Образи п'єси «Хазяїн»: Феноген, Ліхтаренко, Зеленський, Золотницький, Калинович
Мета: розкрити значення цих персонажів для змалювання образу Пузиря, викрити їх аморальність, ли­цемірство, здатність до шантажу і злодійств; роз­вивати навики характеристики персонажів, твор­чі здібності учнів; виховувати в них розуміння загальнолюдських цінностей.

Обладнання: текст п'єси, плани-опори.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Запитання до учнів.

1. Визначте основні конфлікти і тему п'єси Івана Карпенка-Карого «Хазяїн».

2. Дайте загальну характеристику образу Пузиря.

3. Наведіть цитати, які виразно висвітлюють ту чи іншу рису характеру Пузиря.

4. Які художні прийоми гумору та сатири застосовує автор? (Ко­мізм ситуацій, мова героїв, їхніх зовнішній вигляд, дії та вчин­ки, побут.)

5. До якого висновку підводить нас автор? (Жити на землі треба чесною працею, підступність, шахрайство будуть обов'язково покарані.)

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда з учнями.

1) Назвіть і охарактеризуйте управителів Пузир».

2) Хто такий Феноген? Де взялися в нього гроші на придбання маєтку? ч

3) Які наслідки шахрайського співробітництва Феногена і Ліхта-ренка? (II дія, 12 ява.)

4) Хто такий Золотницький? У чому його відмінність від Пузи­ря? Охарактеризуйте його економічне становище.

5) Чи могло втручання Соні кардинально змінити становище ро­бітників?

6) Хто такий Калинович? Які в нього ідеали, погляди на життя?

7) Як сам автор ставиться до ліберальної інтелігенції і в чому це виявляється?

2. Робота з текстом.

(Учні відповідають на поставлені в ході бесіди запитання, цитують від­повідні місця з тексту твору.)

1) Бліц-опитування учнів:

а) Коли було написано п'єсу «Хазяїн»?

б) Визначте тему п'єси.

в) Яка це п'єса за жанром?

г) Назвіть основні конфлікти п'єси.

ґ) Назвіть управителів Пузиря.

д) Від чого застерігає п'єса? є) Що таке комедія?

є) Назвіть засоби комічного в п'єсі.

2) Заслухати учнівські відгуки про ставлення персонажів п'єси до честі.

Честь — сукупність вищих моральних принципів, якими лю­дина керується у своїй громадській і особистій поведінці; по­вага, пошана, визнання кого-небудь, чого-небудь — те, що дає право на шану, повагу, визнання.

3. Значення мови для характеристики персонажів.

4. Порівняльна характеристика Феногена і Ліхтаренка.

1) Феноген — «права рука хазяїна», Ліхтаренко — найспритні-ший економ.

2) Для обох перебування на службі у Пузиря — місток до здобут­тя власної економічної могутності.

3) Риси характеру, які наближають їх до Пузиря:

безчесність; бездушність;

несправедливість; жорстокість.

4) Феноген:

а) головна індивідуальна риса — лицемірство;

б) найзаповітніша мрія — багатство;

в) хабарництво.

5) Ліхтаренко:

а) на відміну від Феногена не лицемірить, а діє сміливіше, на­хабніше;

б) привласнює чуже відверто;

в) хижацька вдача, цинізм економа.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Заслухати підготовлене сильним учнем повідомлення «Значення п'єси «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого у наші дні».

Матеріал для повідомлення.

З часу написання Карпенком-Карим п'єси «Хазяїн» минуло біль­ше ста років. Але твір не втратив своєї актуальності, художньої привабливості й до цього часу.

Темою п'єси є сатира на «любов людини до стяжательства», тобто до збагачення заради самого багатства.

Під час економічної кризи, яку нині переживає наша країна, суспільство стало різко ділитися на багатих і бідних. Останніх зна­чно більше. Немає нічого поганого в тому, що людина багата, якщо вона заробила гроші своїм талантом, розумом, невтомною працею і не завдала при цьому шкоди оточуючим. Інша річ, коли внаслідок чиєїсь діяльності люди страждають від нещадної експлуатації та злигоднів, занепадають культура і мораль, втрачаються загально­людські ідеали добра та справедливості.

Такий Терентій Гаврилович Пузир — головний герой п'єси «Ха­зяїн». Хоч вони разом із дружиною «тридцять п'ять літ працюва­ли, сильно працювали», та «ніколи не знали, що можна, а чого не можна; аби бариш, то все можна!» Пузир виплачував своїм робіт­никам копійки за тяжку працю, годував хлібом «пополам з половою», скупляв у селян худобу за безцінь. Його радують чутки про голод, адже це обіцяє великі прибутки. Він бере участь у фаль­шивому банкротстві капіталіста Михайлова, прагнучи одержати прибуток і від цього.

Його скупість просто смішна: хазяїн незліченних багатств хо­дить у латаному халаті, старезному кожусі, жаліє простого обіду Для посередника у своїх справах. При цьому він грубий і безкультурний («дика, страшенна сила»), готовий заради вигоди навіть пожертвувати щастям дочки Соні.

Все це дуже нагадує сучасних «нових росіян» та «нових україн­ців», які для власного збагачення не вибирають засобів, не підкоря­ються законам честі й моралі.

Разом з тим Пузиреві не можна відмовити і в гарних якостях — працьовитості, бережливості, енергійності, умінні вести господарс­тво, бути вимогливим не лише до підлеглих, а й до себе. Саме цього нам дуже не вистачає тепер.

Отже, актуальність п'єси Івана Карпенка-Карого «Хазяїн» по­лягає в тому, що вона показує нам яскраву картину доби станов­лення капіталізму, яка дуже схожа з нинішньою. Образ головно­го героя Пузиря і вчить, і застерігає, що багатство — це ще не щастя.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати комедію І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля».
Случайные рефераты:
Реферати - Глушко Олександр – письменник історик і лірик
Реферати - Олесь Гончар
Реферати - Життя та творчість Миколи Вороного
Реферати - Життя та творчість Валер'яна Підмогильного
Реферати - Перше повернення Т.Г.Шевченка на Україну
Реферати - Павло Грабовський
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія