Реєстрування підприємства, підбір персоналу та його оплата
П Л А Н

Взаємовідносини, що виникають у процесі реєстрації підприємства з банком, податковою адміністрацією, органами статистики.

Підбір персоналу для підприємства та основні форми його найму і оплати праці.

Література: ПОКРОПИВНИЙ "Підприємництво”, стр. 53-58.

СИДОРЕНКО "Підприємництво” стр. 270-272.

1. Взаємовідносини, що виникають у процесі реєстрації підприємства з банком, податковою адміністрацією, органами статистики.

При зверенні підприємця в органи податкової адміністрації ставиться відмітка про реєстрацію у податковій інспекції. Для цього потрібно мати додаткові відомості про керівників підприємства для занесення до Державного реєстру юридичних осіб. Наступним етапом є звернення в органи статистики, де підприємство заносять до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій, встановлюють ідентифікаційний код і коди класифікаційних ознак.

Звернення до банківської установи - прийняття необхідних документів, відкриття поточного рахунку, одержання перепусток для входу в банк службовим особам.

2. Підбір персоналу для підприємства та основні форми його найму.

Значного поширення в останні роки набуває контрактна система наймання і оплати праці. Контракт - це особлива форма трудового договору, в якому термін його дії, права і обов'язки, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організацій праці працівників, умови розторгнення договору можуть установлюватися угодою сторін.

У контракті передбачаються обсяги запропонованої роботи і вимоги до якості і термінів її виконання, права, обов'язки та зваємна відповідальність сторін, інші умови. Він має передбачати зобов'язання відносно компенсації матеріального та морального збитку, завданого працівникові у разі дострокового розторження контракту.

Організація заробітної плати відбувається через державне регулювання, тарифно-договірне регулювання та визначення індивідуальної заробітної плати. При цьому комерційні структури не завжди укладають колективний договір, що може викликати певні суперечності в організації заробітної плати. Адже підприємницька структура має джерелом формування з/плати свої грошові надходження від реалізованої продукції чи наданих послуг.

Відустність коштів на рахунку підприємства означає відсутність можливості сплатити заробітну плату, відповідну обсягом роботи. Тому організація з/плати в комерційних структурах часто відбувається з урахуванням фінансового стану підприємства. виняток становить тількивизначений державою гарантований мінімум з/плати.

За структурою оплата праці складається з фонду основної з/плати, фонду додаткової з/плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основними чинниками регулювання з/плати визначають форми та система оплати праці. На підприємствах застосовуються головним чином дві форми оплати праці: погодинна (проста погодинна, погодинно-преміальна та їх модифікації), та відрядна (пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядна прогресивна, які уособлюють залежність величини з/плати від кількості, якості витраченої праці та її результатів.

Фонд оплати праці розділяють з урахуванням таких складових:

обсягу виконаних за місяць робіт окремим структурним підрозділом або працівником іфрми;

питомої ваги заробітної плати в одиниці обсягу виконаних робіт; (у 2грн. реалізованої продукції);

умовного вкладу окремого підрозділу чи працівника в досягненні кінцевих результатів діяльності.

Для цього використовують формулу:

Із/п - РФоп Ізп - індивідуальна з/пл за підсумками роботи за м-ць

окремого працівника чи підрозділу.

∑ (Ор х У) РФоп - реальний фонд з/плати.

∑(Ор х У) - сума вкладів підрозділів і працівників в

кінцеві результати підприємницької діяль-

ності.

З а д а ч і:

Ставка заробітної плати працівника фірми › з 180 до 240грн. Індекс цін, що входять у споживання цього працівника = 140. Як змінилась за вказаний період реальна з/плата працівника?

Відповідь: 1) 240 - 180 = 60грн.

2) Рз/пл = 60 х 100%

140 = 42,8 %

У підприємстві реалізують продукцію через роздрібно-торговельну мережу. З\плата реалізатора залежить від обсягів т/о 5% від загальної суми товарообігу в 2000грн., і 7% від кожної додаткової суми т/обігу. За І-й квартал величина т/обігу змінювалась так:

Січень - 1700 грн.

Лютий - 2800 грн.

Березень - 3000 грн.

Визначте величину з/плати щомісячно.

Відповідь: січень - 149грн., лютий - 156грн., березень - 170грн.

Реалізатор планує продати виробів за ціною 4,5 грн. за одиницю. Він може придбати ці вироби у підприємства виробника за 3,3 грн. усі витрати з організації торгівлі (оренда, податки, становлять 650грн. на місяць) за яких обсягів реалізації з'являться передумови для отримання власного доходу?

Відповідь: Не менше 540 одиниць.
Случайные рефераты:
Реферати - Поезія Емми Андієвської
Реферати - Життя і творчий шлях Володимира Малика
Реферати - Письменники Волині у боротьбі проти польських впливів у 20-30 роках ХХ ст
Реферати - Епічність прози Сави Божка
Реферати - Місце Марка Вовчка в історії розвитку української прози
Реферати - Життя і творчість Дмитра Чуба
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія