендної плати. До складу лізингового платежу включаються амортизаційні відрахування, плата за ресурси, лізингова маржа, премія за ризик.

Теперішня вартість суми орендних платежів розраховується за формулою:

ТВА=А* ((1-1/ (1+i/m) ^n*m) *m/i)

де: ТВА - теперішня вартість орендних платежів; А - сума орендного платежу, що регулярно сплачується (ануїтет); i - річна відсоткова ставка; n - кількість років; m - кількість разів нарахування протягом року складного відсотка.

Різниця між сумою орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансової оренди та теперішньою вартістю вказаної суми, що визначена за орендною ставкою відсотка, є фінансовим доходом орендодавця.

Зміст та послідовність лізингової угоди:

Купівля майна за проханням клієнта (постачальник -> банк);
Здача майна в оренду (банк -> клієнту);
Сплата орендної плати протягом дії договору (клієнт -> банку);
По закінченні дії договору майно: повертається орендодавцю (банку) або залишається у клієнта.
Вигоди лізингодавця від лізингової операції є такими:

отримання доходів;
забезпечення реалізації продукції і надання послуги, яка за інших умов була б невигідною або неможливою;
підвищення економічної ефективності зданого в оренду обладнання;
розширення клієнтури, зміцнення зв'язків з нею. Для лізингоодержувача існують переваги від лізингу:
100% кредитування, що не вимагає негайного початку виплат;
як правило, лізинг отримати легше, ніж кредит;
поява доступу до сучасного обладнання, можливості оперативного оновлення виробництва, причому ризик старіння обладнання лягає на лізингодавця.
Случайные рефераты:
Реферати - Андрій Малишко
Реферати - Іван Нечуй-Левицький
Реферати - Епічність прози Сави Божка
Реферати - Класифікація нотаток як жанру мемуарної літератури
Реферати - Гоголівський період української літератури
Реферати - Життя та творчість Миколи Куліша
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія