Щастя як основна категорія етики Г.С. Сковороди
Григорій Савич Сковорода своє етичне вчення спрямовував на практичні поради, які вкажуть людині шлях до щастя. Саме проблеми щастя займають центральне місце у творчості, мислителя. Цій темі присвячено значну частину збірки «Басни Харьковскіе» і цикл філософських праць: «Разговор пяти путников о истинном счастії в жизни», «Кольцо», «Розмова, звана алфавит, чи Буквар світу».

Сковорода пов'язує щастя з народною мудрістю, визначенням природних нахилів людини, реалізацією їх у «сродній праці». На його думку, «сродная праця» може приносити людині насолоду самим своїм процесом.

Шляхом самопізнання людина визначає свої нахили і вподобання, починає займатись лише улюбленою працею, одержує задоволення від неї самої і її результатів. «Закон сродності» філософ вважав основним чинником перебудови існуючого суспільства.

Загального щастя, на думку Сковороди, можна досягти лише завдяки працьовитості, а праця с внутрішньою потребою кожної людини. Творча праця сприяє формуванню в людині кращих моральних рис. У трактаті «Розмова, звана алфавит, чи Буквар світу» філософ так доводить цю думку: «Некоторый молодчик был моим учеником. Дитина подлинно рожден к человеколюбію и дружбє, рожден все честное слышать и делать. Но не рожден быть студентом. С удивленіем сожалел я о его осколбенелости.Но как только он от-решился к механике, так вдруг всех удивил своим понятіем без вся-каго руководителя». У цій же праці філософ зазначив: «Багато хто, потоптавши природу, вибирає, для себе ремесло наймодніше і найприбутковіше, але сим лише ошукує себе».

Причину «несродності» Сковорода бачив у бажанні людей зайняти найкраще «місце під сонцем», одержати якомога більше матеріальних благ, здобути славу, почесті, привілеї. На думку філософа, невідповідність обраного способу життя здібностям завдає шкоди не лише людині, а і державі: «Откуду суеверія, лицемерія и єресі?.. Где раченіе сладчайшій дружби? Где согласіе дражайшаго мира? Где живость сердечного веселія? Кто безобразит и растлевает всякую должность? — Несродность. Кто умерщвляет науки и художес-тва? — Несродность. Она каждому званію внутреннейшій яд и убійца... Йди лучше паши землю или носи оружіе, отправляй купеческое дело или художество твоє. Дєлай то, к чему рожден...»

Ще одним шляхом до щастя, на думку Сковороди, є любов. Це найкраще людське почуття, адже «...любов усе поєднує, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує? Любов — це початок, середина і кінець, альфа і омега». Але істинна любов не в багатстві, а в спорідненості душ і доброчесності.

Літературно-естетичні погляди Г. С. Сковороди розкриваються як в літературно-художніх творах, так і в філософських. «В певному розумінні можна сказати, що його філософія за своєю суттю естетична, а мистецькі твори — філософічні». Про це свідчать життєві принципи філософа, його прагнення зробити життя кращим, поєднавши в ньому істину, добро і красу.

Корені естетичної програми Сковороди слід шукати в народній мудрості і в літературних джерелах філософів і поетів античного світу, епохи Відродження і більш пізніх часів.

Естетичні погляди видатного філософа підпорядковані вже згаданій теорії «сродності» і ставили за мету завдання вказати трудовому народові шлях до справжнього щастя. Розглядаючи мистецтво з точки зору «сродної праці», Григорій Сковорода дійшов до висновку, що митцеві більшу насолоду дає сам процес праці, ніж її результат. Виходячи з цього, філософ-гуманіст вбачав реальну цінність мистецьких творів у відповідності до високих моральних вимог, а призначенням мистецтва вважав сприяння морально інтелектуальному вдосконаленню людини, виявленню її природних схильностей.

За такими ж критеріями Сковорода оцінював і художні твори. їх реальна цінність, на його думку, залежить від того, наскільки вони відповідають високим моральним критеріям.
Случайные рефераты:
Реферати - Літературний гурт "Молода муза"
Реферати - Катря Гриневичева
Реферати - Євген Гуцало
Реферати - Павло Грабовський
Реферати - Любовна лірика Ліни Костенко
Реферати - Олесь Гончар
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія