Розвиток відносин держав центральної Азії з Україною
Україна і Казахстан

Після встановлення 23 липня 1992 р. дипломатичних відносин України і Казахстану в лютому 1993 р. відбувся робочий візит в Казахстан колишнього Прем'єр-міністра України Л. Кучми, а в січні 1994 р. президент Казахстану Н. Назарбаєв відвідав Україну. Під час останнього візиту 20 січня був підписаний Договір про дружбу і співробітництво між обома країнами та спільна Декларація "Сучасний світ: виклики та небезпеки". Пізніше, 10 серпня того ж року, під час робочого візиту казахського президента в Україну підписаний Меморандум про подальший розвиток українсько-казахського співробітництва.

Українсько-казахський діалог був значною мірою активізований офіційними візитами Президента України Л. Кучми до Казахстану у вересні 1995 р., у жовтні 1997 р. та робочим візитом Президента до нової столиці Казахстану Астани у червні 1998 р.

Під час офіційного візиту Н. Назарбаєва в Україну 16-17 вересня 1999 р. був підписаний Договір про поглиблення економічного співробітництва на довгострокову перспективу 1999-2009 рр.

Українсько-казахські контакти на вищому рівні періодично відбувалися також на самітах країн СНД та під час інших багатосторонніх зустрічей.

Значний економічний потенціал Казахстану, її геополітичне розташування, спільність українських і казахських проблем, зокрема у взаєминах з проросійськи орієнтованими регіонами (Крим, Північний Казахстан) та з РФ, у цілому уможливлює здійснення керівниками України та Казахстану скоординованої й послідовної політики та залучення до неї інших членів Співдружності.

Казахстан об'єктивно зацікавлений мати Україну як альтернативу у зовнішньоекономічній діяльності та як політичного партнера. Отже, в інтересах стабільності пострадянського простору необхідний якомога інтенсивніший розвиток зв'язків між Україною і Казахстаном. Як і Україна, Казахстан не має твердої валюти, зацікавлений у бартерній торгівлі й може приймати українську традиційну продукцію, зокрема, залізо, цукор, олію, зерно тощо.

Природними інтересами України і Казахстану є дедалі тісніше співробітництво, взаємодія та координація зовнішньополітичних зусиль. За умов здійснення відповідної політики в даному просторі Україна може розраховувати на певну підтримку з боку Заходу.

Основними цілями і завданнями зовнішньої політики України у відносинах з Казахстаном є активізація зусиль у напрямі формування нової системи транспортних комунікацій на євразійському просторі та розв'язання проблем диверсифікації джерел енергопостачання для України й подальшого транзиту енергоносіїв у Європу.

Важливе значення має також розвиток рівноправних торгових взаємин та економічного співробітництва з Казахстаном в умовах модернізації економічних систем; реалізація можливостей щодо співробітництва у сфері розвитку інтелектуального потенціалу; формування спільного інформаційного простору; налагодження військового та військово-технічного співробітництва; розвиток співробітництва в галузі безпеки, необхідного у зв'язку зі зростанням неврегульованої міграції з азіатських країн через Україну, організованої злочинності та наркобізнесу; співробітництво у сфері налагодження локальних конфліктів, боротьби проти міжнародного тероризму; взаємодія у миротворчих акціях міжнародних організацій.

Інтереси України і Казахстану не вступають у протиріччя в жодній площині, навпаки - існує досить широка сфера взаємних інтересів. Це може стати підґрунтям для формування системи довготривалого сприятливого партнерства. На думку авторів, є надзвичайно важливим і актуальним розпочати міждержавні та міжвідомчі переговори між Україною та Казахстаном у сфері будівництва збройних сил Казахстану. В цій сфері Україна має незрівнянно більший досвід, ніж Казахстан.

Вельми перспективним було б налагодження тісних економічних зв'язків між військовими відомствами України та Казахстану, які б передбачали постачання української військової техніки, військового інвентарю найширшої номенклатури.

Україна і Туркменістан

Дипломатичні відносини між обома країнами були встановлені 10 жовтня 1992 р. під час офіційного візиту Президента України Л. Кравчука до Ашхабаду. Тоді ж був підписаний і базовий міждержавний Договір про дружбу і співробітництво.

Цілу низку двосторонніх домовленостей було підписано в лютому 1993 р. під час візиту до Туркменістану колишнього прем'єр-міністра України Л. Кучми. У листопаді 1994 р. Л. Кучма, вже як Президент України, здійснив офіційний візит до Ашхабаду з метою вирішення низки питань щодо реструктуризації українських боргів за газ та порядок розрахунків на майбутнє.

Президент Туркменістану С. Ніязов вперше здійснив робочий візит до України 19-20 січня 1995 р., під час якого також розглядалися питання постачання газу в Україну.

В січні 1998 р. у Туркменістані в черговий раз побував з офіційним візитом український Президент Л. Кучма. Обидві країни підписали низку двосторонніх документів, зокрема Декларацію про подальший розвиток співробітництва.

Новий поштовх українсько-туркменському співробітництву надав грудневий 1998 р. робочий візит Л. Кучми до Ашхабаду, під час якого було укладено контракт між українською кампанією "Нафтогаз України" та туркменською корпорацією "Туркменнафтогаз" про постачання в Україну природного газу на суму 720 млн. дол. США, а також було прийнято спільне рішення щодо будівництва і фінансування ряду важливих об'єктів у Туркменістані.

Значним успіхом української дипломатії можна вважати прорив в українсько-туркменських відносинах під час робочого візиту Президента Л. Кучми до Туркменістану 4-5 жовтня 2000 р., який закінчився підписанням важливої угоди про поставки туркменського газу в Україну на 2000-2001 рр.

Згідно досягнутих українсько-туркменських домовленостей українські спеціалісти беруть участь у будівництві залізниць у Туркменістані, будівництві газопроводу Казанджик - Кизил-Арват.

У квітні 1995 р. керівники зовнішньополітичних відомств України, Туркменістану та Ірану підписали меморандум про співробітництво, в якому передбачалося розширення кооперації та співробітництва на тристоронній основі. Узгоджено нову модель взаєморозрахунків, згідно якої Україна постачає до Ірану мінеральні добрива, металовироби, продукцію машинобудування, здійснює роботи щодо модернізації металургійних комбінатів Ірану. У свою чергу Іран розраховується за поставки туркменського газу в Україну. Отже, співробітництво з Туркменістаном важливе для нашої держави також і з огляду на перспективу формування системи економічного співробітництва у трикутнику: Україна - Туркменістан - Іран.

Україна та Узбекистан

Встановлення дипломатичних відносин між Україною та Узбекистаном 14 серпня 1992 р. відкрило шлях до плідного діалогу між обома країнами, базою якого стало підписання під час першого візиту Президента Узбекистану І. Каримова до України 25 серпня 1992 р. Договору про основи міждержавних відносин, дружбу та співробітництво між обома країнами.

Ряд важливих угод економічного характеру було підписано під час лютневого 1993 р. візиту урядової делегації України на чолі з колишнім Прем'єр-міністром Л. Кучмою. Йшлося про співробітництво в транспортній галузі, зв'язку, у сфері торгівлі, митної та банківської діяльності, участі України в розробці нафтогазових та золоторудних родовищ Узбекистану.

У листопаді 1994 р. під час візиту І. Каримова в Україну підписано Декларацію про основні напрями економічної співпраці, а під час візиту українського Президента Л. Кучми до Ташкенту 20-21 червня 1995 р. підписано Договір про поглиблення економічної інтеграції між обома країнами.

Українсько-узбецький діалог поглиблювався також на рівні обміну візитами голів урядів обох країн та керівників окремих міністерств та відомств і отримав нову якість через підписання Договору про дружбу і подальше всебічне співробітництво під час лютневого 1998 р. візиту І. Каримова в Київ.

Довготермінову перспективу українсько-узбецьке співробітництво отримало через підписання Договору про економічне співробітництво на 1999-2008 рр. та міждержавної Програми співробітництва під час візиту узбецького президента 7-8 жовтня 1999 р. до України.

Маючи схожі з Україною погляди щодо розвитку інтеграційних процесів у пострадянському просторі, Узбекистан 24 квітня 1999 р. приєднався до регіонального міждержавного об'єднання ГУАМ (трансформованого в ГУУАМ) й активно підтримує зовнішньополітичні ініціативи України у напрямі розбудови систем кооперації та співробітництва в Чорноморсько-Каспійському регіоні.

Вступ Узбекистану до ГУАМ сприймається цілком закономірним і виправданим. Фактично для країни цей крок розглядається як один з механізмів інтенсифікації західного вектору її зовнішньої політики та важливий напрям розвитку інтеграційних процесів.

Україна та Киргизстан

19 вересня 1992 р. обидві країни встановили між собою дипломатичні відносини, а перший візит колишнього прем'єр-міністра України Л. Кучми до Бішкеку був здійснений 23-24 лютого 1993 р. Під час цього візиту та засідання Ради Глав держав СНД у Мінську в травні 1995 р. було підписано низку двосторонніх документів, які заклали правову основу відносин між обома країнами.

Під час обміну двосторонніми урядовими делегаціями обох країн у лютому та квітні 1996 р. було означено шляхи розвитку двостороннього співробітництва. Активізація українсько-киргизького діалогу зробила можливим підписання Договору про дружбу і співробітництво між обома країнами під час візиту президента Киргизстану А. Акаєва в Україну. Діалог був продовжений також під час офіційного візиту прем'єр-міністра Киргизстану А. Джумагулова в Київ.

Особливе значення в розвитку українсько-киргизьких відносин мав офіційний візит Президента України Л. Кучми до Киргизстану 15-16 жовтня 1997 р. Під час переговорів президенти обох держав знайшли порозуміння щодо цілої низки питань розвитку міжнародних відносин та перспектив розвитку українсько-киргизького економічного співробітництва.

Україна і Таджикистан

Встановлення дипломатичних відносин між обома країнами 24 квітня 1992 р. було логічним продовженням попередніх контактів між республіками ще за часів СРСР. Але складна внутрішньополітична ситуація в Таджикистані, фактичний стан громадянської війни в цій країні, зрозуміло, не могли сприяти належному розвитку відносин між країнами. Лише в липні 1995 р. відбувся візит до України прем'єр-міністра Таджикистану Д. Каримова.

Зустрічі на вищому рівні відбувалися переважно на самітах держав СНД та інших міжнародних заходах.

Україна послідовно дотримується принципів невтручання у внутрішні справи Таджикистану та підтримує процеси мирного врегулювання таджицького конфлікту.

Джерела

Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник /За ред. Кузика С. П. – Львів: Світ, 2003. – 672 с.
Економічна і соціальна географія світу: Атлас. – К.: ДНВП "Картографія", 2005. – 48 с.
Атлас світу /За ред. Т. О. Ремізовської. – К., 1999.
Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ "Академія", 2005. – 704 с. (Альма-матер).
Географія світу: підручн. для 8 кл. серед. шк. /В. Ю. Пестушко, В. О. Сасихов, Г. Є. Уварова. – К.: "Проза", 1997. – 304 с.
Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Б. П. Яценко, В. М. Юрківський, О. О. Любіцева та ін.; За ред. Б. П. Яценка. – К.: Прок-Бізнес, 2004. – 351 с.
Географія. Зразки відповідей до екзаменаційних білетів. 9 клас. – К.: Навчальний центр "ШКОЛА", 2002. – 96 с.
Добыча нефти в Казахстане в 2005 г. || Терминал. – К.: 2006, №5.
Дахно І. І., Тимофієв С. М. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: МАПА, 2005. – 608 с. – (Б-ка нового українця).
Масляк П. О., Олійник Я. Б, Степаненко А. В., Шищенко П. Г. Географія: Навч. посібник для старшокласників та абітурієнтів. Програма і відповіді на всі запитання. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. – 829 с.
Економічна і соціальна географія світу /За ред. Є. П. Качана. – Тернопіль, 1999. – 546 с.
Добыча природного газа в Туркменистане в 2005 г. || Терминал. – К.: 2006, №3.
Економіка зарубіжних країн /За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, К. І. Ржепішевського. – К.:ЦУЛ, 2003. – 632 с.
Газовый баланс Украины на 2006 г. || Терминал. – К.: 2006, №4.
Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть /А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.
Максаковский В. П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн. ІІ: Региональная характеристика мира. – М.: Дрофа, 2003. – 496 с.
Страны мира 2003: Экономико-политический справочник / Под ред. А. С. Булатова. – М.: Проспект, 2003. – 231 с.
Случайные рефераты:
Реферати - Життя і творчість Михайла Семенко
Реферати - Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича
Реферати - Життя і творчість Марійки Підгірянки
Реферати - Євген Маланюк
Реферати - Л. Мартович – талант могутній, невмирущий
Реферати - Михайло Грушевський
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія