Підприємства громадського харчування: організація обліку
Загальні принципи організації обліку на підприємствах громадського харчування

Громадське харчування – це відокремлена галузь торгівлі, що спеціалізується на:

виробництві харчів, тобто продукції, призначеної для негайного вживання;
обслуговуванні процесу споживання;
виготовленні харчових напівфабрикатів і кулінарно-кондитерських виробів;
продажу продукції споживачам.
На підприємствах громадського харчування (ПГХ) для відображення господарських операцій водночас можуть застосовуватися як рахунки, призначені для обліку операцій у торгівлі (субрахунки рах. 28), так і суто виробничі рахунки (20, 23, 24, 25, 26 тощо).

Можна виділити такі основні частини собівартості:

витрати виробництва;
витрати обігу;
витрати споживання (обслуговування).
У сфері громадського харчування головним валовим показником є товарооборот.

Роздрібний товарооборот – це, як правило, обсяг продажів напівфабрикатів власного виробництва, а також кулінарних та кондитерських виробів іншим підприємствам.

Другим важливим показником у сфері громадського харчування є показник валової продукції громадського харчування, який розраховується як сума реалізованих торгових націнок.

Уся продукція громадського харчування складається з:

продукції власного виробництва;
купованих товарів.
Кулінарні вироби та напівфабрикати, придбані на стороні для подальшого продажу без додаткової обробки, також повинні обліковуватись як куповані товари.

Власні напівфабрикати, кулінарні, кондитерські вироби, а також куповані товари підлягають обліку у вагових одиницях, а обідня продукція – поштучно, в асортиментному розрізі страв.

Рах. 285 доцільно вводити тоді, коли виписується остання видаткова накладна. На підприємствах громадського харчування, незалежно від кількості складських, виробничих і торгових приміщень, організації зберігання, виробництва та продажу формування торгівельної націнки зводиться до однієї із трьох схем:

якщо зберігання, виробництво і продаж зосереджені в одному приміщенні, то рах. 285 вводиться в облік одразу при оприбуткуванні товарів;
якщо товари, напівфабрикати і харчова сировина спочатку оприбутковуються на склад, а потім в міру потреби видаються для приготування страв, то рах. 285 може бути введений або при оприбуткуванні на склад, або на етапі передачі у виробництво;
якщо товари, напівфабрикати і харчова сировина спочатку оприбутковуються на склад, а потім в міру потреби видаються в буфет чи іншу роздрібну точку, щоб звідти готові до вживання вироби передати особі (бригаді), яка обслуговує відвідувачів, то рах. 285 може бути введений на будь-якому етапі переміщення товарів.
Формування валового прибутку (збитку). Враховуючи велику незручність застосування на підприємствах громадського харчування такого поширеного методу оцінки товарів (продукції), за яким до їх роздрібної ціни передчасно, ще до моменту продажу, додається ПДВ, подаються такі схеми бухгалтерських проведень з формування фінансового результату, які цілком відповідають вимогам наших національних стандартів бухгалтерського обліку запасів.

Дуже часто на одному і тому ж підприємстві громадського харчування може одночасно відбуватися як пільгове, так і не пільгове харчування. Прикладом може слугувати шкільна їдальня, де харчуються як учні школи, так і сторонні особи.

Облік типових операції діяльності підприємств громадського харчування

Загальна схема бухгалтерських проведень з формування валового прибутку (збитку) для підприємств громадського харчування показана в таблиці 1.

Таблиця 1. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку фінансового результату діяльності ПГХ.


з/п

Бухгалтерські записи
Значення суми, яка проводиться в реєстрах
Частота виконання записів
Дт
Кт
1
2
3
4
5
1
282
631
На суму вартості придбаних товарів
Щодня, за фактом надходження товарів
2
282
285
На суму торгової націнки
Одночасно з пров. 1
3
23
66, 65, 13, 20, 22, 25, 372,377
На суму нарахованих прямих витрат (зарплата, страхові збори, амортизація основних виробничих запасів, плата за електроенергію і комунальні послуги, безпосередньо пов’язані з виробництвом, зношення спецодягу тощо)
У міру необхідності за фактом понесених витрат
4
301
702
На суму обсягів реалізації за готівку
Щодня на підставі касових звітів
5
702
791
На суму виручки, визнаної доходом
Один раз на місяць
6
902
23
На суму фактично понесених (нарахованих) витрат в частині, що припадає на реалізовану продукцію
Один раз на місяць
7
902
282
На суму продажної вартості реалізованих товарів (готової продукції)
Щодня або раз на місяць
8
902
285
На суму реалізованих торгових націнок (згідно з розрахунком, виконаним відповідно до п. 22 ПБО 9)
Один раз на місяць
Сторнув. запис
9
791
902
На величину собівартості реалізованих товарів (продукції)
Один раз на місяць


Загальна схема бухгалтерських проведень операцій закупівлі за готівку через касу підприємства показана в таблиці 2.

Таблиця 2. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій придбання запасів за готівку через касу.


з/п

Зміст операції

Документування операції
Облік
Бухгалтерський
Податковий
Дт
Кт
ВД
ВВ
1
На суму вартості товарів (с/г продукції)
Договір купівлі-продажу або акт закупки
282
372

Витрати
2
На суму фактичної оплати
Касовий звіт
372
301


3
На суму вартості товарів (с/г продукції), без урахування ПДВ
Договір купівлі-продажу або акт закупки
282
377

Витрати
4
На суму ПДВ, зазначеного в податковій накладній
Податкова накладна, видана фізичною особою – платником ПДВ
641
(ПДВ)
377


5
На суму фактичної оплати цій особі (п. 1 + п. 2)
Касовий звіт
377
301
Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік торгівельної діяльності. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Н. Малюга, Я. В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.
Случайные рефераты:
Реферати - Олександр Довженко. "Україна в огні"
Реферати - Марко Черемшина, життя і творчий шлях
Реферати - Михайло Старицький
Реферати - Михайло Грушевський – видатний український історик. Політична та громадська діяльність Михайла Грушевського
Реферати - Життя та творчість Бориса Антоненка-Давидовича
Реферати - Ідейно–художній аналіз роману І. Багряного "Тигролови"
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія