Стан кредитних відносин між підприємствами та банками
Метою розвитку кредитного ринку в Україні є створення ефективних ринкових механізмів залучення фінансових ресурсів в фінансово-кредитну сферу та забезпечення функціонування на цій основі ринку кредитування із застосуванням сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів, що дозволить поступово знизити вартість кредитів та збільшити строки кредитування для суб’єктів господарювання та населення.

Тенденцією останніх років є збільшення частки довгострокових кредитів у кредитному портфелі комерційних банків. Так, якщо станом на 1.01. 2004 року обсяг довгострокових кредитів (на строк більше одного року) складав 3362, 1млн. грн. (частка у загальному обсязі кредитів дорівнювала 13,9 wacko , то станом на 1.10. 2005 року – 21660,7 млн. грн. (32,8 wacko [1]. Загальний рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами порівняно з початком 2004 року знизився на 29,2 процентного пункту, з 43,9% річних на початку січня 2004 року до 14,7% річних у квітні 2005 року, у тому числі у національній валюті – на 33,8 процентних пункту з 51,9% до 18,1% річних.

Водночас, продовжувалися позитивні тенденції до збільшення депозитної бази банків та кредитних вкладень на фоні зниження відсоткових ставок. Не дивлячись на зменшення у березні обсягів коррахунків банків на 16.7%, середньозважена ставка за кредитами у січні зменшилася до 2.8% (за кредитами овернайт – до 2.3 wacko порівняно із 3.3% (2.8 wacko у лютому.

Кредитні вкладення у березні збільшилися на 5.4% (з початку року – на 10.1 wacko до 157.9 млрд. грн. Кумулятивний (з початку року) приріст кредитних вкладень є найбільшим для аналогічного періоду починаючи з 2002 р. Кредитні вкладення банків фізичним особам у березні продовжували зростати більшими темпами (на 8.4 wacko ніж кредити юридичним особам (на 4.5 wacko .

На початку осені 2005 року банкіри пророкували, що ресурсів для кредитування незабаром не буде. Наголошували на іпотеку - мов, вона росте особливо інтенсивно, тому прийдеться й ставки підвищити, і умови посилити. Поступово кредитори стали скасовувати або зм'якшувати введені раніше обмеження. На 1-2% знижуються ставки по іпотечних кредитах.

Дедалі вищими темпами зростає кредитна активність банків (табл. 1). Загалом по банківській системі за минулий рік кредити в економіку зросли майже на 62%. При цьому лідерами з нарощування обсягів кредитування серед 12 найбільших банків за підсумками 11 місяців 2005 року були Укрексімбанк (96 wacko , "Фінанси і Кредит" (91,5 wacko , Укрсиббанк (89 wacko , Укрпромбанк (83 wacko [3].

Таблиця 1. Кредитні вкладення в економіку, млн. грн.


Період
Короткострокові
Довгострокові
Всього
в тому разі
Всього
в тому разі
в нац. валюті
в ін. валюті
в нац. валюті
в ін. валюті
2000
16060
8903
7157
3514
1665
1848
2001
22218
13034
9184
6156
2811
3344
2002
30185
18689
11497
11849
5774
6076
2003
37282
24737
12545
30553
14826
15727
2004
40575
26864
13711
48003
24343
23860
2005
54819
39474
15346
88599
41801
46798


На початок 2006 р. обсяг наданих банками кредитів в економіку України становив 137,4 млрд. грн., або збільшився протягом року на 55,1%. Сума наданих кредитів у національній валюті за цей період зросла на 53,7%, в іноземній – на 57,1% і становила, відповідно, 78,7 і 58,7 млрд. грн.

При цьому активізація процесів кредитування супроводжувалась покращенням якості кредитного портфеля банків – частка прострочених та сумнівних кредитів у їх загальному кредитному портфелі скоротилась із 3,2% до 2,4% [2]. Це є свідченням підвищення якості роботи банків із проблемними кредитами та підвищення фінансової стійкості банківської системи.

Зросла активність банків щодо кредитування інвестиційної діяльності суб'єктів економіки. Порівняно з початком року банківські кредити, надані на інвестиційні цілі, зросли майже у 2,3 рази, у тому числі в національній валюті – майже удвічі.

У структурі кредитів, наданих у реальний сектор економіки, 77,6% становили кредити, надані суб'єктам господарювання, які зросли, порівняно з початком року, на 44,6%. Зросла зацікавленість банків щодо кредитування підприємств сільського господарства. Їх сума збільшилась на 57,1% і становила 8,2 млрд. грн.

Таким чином, стан розвитку кредитного ринку, як по короткостроковим, так і по довгостроковим позикам в Україні можна рахувати задовільним; позитивною є тенденція до зниження процентних ставок, що призводить до розвитку економіки через інвестиції; покращення якості кредитного портфеля; підвищення фінансової стійкості банківської системи
Случайные рефераты:
Реферати - Іван Кочерга
Реферати - Письменники області (Івано-Франківщини)
Реферати - Життя і творчість Григорія Чупринка
Реферати - Біографія Остапа Вишні
Реферати - Життя та творчість Григорія Косинки
Реферати - Дмитро Васильович Павличко – поет нової доби
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія