Об'єктивні основи та суть міжнародної економічної інтеграції
Економічна інтеграція - процес економічної взаємодії країн, що призводить до зближення господарських механізмів і набуває форми міждержавних угод, що регулюються міждержавними (або наддержавними) органами. Метою інтеграції є нарощування обсягу товарів і послуг внаслідок забезпечення ефективності господарської діяльності в міжнародних масштабах.

Процес міжнародної економічної інтеграції зумовлений розвитком і поглибленням міжнародного поділу праці: простого обміну товарами - стійкої масштабної міжнародної торгівлі товарами та послугами - переміщення капіталів - створення нових виробництв - науково-технічної кооперації - спільного ведення виробництва й управління. До передумов міжнародної економічної інтеграції можна віднести: належність (близькість) рівнів економічного розвитку й схожість господарських механізмів.

Найбільш активно інтеграційні процеси проходять між державами, що знаходяться на приблизно однаковому рівні економічного розвитку; географічну наближеність країн, що інтегруються, наявність спільних кордонів і економічних зв'язків, що історично склалися. Більшість інтеграційних об'єднань світу створювалися з декількох сусідніх країн, були розташовані близько одна до одної, мали єдині транспортні комунікації.

Пізніше до них приєднувалися й інші сусідні країни; наявність спільних економічних та інших проблем, що поставали перед країнами (г-зі фінансування, регулювання економіки, політичного співробітництва тощо; демонстраційний ефект.

У країнах, що створили інтеграційні об'єднання, відбуваються позитивні економічні перетворення (прискорення темпів економічного зростання, зростання зайнятості, зниження інфляції); появу "ефекту доміно" (країни поза межами інт. об-ня - певні труднощі, пов'язаними з переорієнтацією економічних зв'язків країн, що входять до угруповання, одна на одну. Інші дуже швидко підписують двосторонні угоди про торгівлю та інші економічні стосунки з країнами — членами інтеграційного об'єднання.

Об'єктивна основа ек. інт-ії - інтернаціоналізація госп. життя країни. Головною метою інтеграції є нарощування обсягів та поширення асортименту товарів та послуг на основі і в результаті забезпечення ефективності господарської діяльності.

Інтеграційні об'єднання мають такі цілі: Використання переваг економіки масштабу. Досягти цього можна розшир-ши розміри ринку, змен-ши трансакційні витрати тощо; Вирішення зовнішньо-торг. політики. Регіональні угруповання створ. більш стабільне і передбачуване середовище для взаємної торгівлі; Сприяння структурній перебудові економіки.

Досягається завдяки використанню країнами що будують ринкову економіку досвіду провідних розвинених країн, що є членами об'єднання. Більш розвинені країни, що підключають своїх сусідів до процесів інтеграції, також зацікавлені у прискоренні їх ринкових реформ та створенні там повноцінних і ємкісних ринків.

Підтримка молодих галузей нац. ек-ки. за рахунок виходу на більш широкий регіональний ринок; Створення сприятливого зовнішньополітичного середовища. Метою інтегр. угруповань є зміцнення взаєморозуміння і співробітництва країн, що беруть участь у політ., соціал, військ, культурн. областях; забезпеченні економічної й політичної консолідації та міжнародної воєнної безпеки; Можливість регулювання соціально-економічних процесів на регіональному рівні.

Мета такого регулювання — усунення національних перепон на шляху взаємних обмінів і взаємодії національних економік. Визначальним моментом інтеграції є прямі міжнародні економічні (виробничі, науково-технічні, технологічні) зв'язки на рівні первинних суб'єктів економічного життя, що розвиваються вглиб та вшир, забезпечують поступове зрощування національних господарств на базисному рівні.

Міжнародна економічна інтеграція стає можливою і необхідною завдяки факторам розвитку: поглиблення міжнародного поділу праці, подальший розвиток виробничих сил під впливом нтп, розвиток міжнародної торгівлі, розвиток транспортних можливостей, тісне переплетення національних економік на мікрорівні, тенденція розвитку процесів глобалізації у світовій економіці, створення та діяльність міжнародних організацій в усіх сферах людського життя. Серед факторів, що унеможливлюють інтеграційні процеси віднос. ідеологічні розбіжності, традиційні конфлікти між країнами, світові релігії.
Случайные рефераты:
Реферати - Микола Костомаров
Реферати - Життя і творчість Івана Франка
Реферати - Життя та творчість Василя Стефаника
Реферати - Життя і творчий шлях Миколи Івановича Костомарова
Реферати - Марко Вороний
Реферати - Коцюбинський Михайло Михайлович
Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія